Hlavní navigace

Nezapomeňte podat přiznání k dani silniční, termín se již blíží

6. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Leden patří z pohledu podnikatelů mimo jiné i dani silniční. Právě do konce ledna se totiž podává přiznání. Ve stejném termínu je nutné i silniční daň doplatit.

Přečtěte si náš přehled, co je předmětem daně, koho se daň týká, z čeho se počítá, jak se platí a také podrobnosti k daňovému přiznání.

Dokdy a jak přiznání podat

Přiznání k dani silniční se podává do konce ledna. Lhůta pro jeho podání tak letos vyprší v úterý 31. ledna. V případě zpoždění se však poplatníci nemusí ihned obávat pokuty. Sankce totiž začnou nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se. Majitelé zpřístupněných datových schránek musí navíc přiznání podat elektronicky, jinak dostanou automaticky sankci 2000 Kč. Od loňského roku navíc nemohou majitelé datových schránek využít tzv. e-tiskopis.

Až bude poplatník vyplňovat přiznání, měl by mít na paměti, že se do něj uvádí i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst. 9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Ti přiznání podávat nemusí.

Jak na doplatek a zálohy

Rovněž doplatek daně je nutné uhradit do konce ledna. I zde je ale možné se beztrestně opozdit. Penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Aktuálně činí výše úroku z prodlení 14,05 %. Úrok se nicméně nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč.

Čtěte také: Tisíce plateb stále chodí na staré účty finančních úřadů. Připomínáme nová čísla

Během roku 2017 navíc musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2017 jsou termíny:

  • do 18. dubna (na leden až březen)
  • do 17. července (na duben až červen)
  • do 16. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Za měsíc prosinec se již záloha neplatí a doplácí se s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Silniční daň lze také uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Předmět silniční daně 

Předmětem silniční daně jsou stejně jako v předchozích letech motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, a to i v případě, pokud neslouží k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí například z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na LPG, které váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození řeší § 3 zákona o dani silniční.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem daně zůstává fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. V případě, kdy je u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Podnikatelé by neměli zapomínat, že rozhodující pro platbu daně je skutečnost, zda vozidlo patří do předmětu daně. Nezáleží přitom, zda je podnikatel a vlastník vozidla tatáž osoba, či není. Nejprve se řeší, zda je vozidlo předmětem daně, a pak teprve, kdo by měl daň platit. Může se klidně stát, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Jaké jsou sazby daně

Sazby daně se u osobních automobilů odvozují od zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel pak podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. Konkrétní sazby daně dle těchto kritérií se nacházejí v § 6 zákona o dani silniční.

Snížení sazeb

Sazba daně se dá nicméně snížit. Sazba daně třeba klesá, pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Konkrétně:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazba daně ale může i vzrůst, a to o 25 %, pokud jde o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí před rokem 1990.

účto únor klímová

Daň se platí za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu, lze použít jednotnou sazbu 25 korun za den. Potom už ale zaměstnavatel nemůže na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Čtěte také: Blíží se další záloha silniční daně. Čtěte manuál, jak na ni

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).