Hlavní navigace

Neprodloužením dočasné ochrany pracovní poměr cizince končí

14. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé se mohou dopustit nelegálního zaměstnávání, pokud si při zaměstnání uprchlíků nepohlídají dočasnou ochranu. Prodlužuje se ve dvou fázích.

Legislativní proces opatření v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny v oblasti zaměstnanosti má být završen do konce měsíce března 2023. To je také nejzazší datum, do kterého je třeba požádat o prodloužení dočasné ochrany. V opačném případě pracovní poměr zaměstnaného uprchlíka zaniká a zaměstnavatel se může dostat do potíží.

Zaměstnaní uprchlíci s dočasnou ochranou

Od 21. března 2022 mohou Ukrajinci získat na území České republiky dočasnou ochranu. Cizinec s udělenou dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. To znamená, mají volný vstup na trh práce. Nepotřebují pracovní povolení, dočasná ochrana je povolením k pobytu a současně povolením k práci. To se týká i uprchlíků, kterým bylo v období od 24. února do 20. března 2022 uděleno speciální vízum za účelem strpění.

Avšak opatření platí pouze do 31. března 2023. Uprchlíci si musí požádat o prodloužení dočasné ochrany. Online registrace k prodlužování dočasné ochrany byla spuštěna 30. ledna 2023 a bude otevřena do 31. března 2023.

S neprodlouženou ochranou končí pracovní poměr

V souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  • a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  • b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  • c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Pokud zaměstnaný uprchlík nepředloží svému zaměstnavateli prodloužení dočasné ochrany, jeho pracovní musí skončit. Otázkou je, jakým způsobem. Uvedené ustanovení dočasnou ochranu vysloveně nezmiňuje. 

Opatření se prodlužuje až do 31. března 2024

Zákonem č. 20/2023 Sb., se mění zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (tzv. Lex Ukrajina). Dočasná ochrana se prodlužuje až do konce března 2024. Ne však automaticky, uprchlíci, kterým byla dočasná ochrana udělena, si o její prodloužení musí požádat. Jde o víza s kódy: D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U.

Cizinci, kteří měli platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý/trvalý pobyt/dočasnou ochranu) vydané v jiném státu a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno nebo vypršelo po 24. únoru 2022, nemají nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemají nárok cizinci, kteří měli dlouhodobé pobytové oprávnění v České republice a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužili nebo jim byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily/pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.

Postup prodloužení dočasné ochrany

Zájemci o prodloužení dočasné ochrany najdou informace v českém jazyce a zároveň v ukrajinštině na stránkách ministerstva vnitra. Prodloužení dočasné ochrany je dvoufázové. Nejprve je třeba si zajistit online registraci a poté osobně převzít vízový štítek na pracovišti ministerstva.

1. Online registrace – nejdéle do 31. března 2023 se musí cizinci s dočasnou ochranou zaregistrovat v systému ministerstva vnitra a zde požádat o její prodloužení. Žádat lze pouze z území České republiky. Zájemce v online systému vyplní:

  • osobní údaje,
  • číslo platného cestovního dokladu nebo vízového štítku,
  • e-mail a telefonní číslo,
  • aktuální adresu místa pobytu v České republice.

Poté je na uvedenou mailovou adresu zasláno potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30. září 2023. Pokud cizinec tuto online registraci neprovede, dosavadně udělená dočasná ochrana k 31. březnu zanikne.

2. Osobní návštěva – po provedení online registrace si musí cizinec rezervovat termín k osobní návštěvě příslušného pracoviště ministerstva vnitra. Zde se musí dostavit nejdéle do konce měsíce září 2023 k převzetí nového vízového štítku. Cizinec musí předložit:

  • platný cestovní doklad (pokud však osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany), 
  • doklad o ubytování, jako je například nájemní smlouva (doklad nemají povinnost předkládat osoby, které jsou ubytovány v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo osoby, které požádaly o dočasnou ochranu po 27. červnu 2022 a od té doby místo pobytu neměnily).

Po převzetí vízového štítku se dočasná ochrana prodlužuje do 31. března 2024, v opačném případě (nedostavení se k převzetí) zanikne 30. září 2023.

Postup prodloužení pracovního poměru pro zaměstnavatele

Většina zaměstnavatelů uzavřela s cizinci s udělenou dočasnou ochranou pracovní poměry na dobu určitou. Nyní by měla být doba určitá prodloužena. Otázkou je, do jakého data. To zajímalo i naši čtenářku. 

Dotaz z Poradny serveru Podnikatel.cz: Zaměstnankyně s dočasnou ochranou má pracovní smlouvu na dobu určitou do 7. března 2023. Zaregistrovala se na stránkách ministerstva vnitra za účelem prodloužení vízového štítku dočasné ochrany s datem a časem návštěvy v červenci 2023. Takto byla dočasná ochrana prodloužena do 30. září 2023 s tím, že až po vyznačení štítku bude prodloužena do 31. března 2024. Máme zájem prodloužit smlouvu na dobu určitou jen do 30. září 2023. Nebo lze pracovní smlouvu prodloužit až do 31. března 2024?

Prozatím byla prodloužena dočasná ochrana, avšak legislativní proces prodloužení volného přístupu na trh práce nebyl ukončen (novela zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č. 374, aktuálně Senát). Za předpokladu, že bude toto opatření prodlouženo, prodlouží se i možnosti zaměstnávání. Cizinci musí svým zaměstnavatelům prokázat prodloužení dočasné ochrany.

Neprodloužením pracovním poměr končí, cizince nelze dále zaměstnávat (nelegální práce). Také zde se bude prodlužovat ve dvou krocích. Nejprve do 30. září 2023 (lze doložit zaslaným e-mailem o prodloužení dočasné ochrany) a poté až do 31. března 2024 po předložení vyznačeného vízového štítku. Platnost registrace je možné ověřit také na tomto odkazu na stránkách ministerstva vnitra.

školení červen - novinky

Řetězení pracovních poměrů

V případě omezení pracovních poměrů na dobu určitou má výjimku opakované uzavírání pracovních poměrů s cizinci za základě zaměstnanecké či modré karty. O dočasné ochraně zákon nehovoří. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Jakub Augusta za ministerstvo práce a sociálních věcí, uprchlíci mají volný trh práce, a tudíž pracují za stejných podmínek jako čeští občané. Tudíž se na ně vztahuje i § 39 odst. 2 zákoníku práce upravující pravidla pro opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. V případě, že bude dotyčný zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále pracovat, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Samozřejmě platí, že nelze zaměstnávat cizince bez legálního pobytu. Je tedy na zaměstnavateli, aby si byl vědom případných rizik.

Což může být problém při opakovaném prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou. Na druhou stranu lze následně pro ukončení pracovního poměru podle názoru ministerstva práce a sociálních věcí aplikovat § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce. To jinými slovy znamená, že pokud by nedošlo ke skončení pracovního poměru na základě dohody o skončení pracovního poměru, mělo by dojít k jeho ukončení na základě uvedeného ustanovení zákoníku práce, protože cizinec by pozbyl oprávnění k pobytu, uzavřel Jakub Augusta. 

Zaměstnavatelé budou na ČSSZ přihlašovat i dohodáře. Které konkrétně? Přečtěte si také:

Zaměstnavatelé budou na ČSSZ přihlašovat i dohodáře. Které konkrétně?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).