Hlavní navigace

Není to o tom, co znáte, ale koho znáte. Navazujte nové kontakty

14. 3. 2014
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Umění navazovat kontakty je jedním ze základních pilířů podnikání. Na něm stojí úspěch či neúspěch. Je potřeba toto umění ovládnout, odhodit ostych a stud.

Spousta lidí, kteří se vrhnou do podnikání, se po čase dostane do slepé uličky. Zjistí, že jejich podnikatelský prostor je značně omezený. A nejde jen o počty zákazníků nebo místo sídla firmy. To všechno se dnes dá v mnoha oborech činnosti snadno rozšířit do celého světa díky internetu. Problém je v uzavřenosti podnikatelů. Lidé, a Češi především, mají obecně potíž navazovat nové vztahy, nové obchodní vztahy, které mohou firmu posunout o několik úrovní výš a otevřít jí zcela nečekané možnosti. Existuje přitom spousta možností k seznámení se se zajímavými lidmi. Většinou nic nestojí, je potřeba investovat jen do sebe samých a překonat vnitřní bariéry.

Buďte upovídaní jako Američané

O Američanech si spousta lidí myslí, jak jsou falešní. Jejich dokola pronášené „How are you?“ zní zcela nezaujatě. Je to skutečně jen fráze, ale v praxi mnohem použitelnější než obyčejné „Dobrý den“. Otázka se totiž stává akcí, která automaticky vybízí k reakci. Nebo by alespoň měla. Otevírá prostor pro další možnou komunikaci, která se může ubírat jakýmkoli směrem. Jde jen o to, aby lidé dokázali překonat prvotní bariéru. Své o tom ví Jeanne Trojan, Američanka, která už 19 let žije v Praze, má českého manžela a živí se jako lektorka a trenérka komunikace. Pracuje s širokou škálou klientů a zjistila, že Čechům něco jako „How are you“ chybí. Někteří pak nejsou schopni navázat komunikaci s cizími lidmi. Pokud jde o svět byznysu, je ale komunikace a umění navazovat kontakty jedním ze základních stavební pilířů.

Češi podle ní nedostatečně mluví s neznámými lidmi. Mluvit s cizími lidmi přece není normální. Z jistého pohledu skutečně není, ale na druhou stranu je pojem normální velmi relativní. To, co je normální pro jednoho, nemusí být normální pro druhého a už vůbec ne pro třetího. Odmítáním a vyhýbáním se komunikaci s neznámými se lidé připravují o skvělé příležitosti. Nejen o tom Jeanne mluví ve své úvaze Rejecting Normal.

Asi před rokem jsem byla na akci Tuesday Business Network. Šla jsem tam sama, protože si myslím, že když chodíte na akce sami, tak můžete poznat spoustu nových lidí, které byste nepoznali, kdybyste tam šli s kamarády. Tahle akce se jmenovala Komunikační středa a byla celá o marketingu. Přišla jsem dostatečně brzy před začátkem samotné akce. Přednášející ještě nemluvili, sál byl poloprázdný, ale kolem postávala spousta lidí. Příležitost k seznamování se doslova nabízela. Vždyť jsme všichni přišli na akci nazvanou Komunikační středa. Jenže ti lidé postávali ve dvojicích nebo úplně o samotě a s nikým nemluvili, líčí svůj zážitek Jeanne Trojan.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Kontakty jsou pro podnikání alfou a omegou. 

Jeanne se vydala za člověkem, který stál o samotě, podala mu ruku a řekla: Ahoj, já jsem Jeanne. Osloveného jakoby zasáhl blesk z čistého nebe. Tak byl v šoku. Chvíli mu trvalo, než se s nenadálou situací vyrovnal a mohl se pustit do nezávazného a nakonec i příjemného rozhovoru s cizím člověkem, který pronikl do jeho osobního prostoru. Dívala jsem se na ostatní osamoceně stojící lidi kolem a přemýšlela nad tím, proč neudělají něco podobného. Byli to podnikatelé, manažeři, lidé z PR. Přece už určitě slyšeli poučku: „Není to o tom, co znáte, ale o tom, koho znáte.“ A to je naprostá pravda, říká lektorka komunikace Jeanne Trojan.

Přemýšlejte o životě. Zamyslete se nad všemi, které znáte. Nad příbuznými, známými, kamarády, kolegy, sousedy. A položte si otázku: Jsou to právě tito lidé, které budu znát a mít ve své blízkosti až do konce života? Pokud jste odpověděli záporně, doufejme, že vám také došlo, že je na světě ještě spousta jiných a zajímavých lidí, které stojí zato poznat. Abyste je poznali, musíte začít mluvit s cizími lidmi. Je to tak, skutečně musíte.

