Hlavní navigace

Neodvádějte na daních víc, než musíte. Využijte slevy na dani

24. 2. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z příjmů. Snižte si svoji daňovou povinnost o slevy na dani a ušetřete tak na odvodech státu. Jaké slevy lze využít?

Slevy na dani z příjmů jsou stanovené částky v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), o které lze snížit vypočtenou daň. Mezi nejčastěji využívané slevy na dani lze zařadit:

 • základní slevu na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP);
 • slevu na manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP);
 • základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP); 
 • slevu na držitele průkazu ZTP/P (§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP); 
 • slevu na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP); 
 • slevu za umístění dítěte (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP a § 35bb ZDP);
 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve formě slevy na dani (§ 35c ZDP).

Slevu na poplatníka má právo využít každý, ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta či ženu na mateřské. Roční výše slevy činí 24 840 Kč, přičemž lze uplatnit nárok na celou slevu nezávisle na tom, jak dlouho jste v průběhu roku vydělávali. 

Psali jsme: Slevy na dani v roce 2016 a výhled do roku 2017

Sleva na manželku/manžela lze uplatnit, pokud manželé žijí ve společné domácnosti a příjmy manželky/manžela nepřesáhly 68 000 Kč/rok. Do těchto příjmů se nezapočítávají dávky sociální podpory (např. rodičovský příspěvek) a další dávky poskytnuté státem. Celý výčet příjmů lze nalézt v pokynu GFŘ D-22. Naopak do těchto příjmů se započítává např. mateřská, dále pak samozřejmě příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu apod. Podle § 21e ZDP se manželem/manželkou rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Tato sleva činí 24 840 Kč za rok. Je-li navíc manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, uplatní se dvojnásobek této slevy, tedy 49 680 Kč. 

TIP: Využijte náš Daňový portál

Slevu pro invalidního důchodce lze využít dle stupně pobíraného invalidního důchodu. Základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč využije poplatník pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč se týká poplatníků, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. 

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P, tedy osob se závažným zdravotním postižením, činí 16 140 Kč za rok. 

Slevu na studenta mohou využít poplatníci, kteří se soustavně připravují na své budoucí povolání, a to až do dovršení věku 26 let. V případě prezenční formy doktorského studia až do 28 let. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání dle § 12 odst. 1 zákona o státní a sociální podpoře lze zjednodušeně považovat:

 • studium na středních a vysokých školách v ČR; 
 • studium na středních a vysokých školách v zahraničí, pokud je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR dle rozhodnutí ministerstva školství;
 • příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením. 

Slevu za umístění dítěte do školky (často označováno jako „školkovné“) lze uplatnit v případě umístění dítěte do předškolního zařízení, kterým se rozumí: 

 • mateřská škola podle školského zákona; 
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině; 
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění. 

Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem (například fakturami či doklady od předškolního zařízení) za umístění dítěte do předškolního zařízení. Do těchto výdajů nelze zařadit výdaje na stravování či výlety. Maximální sleva je ohraničena do výše minimální mzdy, tedy za rok 2016 činí maximální sleva 9 900 Kč.

Čtěte také: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

školení červen - novinky

Daňové zvýhodnění na vyživované děti lze využít v případě, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem. Společnou domácností se rozumí, že lidé spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

Daňové zvýhodnění v roce 2016 činí: 

 • 13 404 Kč ročně na první dítě; 
 • 15 804 Kč ročně na druhé dítě; 
 • 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě.

Je-li daňové zvýhodnění vyšší než vlastní daňová povinnost poplatníka, jedná se o daňový bonus. Může tak v praxi dojít k situaci, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc. Formou daňového bonusu lze uplatnit maximálně 60 300 Kč ročně. Bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč. Pro vyplacení bonusu musí být splněny také další zákonné podmínky uvedené v § 35c ZDP. Pro úplnost je vhodné uvést i slevy na dani, které běžný občan obvykle nevyužije, a to:

 • sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením (§ 35 ZDP); 
 • sleva na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky (§ 35a a 35b ZDP); 
 • sleva na evidenci tržeb (§ 35ba odst. 1 písm. h) ZDP a § 35bc ZDP). 

Autor článku

Autor působí v soukromém sektoru jako daňový konzultant, dříve pracoval pro Finanční správu. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).