Hlavní navigace

Nejen plátci DPH, „nespolehlivými“ se budou moct stát i další podnikatelé

27. 1. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vyhnout se označení „nespolehlivý“ bude brzy obtížnější. Nově půjde za nespolehlivé označit i osoby, které nejsou plátci DPH.

Kdo není plátcem DPH a poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce), získá nově označení nespolehlivá osoba. Nemusí jít navíc nutně o porušení zákona o DPH, ale „postačí“ třeba i neplnění povinností stanovených daňovým řádem. Pokud daňový balíček, který přišel mimo jiné i s touto změnou, projde Senátem a proti nebude ani prezident, institut nespolehlivé osoby začne platit již 1. dubna 2017.

Čtěte také: 10 hlavních změn, které přináší v pátek schválený daňový balíček

Nespolehlivé budou moct být i osoby

Daňový balíček, který před dvěma týdny prošel Poslaneckou sněmovnou, nepřináší pouze změny zákona o daních z příjmů, ale upravuje rovněž zákon o DPH. Mezi novinky patří i nový institut nespolehlivé osoby, který rozšiřuje institut nespolehlivého plátce, který platí od roku 2013. Nově tak bude moct získat označení „nespolehlivý“ i podnikatel, jak fyzická, tak právnická osoba, který není plátcem DPH.

Kdo není plátcem DPH a poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce), získá nově označení nespolehlivá osoba. „Nejedná se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu. Konkretizace, co se rozumí „porušením povinností vztahujících se ke správě daně z přidané hodnoty“, je stejně jako v případě nespolehlivého plátce ponecháno aplikační praxi a metodické činnosti správce daně,“ upřesňuje se v důvodové zprávě.

Nicméně i v případě nespolehlivé osoby budou zachovány stejné procesní standardy stran opravných prostředků. Proti rozhodnutí finančního úřadu se půjde odvolat do 15 dnů a odvolání má odkladný účinek. Zároveň ovšem zákon umožňuje správci daně „důvodů hodných zvláštního zřetele“ odkladný účinek vyloučit. Co se týče důvodů, které mohou finanční úřad vést k udělení „nespolehlivosti“, měl by je konkretizovat metodický pokyn, který vydá finanční správa.

Shodně se stávající úpravou, která umožňuje nespolehlivému plátci požádat správce daně o vydání rozhodnutí, kterým by se statutu nespolehlivého plátce zbavil, se tato úprava rozšiřuje i na nespolehlivé osoby. Pokud tedy nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, správce daně rozhodne, že již nejsou nespolehlivými. Žádost o vydání tohoto rozhodnutí může nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba podat po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí, kterým správce daně označil danou osobu za nespolehlivou. V případě, že tato žádost bude zamítnuta, může být nová žádost podána po uplynutí 1 roku od právní moci tohoto zamítavého rozhodnutí, píše se v důvodové zprávě.

Z nespolehlivých plátců mohou být nespolehlivé osoby

Důležité je rovněž ustanovení, že pokud dojde ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou automaticky okamžikem, kdy přestane být plátcem. Stejně tak bude nově platit i opačný postup, kdy se osoba stane nespolehlivým plátcem automaticky. Stane se tak v situaci, kdy se nespolehlivá osoba stane plátcem, v případě skupiny v okamžiku přistoupení nespolehlivé osoby nebo nespolehlivého plátce, nebo v případě člena skupiny, dojde-li ke zrušení skupiny, která byla nespolehlivým plátcem.

Podobně jako u nespolehlivých plátců vznikne i u nespolehlivých osob blacklist. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou. Stejně jako v případě nespolehlivých plátců totiž bude platit ručení za daň pro případy obchodování s osobou, o níž je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivou.

školení účto - duben - archivace

Čtěte také: Nespolehlivých plátců opět přibývá jak na běžícím páse, už jich je přes 8 tisíc 

Nový institut má zabránit účelovým rušením registrace k DPH

Hlavním důvodem pro zavedení institutu nespolehlivé osoby byl postup některých nespolehlivých plátců, kteří se snažili účelově zbavit „nespolehlivosti“ zrušením registrace plátce a opětným získáním statutu plátce. Cílem zavedení nového institutu nespolehlivé osoby proto je zamezit účelovému rušení registrace nespolehlivých plátců za účelem „očištění“ se a opětovnému návratu do stavu plátců a možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství již měli označení nespolehlivého plátce, uzavírá důvodová zpráva.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).