To, co lidi drží zpátky od mluvení s cizími a neznámými, od získávání kontaktů, je strach z odmítnutí. Bojíme se za někým přijít, protože je tu silně zakořeněná obava, že budeme odmítnuti. Neříkám, že se to nemůže stát. Naopak se vám to stát může. I mně se to stalo. Byla jsem na jedné akci a viděla zajímavého muže. Je to také Američan žijící v Česku. A je ve svém oboru poměrně známý. Znám ho z obrazovky, čtu jeho komentáře v novinách, ale nikdy jsem ho nepotkala osobně. Teď byla příležitost to změnit. Šla jsem za ním a řekla: Dobrý den, vy jste někdo, s kým bych se moc ráda seznámila. A podala jsem mu ruku. On na to: Proč? A ruku mi nepodal. Okamžitě jsem se cítila jako totální pitomec. Stála jsem tam, přemýšlela co udělat. No, sleduji vás na Twitteru a je to docela zajímavé. On jen odvětil: Nemám toho moc na Twitteru. A odešel pryč. Stála jsem tam jako úplný hlupák. Ale moment. To ne já, to on je úplný hlupák.

Jeanne se otočila k prvnímu člověku a řekla: Ahoj, já jsem Jeanne. Hned další člověk ji přijal, popovídal si s ní a ona se přes tuto nepříjemnou zkušenost během pár okamžiků přenesla. Jde o to, že odmítnutí a trapná situace skutečně hrozí. Stalo se to i mně, ale během té dlouhé doby, co mluvím s neznámými lidmi, toto byl jediný případ, kdy se mi něco podobného stalo. Pokud se to stane vám, přeneste se přes to. To ne vy, to ti, kteří vás odmítnou, jsou pitomci. Navíc se stejná situace pravděpodobně už nikdy víc nestane. Nedovolte, aby vás strach z odmítnutí držel zpátky od poznávání příjemných a zajímavých lidí. Dělá to život podstatně bohatším a zajímavějším, tak do toho jděte, radí Jeanne Trojan.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Buďte vidět, buďte prospěšní, nechte si pomoci

Velkým rizikem pro malé podnikatele a živnostníky je to, že při pracovním vytížení ztratí kontakt s lidmi z oboru. Mnohdy si ho ani nestihnou začít budovat, protože se plně soustředí na svoji prodejnu, kancelář, dílnu a tak dále. Existují obory, ve kterých se člověk vůbec nemusí osobně kontaktovat se zákazníkem. Je proto potřeba chodit mezi lidi, udržovat o sobě povědomí a rozšiřovat okruh známých, potencionálních obchodních partnerů a zároveň s tím i své obzory. A kde? Příležitostí je celá spousta. Stačí vyrazit na veletrh, konferenci, školení, ale i reprezentační akce typu ples podnikatelů, otevírání nové pobočky nějaké firmy a podobně.

Veletrhy

Účast na veletrzích je bezesporu přínosem pro každého podnikatele. Ať už je v pozici vystavovatele nebo jen návštěvníka veletrhu. Například provozovatelé veletrhů na výstavišti v Brně mají zkušenost takovou, že 70 % vystavovatelů je tvořeno pravidelnými účastníky. Zbylých 30 % tvoří nováčci. Často jde o zahraniční firmy, které se chtějí etablovat na trhu střední a východní Evropy. Prvovystavovateli jsou také nově vzniklé firmy z České republiky a Slovenska, které svojí účastí sledují podobné cíle jako zahraniční firmy. Veletrh si vybírají jako místo, kde vstupují na trh a oslovují odborníky a opinion leadery z daného oboru. Vystavovatelé na veletrhu udržují stávající kontakty. Je pro ně velmi výhodné se na jednom místě a v relativně krátkém čase potkat s prakticky celým portfoliem dodavatelů. Nezanedbatelné množství kontaktů se rekrutuje z řad odborných návštěvníků, kdy přínosné jsou především kontakty s nákupčími a osobami s rozhodovacími pravomocemi, říká David Pokorný, vedoucí komunikace a PR Veletrhy Brno.

