Hlavní navigace

Nevydržela nátlak zaměstnavatele a nakonec podepsala výpověď. Může se bránit?

30. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Je možné, v případě ne zcela dobrovolného odchodu z práce, uplatnit neplatnost zrušení dohody o pracovní činnosti u soudu?

Problematikou způsobu zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se věnuje zákoník práce, ze kterého Státní úřad inspekce práce vycházel ve své odpovědi. 

Dotaz z praxe

Pracovala jsem na dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavateli jsem se znelíbila a vyvíjel na mě velký tlak, abych dohodu zrušila, i když to nebylo sjednané. Nakonec jsem to nevydržela a výpověď podepsala. Mohu se proti tomu nějak bránit?

V ustanovení § 76 zákoníku práce se uvádí, co by měla dohoda o pracovní činnosti obsahovat, co si musí smluvní strany (zaměstnanec a zaměstnavatel) v dohodě o pracovní činnosti sjednat. Musí tam být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

Psali jsme: Soud rozhodl. Neplatně podaná výpověď se může šéfům vymstít

Smluvní strany si můžou sjednat i způsob zrušení dohody. Pokud si smluvní strany způsob zrušení nesjednají, mohou dohodu o pracovní činnosti zrušit: 

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, 
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu 
  • nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, 
  • nebo okamžitým zrušením.

Okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr – viz ustanovení § 77 odst. 4 zákoníku práce

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma.

O podání výpovědi pro nadbytečnost více v článku: Chcete někoho propustit pro nadbytečnost? Musíte ji případně prokázat

Neplatnost zrušení dohody o pracovní činnosti je možné uplatnit u soudu způsobem, který upravuje ustanovení § 72 zákoníku práce.

Státní ústav inspekce práce odkazuje na jeden z dřívějších rozsudků Nejvyššího správního soudu: „Na zrušení dohody o pracovní činnosti se nevztahuje pouze právní úprava o skončení pracovního poměru způsoby uvedenými v ustanovení § 48 zák. práce; neplatnost zrušení dohody o pracovní činnosti však mohou zaměstnanec i zaměstnavatel uplatnit u soudu na základě § 77 odst. 1 části věty před středníkem zák. práce způsobem, který pro výkon ustanovení § 72 zák. práce, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měla práce konaná na základě dohody o pracovní činnosti skončit tímto rozvázáním. Přestože nejde o pracovní poměr jako takový, jedná se o jeden ze základních pracovněprávních vztahů (§ 3 zák. práce), kde je – stejně jako v pracovním poměru – v zájmu právní jistoty, aby si účastníci tohoto vztahu mohli o něm sjednat jistotu v době co nejkratší.“

V některých případech je nezbytné před rozvázáním pracovního poměru upozornit zaměstnance na podání výpovědi. Více v článku Vytýkací dopis aneb Upozornění zaměstnanci na možnost výpovědi

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).