Hlavní navigace

Nemusíte náhodou podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2016?

19. 1. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v roce 2016 podat i někteří poplatníci, kteří žádnou nemovitost nekoupili. Nepatříte náhodou mezi ně?

Přiznání k dani z nemovitých věcí standardně podávají ti, kdo si pořídili nějakou nemovitost. V roce 2016 však musí podat přiznání i někteří poplatníci, kteří žádnou nemovitost nenabyli a ani svoje stávající nemovitosti nijak neměnili.

Čtěte více: Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitostí, i když nic nekoupil?

Kdo musí letos podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Přiznání k dani z nemovitostí zpravidla podávají poplatníci, kteří nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, nebo kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Letos se však přiznání týká i dalších poplatníků, kteří by ho jinak standardně podávat nemuseli. Důvodem je loňská novela zákona o dani z nemovitých věcí.

Konkrétně se jedná o následující změny, které ovlivňují výši daně a u kterých má poplatník povinnost podat daňové přiznání na rok 2016:

  • Předmětem daně ze staveb a jednotek je od 1. ledna 2016 i část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná, což má vliv i na zdanění stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků (čtěte více na stránkách finanční správy).
  • Změny u stavebních pozemků:

  • Stavební pozemky, které jsou určené k zastavění stavbami osvobozenými podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) zákona, tj. například stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu – od 1. 1. 2016 nejsou tyto pozemky považovány za stavební pozemky pro účely daně z nemovitých věcí.

Od 1. ledna navíc došlo k upřesnění použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek ve vazbě na jejich zařazení v obchodním majetku. V některých případech to rovněž může znamenat, že poplatník má za povinnost podat přiznání. Nově je výslovně řečeno, že na zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zahrnutou v obchodním majetku podle zákona o dani z příjmů se použije sazba daně pro podnikání (§ 11 odst. 1 písm. d) zákona). Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace. I vlastníkům pozemků v katastrálním území, které od 1. ledna 2016 již není součástí vojenského újezdu, nově vzniká povinnost podat přiznání. Tyto pozemky do konce loňského roku totiž nebyly předmětem daně z pozemků, doplnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Čtěte také: Daň z nemovitých věcí 2016 můžete zaplatit i přes SIPO. Čtěte návod, jak na to

Pozor na elektronické podání

Pokud se povinnost podat přiznání poplatníka týká, měl by mít na paměti, že jestli má zpřístupněnou datovou schránku, musí přiznání podat elektronicky datovou zprávou. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy. Ať už se podává přiznání elektronicky nebo v papírové podobě, nejzazším termínem je letos pondělí 1. února.

Přiznání naopak nemusí podávat poplatníci, kteří podávali daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Kdo nemovitou věc daroval, prodal nebo jinak pozbyl, nemá za povinnost podat přiznání, musí však tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).