Přečtěte si také: 6 pro a 6 proti účasti podnikatele na veletrhu

Kurzy a školení

Celá řada akcí je pro podnikatele pořádána například zmíněnou sítí Tuesday. Kromě toho je celorepublikově dostupná také síť oblastních poboček Hospodářské komory ČR. O její akce je poměrně značný zájem, což je dáno jednak úrovní jejich zajištění a především také úzkým vztahem k zpětné vazbě účastníků jednak po školení, na základě hodnocení, které sami účastníci poskytují jako cennou zpětnou vazbu, a jednak na základě podnětů a připomínek, na jejichž základě pobočky připravují další akce. Jen brněnská Regionální Hospodářská komora například loni uspořádala 141 nejrůznějších akcí. Kontakty jsou pro úspěch v podnikání alfou a omegou, proto je nasnadě, že přípravě kontaktních jednání věnujeme velkou pozornost. Z našich realizací možno zmínit úspěšný projekt „Hledáme nové zakázky“ – Kontakt-Kontrakt, série Podnikatelských setkání nebo pravidelně připravované Setkání s poslanci a senátory Jihomoravského kraje, uvádí Petr Bajer, ředitel Regionální Hospodářské komory Brno.

Regionální hospodářská komora Brno se připojila k rozšiřování služeb pro malé a střední podniky a v rámci mezinárodní sítě Enterprise Europe Network připravila projekt Kontakt-Kontrakt 2013–2014. Ten je ve své polovině, ale stále je možné se k němu připojit. Na kontaktní dny v Brně se v říjnu loňského roku k připraveným jednáním sešlo 239 firem ze 13 zemí. Účastníci z řad vystavovatelů i návštěvníků deklarovali, že téměř 25 % jednání skončilo dohodou a 67 % jednání bude pokračovat.

Kluby podnikatelů

Existuje celá řada oficiálních i méně oficiálních skupin. Všechny ale mají stejný základ. Jde o platformy pro setkávání. Pořádáme pravidelná setkání spojená s networkingem, umožňujícím výměnu vizitek a navazování obchodních i osobních kontaktů. Setkání pojímáme neformálně a jsou obvykle zároveň spojena s poznáváním inspirativní osobnosti a diskusemi nad aktuálními tématy. Nejsme oborová platforma, naopak volně sdružujeme lidi napříč obory a profesemi, což umožňuje rozšiřování obzorů a povědomí o jiných činnostech, účastníci si navíc mnohdy mohou být prospěšní i byznysově, říká Lea Zídková, výkonná ředitelka Young MBSA.

Networking podnikatelé, ale i manažeři vyhledávají stále více. Obvykle se mezi účastníky pohybují i námi určení networkéři, kteří zajišťují efektivní seznamování. To málokde najdete. Tímto pomáháme účastníkům překonat poměrně obvyklý jev, totiž že ustrnou v rámci jedné skupiny a s nikým dalším představeni nejsou. Pokud je jedním z účastníkových cílů navázání obchodních kontaktů, zcela jistě naši formu networkingu ocení, doplňuje Lea Zídková. Smyslem akcí totiž je, aby účastníci poznali co nejvíce nových lidí. Následně už je na nich, komu věnují svůj čas v rámci volného networkigu či mimo samotné setkání platformy.

Coworking

Společné kanceláře a pracovní prostory pro nezávislé profesionály jsou lákavou alternativou k poněkud jednotvárné práci doma. Coworking v doslovném překladu znamená spolupráce. Krom toho, že sdílená kancelář vyjde levněji, je důležitá také společenská a psychologická funkce takového pracoviště. Práce v coworkingovém centru je z pohledu navazování kontaktů pro každého člověka jednoznačně přínosná. Lidé mohou začít pracovat na společných projektech, získat kontakty na potencionální zákazníky a podobně. Zároveň prostřednictvím svých kontaktů pomáháme začínajícím podnikatelům sehnat kontakty na investory a mentory, kteří jim mohou pomoci v rozjezdu podnikání. Tato vzájemná spolupráce vytváří onu atmosféru celého prostoru, říká Jiří Štěpán, projektový manažer královéhradeckého Coolworkingu. 

Některé coworkingová centra jsou specializovaná, jiná otevřená zcela všem. Jsme hodně zaměřeni IT směrem. Chodí k nám programátoři, vývojáři aplikací pro mobilní telefony, tvůrci on-line hry, tvůrci webů, SEO specialista nebo provozovatel cestovní kanceláře s primárním prodejem přes web. Jsou to sice specifické obory, ale zároveň v nich funguje spolupráce. Lidé spolu sdílí zkušenosti, zážitky, chodí spolu na oběd i sportovat. Vzhledem k tomu, že v coworkingu pracují lidé různých dovedností, tak si po čase začnou i vzájemně pomáhat, uvádí Jan Linhart, majitel olomoucké společnosti SEO Linhart.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).