Hlavní navigace

Nenechávejte evidenci tržeb na poslední chvíli. Čtěte, jak na to

15. 11. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Elektronická evidence tržeb se týká všech provozoven, kde je tržba přijímána, tedy i mobilních. Připravit se na ostrý provoz by měli už i obchodníci.

Zajistit potřebný software, získat identifikační údaje, vygenerovat certifikát, ohlásit provozovny a ideálně vše v předstihu v praxi vyzkoušet.

Zkušební provoz elektronické evidence tržeb byl zahájen. Elektronicky evidovat tržby si mohou vyzkoušet nejen ti, kterých se tato povinnost dotýká nejdříve, tj. provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, ale v podstatě kterýkoli podnikatel. Finanční správa umožnila vyzkoušet si elektronickou evidenci takzvaně v předstihu. Doporučuje využít této možnosti i podnikatelům, jichž se bude povinná evidence týkat až od března 2017. Tedy velkoobchodníků a maloobchodníků. Zbytečné otálení by se nemuselo vyplatit. Již dnes řada podnikatelů zjišťuje, že zvolená pokladna nevyhovuje nebo nezvládá zkušební EET provoz. Čtěte také: První kontroly kvůli #EET přijdou hned 1. prosince. Celníci jsou připraveni

Žádost o autentizační údaje

Pro zapojení do zkušebního provozu je nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Ty jsou nezbytné pro zaevidování provozoven a vygenerování certifikátů. Autentizační údaje jsou údaje potřebné pro přihlášení na portál správce daně. Ty je nutné získat před přijetím první evidované tržby. Autentizační údaje je možné získat dvěma způsoby. Osobně nebo elektronicky.

1. Osobní žádost o autentizační údaje

Osobní žádost o autentizační údaje může poplatník podat na kterémkoliv pracovišti finančních úřadů, není tedy rozhodující místní příslušnost. Žádost podává poplatník ústně do protokolu, správce daně v rámci tohoto jednání údaje poplatníkovi rovnou přidělí, a to v zapečetěné obálce. Samozřejmě je možné požádat o autentizační údaje prostřednictvím jiné osoby prostřednictvím plné moci, zejména se bude jednat o účetní či daňové poradce, kteří budou svého klienta při jednání na finančním úřadě zastupovat. Do aplikace elektronické evidence tržeb je možné se přihlásit následující den po převzetí osobních údajů od správce daně.

2. Elektronická žádost o autentizační údaje

Poplatník může rovněž o autentizační údaje požádat způsobem, kterým se přihlašuje do jeho datové schránky na portálu finanční správy. V takovém případě mu správce daně údaje přidělí „bez zbytečného odkladu“. Podle metodického pokynu ministerstva financí se jedná řádově o jednotky dnů (cca 3 dny). Jestliže by autentizační údaje přece jen nedorazily během jednoho týdne, měl by poplatník kontaktovat příslušného správce daně s žádostí o prověření důvodů jejich nezaslání.

Autentizační údaje tvoří jméno uživatele a heslo. Ovšem přidělené heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení do systému. Poté bude poplatník vyzván k jeho změně. Pokud tak do 90 dnů po obdržení autentizačních údajů neučiní, bude muset požádat o přidělení nových autentizačních údajů.

Certifikát pro evidenci tržeb

Autentizační údaje jsou nezbytné pro vygenerování certifikátů. Certifikáty se nainstalují do pokladního zařízení a poté je teprve možné zahájit zkušební provoz, při kterém je ke každé odeslané účtence vygenerován takzvaný FIK kód, díky němuž lze kontrolovat, jak se tržby ukládají na serverech ministerstva financí. Pokladním zařízením je přitom myšleno koncové zařízení, jako je např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Platnost certifikátu je 3 roky. Je možné vygenerovat jeden certifikát pro všechna zařízení nebo více certifikátů. V takovém případě je možné mít například certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé pokladní zařízení. Poté je možné zobrazit údaje o evidovaných tržbách za každé zařízení zvlášť. Tedy rozlišit tržby podle provozoven režimu tržby, dle certifikátu. Dále bude možné zobrazit součet denních, měsíčních, kvartálních a ročních tržeb.

Zaevidování provozovny

Zákon o evidenci tržeb upravuje i oznamování o provozovnách (§ 17 zákona o evidenci tržeb). Prostřednictvím aplikace EET je poplatník povinen ještě před získáním certifikátu oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím nichž provádí (přijímá) evidované tržby. Tato povinnost platí i v případě změny. Pokud dojde ke změně údajů, je poplatník povinen do 15 dnů tuto změnu oznámit správci daně. Nejpozději však před uskutečněním tržby, které se změna týká.

Pojem provozovna chápe zákon o evidenci tržeb jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Vychází se sice z nového občanského zákoníku, ovšem pojem není úplně totožný. Provozovna se tak vztahuje i na mobilní prostory či zařízení, jako jsou pojízdné prodejny, taxislužba, mobilní stánky, ale i internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své služby a zboží.

Poplatník povinně zveřejňuje následující údaje:

  • Název provozovny – nepovinný údaj sloužící pro identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, případně pro další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny – stálá, mobilní nebo virtuální (výběrem z číselníku) 
  • Stav – aktivní/přerušená/zrušená/
  • Převažující činnost provozovny – výběrem činností z číselníku 
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny – stálá (uvádí se adresa, tj. ulice, číslo, obec, PSČ), mobilní (registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace) a virtuální (URL adresa nebo jiný odkaz, který jednoznačně určí provozovnu – např. e-mail, telefon).

Služby u zákazníka

Jestliže podnikatel poskytuje služby pouze u zákazníků a nemá stálou provozovnu, pak si pro účely EET zaeviduje provozovnu na adrese sídla podnikatele. Sídlo podnikatele je adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. U podnikatele fyzické osoby nezapsané do veřejného rejstříku se jedná o místo, kde má hlavní závod, případně kde má bydliště.

účto únor klímová

Provozovnou pro účely EET nejsou místa, kde je sice fyzicky činnost vykonávána, ale nejsou zde přijímány platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Například výrobní haly, sklady atd., kde se zboží vyrábí či skladuje, ale neprodává. Taková provozovna se v aplikaci EET neoznamuje.

Přerušením činnosti provozovny je myšleno dlouhodobé a mimořádné přerušení, kupříkladu při rekonstrukci. Naopak plánované přerušení činnosti při omezení provozu nebo čerpání celozávodních dovolených se pro účely EET za přerušenou činnost nepovažuje, tudíž ani neoznamuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).