Hlavní navigace

Někteří pracující důchodci budou v roce 2015 danit svůj důchod

26. 11. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu a současně končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění. Ale co v letech 2013 a 2014?

Počínaje rokem 2015 bude účinná novela daňových zákonů. Novela přináší řadu změn daně z příjmů, ale i dalších důležitých zákonů, kupříkladu v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Dotkne se osob samostatně výdělečně činných i zaměstnanců, včetně pracujících a podnikajících důchodců.

Částka, od které se daní důchod, se zvyšuje

V souladu s § 4 odst. 1 h zákona o daních z příjmů je u příjmu ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. K 1. lednu 2015 je stanovena minimální mzda ve výši 9200 korun, třicetišestinásobek činí 331 200 korun. Důchod vyplacený nad tuto částku nebude od daně z příjmů osvobozen. Pro rok 2014 se vychází z třicetišestinásobku minimální mzdy stanovené k 1. lednu 2014, tj.  z částky 8500 korun (třicetišestinásobek činí 306 000 korun).

Příklad: 

Důchodce pobírá starobní důchod jak podle českých právních předpisů, tak podle zahraničních. Celková částka pobíraného důchodu za rok 2014 činí 325 759 korun. Důchodce nemá mimo pravidelně pobíraný starobní důchod žádné další příjmy. V roce 2014 bude danit rozdíl mezi částkou vyplaceného důchodu a limitem pro osvobození důchodu. Je povinen podat daňové přiznání a zahrnout zde do ostatních příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů) částku 19 759 korun (325 759 – 306 000 korun). Vlivem zvýšení limitu pro osvobození se ho v případě, kdy nedojde k výraznějšímu zvýšení dosud pobíraného důchodu, nebude povinnost podání daňového přiznání v roce 2015 týkat.

Minimální mzda

Limit pro zdanění důchodů pro rok 2015 se nezmění ani při případném navýšení minimální mzdy v průběhu roku 2015. Pro účely zákona o daních z příjmů se vždy jedná o měsíční sazbu minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy účinnou k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravenou s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. To je pro větší jistotu daňových poplatníků upřesněno v novém ustanovení § 21g zákona o daních z příjmů, kde se pojem „minimální mzda“ pro účely tohoto zákona definuje.

Znovuzavedení limitu zdanění důchodů při dalších příjmech

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů eliminuje osvobození výše důchodu dle § 4 odst.1 písmeno h). Znamená to, že pokud si starobní důchodce vydělá nad zákonem pevně stanovenou částku (840 000 korun), osvobození důchodu v rámci třicetišestinásobku se nepoužije. Ovšem v souvislosti se zavedením omezení základní slevy pro pracující důchodce bylo do zákona zavedeno přechodné opatření k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. To v podstatě umožnilo v letech 2013 – 2015 pracujícím důchodcům neomezený výdělek bez povinnosti zdanění důchodu dle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

školení-leden22-molín

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

V letech 2013 a 2014 mohou důchodci vydělávat bez omezení limitem 840 000 korun. 

Nyní vyvstává otázka, jak to bude se zdaněním důchodů v situaci, kdy Ústavní soud omezení základní slevy pracujícím a podnikajícím důchodcům zrušil. Novelou daňových zákonů účinnou k 1. lednu 2015 se přechodné opatření pro rok 2015 ruší. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdilo generální finanční ředitelství, v letech 2013 a 2014 se nic nemění. Starobní důchodce může mít za tyto roky příjem vyšší než 840 000 korun a přesto je mu osvobozena částka důchodu ve výši 36násobku minimální mzdy.

Do limitu se počítá i příjem z dohod

Současně je pro právní jistotu poplatníků i správců daně do ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů doplněno, že v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného srážkou daně, který zaměstnanec na základě svého rozhodnutí zahrne do základu daně (zdaněný příjem z dohody o provedení práce zahrnutý do daňového přiznání), se příslušný příjem započítá do zákonného limitu 840 000 korun pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů a penzí. Příjem z dohody o provedení práce zdaněný srážkovou daní plátcem a nezahrnutý do daňového přiznání se do limitu nezahrnuje. Limitem je samozřejmě myšlena maximální možná částka, kterou si může pracující nebo podnikající důchodce ročně vydělat, aby nemusel zdanit celý důchod. To může být samozřejmě i návodem, jak důchod nezdanit. Pro pracující důchodce, kteří se pohybují těsně kolem této hranice a mají odměny z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní, bude jistě výhodnější takové příjmy do daňového přiznání nezahrnovat, aby nemuseli zdanit celý důchod.

Příklad: 

Podnikající důchodce s vyměřovacím základem z podnikání 800 000 korun za rok 2015 má současně příjem z odměny z dohody o provedení práce zdaněný srážkovou daní ve výši 56 000 korun. Poplatník by sice mohl tento příjem, zahrnout do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost, ale očividně bude pro něj výhodnější považovat příjem z dohody o provedení práce za konečný. Tímto postupem nepřekročí zákonem stanovený limit 840 000 korun a jeho důchod bude nadále považován za příjem od daně osvobozený. V opačném případě by byl považován za příjem a bylo by nutné jej v plné výši zahrnout do daňového přiznání a zdanit.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sleduje Dagmar na webu dagmarkucerova.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).