Hlavní navigace

Nezapomeňte na úhradu daně z nemovitých věcí. Finanční správa rozesílá složenky

10. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí se blíží. Finanční správa tak začala rozesílat složenky na její úhradu.

Ačkoli se přiznání k dani z nemovitých věcí podává k 31. lednu, splatnost této daně je odlišná. Daň z nemovitých věcí se pak hradí buď v jedné, nebo ve dvou splátkách. Zároveň se daňové přiznání podává za zdaňovací období, které teprve bude, a to podle stavu k 1. lednu. Poplatníci, kteří podávali daňové přiznání, tak vyplňovali údaje podle stavu k 1. lednu za zdaňovací období roku 2023.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Pokud poplatníci nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku v průběhu roku 2022, měli povinnost do 31. ledna 2023 podat daňové přiznání. To samé platí pro ty poplatníky, kteří naopak nemovitost v roce 2022 pozbyli – například formou prodeje nebo darováním. Těchto poplatníků se navíc týká oznamovací povinnost finančnímu úřadu. V případě, že i po těchto změnách vlastní poplatníci nějakou nemovitost, týkala se jich povinnost podat daňové přiznání.

Povinně podávali přiznání také ti, kteří na stávajících nemovitostech provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a důsledkem těchto změn došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, změně počtu nadzemních podlaží a k dalším změnám.

Finanční správa hojně doporučovala a nadále doporučuje využívání online finančního úřadu, díky kterému je možné podávat daňové přiznání elektronicky. V případě využití daňové informační schránky je navíc možné využít tzv. funkce předvyplnění daňového přiznání z posledního podaného přiznání.

Kdo daňové přiznání nepodává?

Pokud se u poplatníka, který historicky přiznání podával, nezměnily žádné skutečnosti, které by ovlivnily stanovenou daň, nemusí podávat daňové přiznání. Důvodem pro podání přiznání není ani změna koeficientu nebo změna průměrné ceny pozemku. Finanční úřad pak tyto změny zohledňuje automaticky.

Finanční správa rozesílá složenky

Již koncem dubna uveřejnila finanční správa na svých webových stránkách, že zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Pokud poplatníci platí celou částku v rámci jedné splátky, je tato lhůta stanovena na 31. května 2023. To platí pro ty poplatníky, jejichž daňová povinnost není vyšší než 5000 Kč. Pokud je daň vyšší než5 000 Kč, je platba daně z nemovitých věcí splatná ve dvou splátkách. První splátka je splatná do 31. května a druhá splátka je splatná do 30. listopadu 2023.

Pokud poplatník vlastní nemovitosti ve více krajích, zašle mu finanční správa odpovídající počet složenek. Poplatníci pak mohou daň zaplatit převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo prostřednictvím SIPO. SIPO však mohou využít jen ti poplatníci, kteří se k této službě přihlásili do 31. ledna 2023.

Finanční správa pak zasílá informace pro placení daně více způsoby:

  • SIPO
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Daňovou informační schránkou (DIS+)
  • Složenkou

E-mailem se upozornění zasílá těm poplatníkům, kteří nevyužívají SIPO k placení daně, a to včetně všech potřebných informací. Pokud se poplatníci nepřihlásili k SIPO službě nebo k informování o platbě daně prostřednictvím e-mailu a zároveň se jedná o držitele datové schránky, bude jim informace o platbě doručena prostřednictvím datové schránky. Poplatníkům, kteří mají zřízenou daňovou informační schránku DIS+, se navíc zobrazí pokyny pro provedení platby daně z nemovitých věcí v portálu MOJE DANĚ.

Poslední skupinu tvoří poplatníci, kteří nemají zřízenou datovou schránku ani daňovou informační schránku, nevyužívají služeb SIPO ani rozesílání pokynů k platbě e-mailem. Ti obdrží poštovní složenku. Pozor však na to, že tento způsob je zpoplatněn Českou poštou.

Nově zřízené datové schránky a doručení složenek

Zpozornit by měli ti poplatníci, kterým byla zřízena datová schránka v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023. Těmto poplatníkům bude informace k platbě nově doručována datovou schránkou, i když v minulých letech byla doručována složenkou prostřednictvím České pošty.

Pozor na to, že pro účely doručování datovou schránkou nebude rozlišován typ datové schránky – tj. podnikatelům tak může dorazit informace k platbě daně z nemovitých věcí pro majetek, který není určen k podnikatelské činnosti. Běžně tak budou podnikatelé dostávat informaci k platbě daně z nemovitosti, kterou mají ve svém vlastnictví například pro účely bydlení.

školení červen - novinky

Pokud poplatníci nemají například přihlašovací údaje k datové schránce, mohou informace o platbě daně zjistit u místně příslušného finančního úřadu. Na stránkách finanční správy je také k nalezení upozornění: Pro účely daně z nemovitých věcí na rok 2024 si poplatníci mohou u místně příslušného správce daně dohodnout jiný způsob zasílání údajů pro placení daně, například e-mailem, či mohou požádat o úhradu daně prostřednictvím SIPO.

Platba daně

Nejpozdější termín pro úhradu daně z nemovitých věcí, případně první splátky této daně, je stanoven na 31. května. Druhý termín splátky, pokud je daň vyšší než 5000 Kč, musí poplatníci uhradit do 30. listopadu 2023.

Co jste se v článku dozvěděli?

Do kdy musí poplatníci podávat přiznání k dani z nemovitých věcí?
Poplatníci podávají přiznání k dani z nemovitých věcí povinně do 31. ledna. Při zpracování přiznání se vychází ze stavu k 1. lednu daného roku.
Jakými způsoby může správce daně rozesílat upozornění na platbu daně?
Správce daně může zasílat upozornění na platbu daně ze nemovitých věcí e-mailem, datovou schránkou, daňovou informační schránkou (DIS+) poštovní složenkou a pomocí služby SIPO.
Kdy je splatná daň z nemovitých věcí?
Pokud je výše daně do 5 000 Kč, hradí se tato daň do 31. května. V případě, že daňová povinnost přesáhne 5 000 Kč, hradí se daň z nemovitých věcí ve dvou splátkách. První splátka je splatná do 31. května, druhá splátka je splatná do 30. listopadu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).