Hlavní navigace

Nevíte, jak na daň z nemovitostí v roce 2012? Poradíme vám

17. 1. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz přináší přehled povinností a termínů, které se vztahují v roce 2012 k dani z nemovitostí. K dispozici jsou i interaktivní formuláře.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí se blíží. Poplatníkům, kterých se tato povinnost týká, zbývají dva týdny. Server Podnikatel.cz přináší komplexní manuál, kdo a dokdy musí přiznání podat, dokdy je potřeba zaplatit daň a jaké sankce hrozí při opoždění. Stáhnout si můžete i interaktivní formuláře, které vám vyplnění přiznání značně usnadní. Čtěte více: Podnikatel.cz rozšířil počet interaktivních formulářů

Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí

Podat přiznání k dani nemovitostí za rok 2012 musí ti poplatníci, kteří v průběhu roku 2011 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí apod. Přiznání podává rovněž ten, u kterého nastaly nějaké změny ve vlastněných nemovitostech. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nový pozemek či část pozemku, nebo provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby.

Pokud se ve vlastnictví nemovitosti nic nezměnilo, daňové přiznání se podávat nemusí. Za změnu se nepovažuje, pokud obec změnila koeficienty, ze kterých se daň počítá. Kvůli tomu se nové přiznání podávat nemusí. Přiznání naopak musí nově podat podnikatelé, kteří vlastní zpevněné plochy. Od roku 2012 se totiž pro zpevněné plochy zavedla zvláštní sazba v rámci daně z pozemků. Kdo tedy vlastní zpevněnou plochu, přičemž nezávisí na tom, jaký způsobem ji doposud danil, musí podat nové daňové přiznání. Čtěte více: Daň z nemovitostí v roce 2012. Víme, co se mění

Už od loňska též platí speciální pravidla u nemovitostí, které mají více vlastníků. Každý spoluvlastník může podat přiznání za svůj podíl. Jakmile tak někdo učiní, musí podat přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl. Do roku 2011 přitom přiznání podával pouze jeden ze spoluvlastníků stavby, který se zároveň stával společným zástupcem všech vlastníků. Přiznání může i nadále podat společný zástupce všech spoluvlastníků a nebo tzv. společný zmocněnec. Ten však musí disponovat plnou mocí od všech spoluvlastníků. Čtěte více: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

Dokdy se přiznání podává

Jestliže patříte mezi poplatníky, kteří musí letos podat daňové přiznání, zbývá vám zhruba 14 dní. Přiznání k dani z nemovitostí se totiž podává do 31. ledna. Pokud zasíláte přiznání poštou, za den podání se považuje den, kdy pošta přiznání od vás převzala. U elektronického podání se za den podání považuje den, ve kterém přiznání odešlete, a v případě osobního podání logicky záleží na dni, kdy přiznání na úřad donesete.

Elektronické podání pak můžete uskutečnit dvěma způsoby, buď prostřednictvím Daňového portálu nebo pomocí datové schránky. Elektronické podání má navíc tu výhodu, že systém uživateli při vyplňování přiznání “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Stejně tak zásadním pozitivem je skutečnost, že systém za vás doplní příslušné koeficienty, které se k vaší nemovitosti vztahují. V letošním roce totiž řada obcí stávající koeficienty zvyšovala, některé nové (především místní koeficienty) zaváděla a poplatníci se v nich mohou ztrácet. Kdo bude vyplňovat přiznání propiskou, seznam koeficientů najde na stránkách daňové správy.

Pokuta činí minimálně 500 korun

Kdo nestihne nebo zapomene přiznání do konce ledna podat, nemusí se hned chytat za hlavu, že dostane pokutu. Už od minulého roku platí díky novému daňovému řádu lhůta 5 pracovních dní, o kterou se můžete s přiznáním opozdit. Vzhledem k tomu, že penále začne nabíhat až šestý den, lze tedy přiznání k dani z nemovitostí ještě beztrestně podat v úterý 7. února. Pozor však na to, že v případě odevzdání po 31. lednu se za den podání nebere den, kdy přiznání dáte na poště, ale den, kdy přiznání úřad skutečně obdrží. Pokud tedy podáte přinání na poště 7. února, sankci se nevyhnete.

Daňový řád však rovněž zavedl minimální výši pokuty pro hříšníky, kteří přiznání včas nepodají. Sankce se počítá jako 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokud by však vypočtená částka byla nižší než 500 korun, platí se pokuta právě 500 korun. Čtěte také: Pokuta 500 korun a více pro ty, co neodevzdají přiznání k dani z nemovitostí včas

Na doplacení daně je čas do května

Jestliže daň z nemovitostí celkově nepřesáhne hranici 5000 korun, musí ji poplatník uhradit najednou a to nejpozději do čtvrtka 31. května 2012. Pokud daň překoná částku 5000 korun, je splatná ve dvou stejných splátkách. Pro většinu lidí pak platí termíny splátek 31. května a 30. listopadu 2012. Rozdílné lhůty jsou pro zemědělce a podnikatele živící se chovem ryb, kteří musí daň uhradit do 31. srpna a 30. listopadu 2012. Daň lze samozřejmě rovněž zaplatit najednou do 31. května 2012 (u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna 2012).

Finanční úřady by všem poplatníkům měly před termínem splatnosti zaslat složenku typu A s alonží, kde bude uvedena výše daně pro rok 2012. Zároveň berňák vyčíslí případný přeplatek nebo nedoplatek z předchozího zdaňovacího období. Stejně jako vloni ani letos už nejde použít bezplatnou daňovou složenku, které byly zrušeny. Za platbu složenkou typu A tak poplatník zaplatí dle platného tarifu České pošty. 

V den splatnosti musí mít finanční úřad platbu již na svém účtu, poplatníci by proto měli uhradit daň alespoň s jednodenním předstihem. Daň se dá zaplatit i bankovním převodem nebo přímo v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách. Podobně jako v případě daně z příjmů mají poplatníci i u daně z nemovitostí pětidenní dobu hájení, kdy se mohou s platbou opozdit. Penále se totiž začíná počítat až pátý pracovní den po termínu splatnosti. Bez peněžitého trestu lze daň z nemovitostí zaplatit ještě 6. června.

MM_socky3

Pokud však poplatník do tohoto data daň neuhradí, začne nabíhat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,75 %.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).