Hlavní navigace

Nezapomeňte pracovníkům zajistit dostatek vody, někdy musíte koupit i minerálky

Autor: 329515
Daniel Morávek

Všichni zaměstnavatelé musí zaměstancům zajistit přístup k pitné vodě. V některých případech ale nestačí voda z kohoutku, nýbrž se musí jednat o minerálky.

Doba čtení: 2 minuty

Úmorná vedra, která ještě na začátku týdne dusila Česko, jsou sice prozatím pryč, teploty ale už přesto zůstávají na letních hodnotách. Zaměstnavatelé by proto neměli zapomínat na zajištění dostatku pitné vody pro své zaměstnance. V některých případech navíc nestačí pouze voda z kohoutku, nýbrž je třeba pracovníkům nabídnout ochranné nápoje.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Čtěte také: „Kancelářským krysám“ stačí voda z kohoutku, dělníci mají nárok na minerálku

Na ochranné nápoje mají právo náročnější profese

Každý zaměstnavatel musí zaměstnancům zajistit přístup k pitné vodě. Některé firmy však navíc musí poskytnou i ochranné nápoje. Podmínky, za kterých musí podnikatel zajistit ochranné nápoje, stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Poskytnout je musí zaměstnancům, u nichž je energetický výdej vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 stupňů. Například se jedná o ruční svařování, soustružení, strojové vrtání, práci dělníka v ocelárně, valcíře hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků, obecně pracovníci v horkých provozech, upřesňuje na svých stránkách ministerstvo zdravotnictví.

Ochranný nápoj musí zaměstnavatel rovněž zajistit pracovníkům, u kterých došlo během osmihodinové pracovní směny ke ztrátě tekutin z organismu potem a dýcháním o více než 1,25 litru. Ochranný nápoj je rovněž nutný pro zaměstnance, kteří mají trvalou práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté. Samotný ochranný nápoj se poskytuje přímo na pracovišti či nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby se jej mohl zaměstnanec snadno a bezpečně využít.  Jako ochranný nápoj se v tomto případě poskytuje balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo balená kojenecká voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných balených vod – tedy i voda pitná, vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.

Jaký má mít ochranný nápoj parametry?

Ministertvo zdravotnictví doporučuje tyto parametry ochranného nápoje:

  • Teplota: v létě 16 °C (min 10 °C), v zimě 20 až 25 °C (min. 16 °C)
  • Obsah cukrů: méně než 2,5 obj. %
  • Obsah minerálních látek: podobný jako v potu – 1 %
  • Obsah vitaminů: není nutný
  • Chuťové vlastnosti: takové, aby byl ochotně přijímán
  • Optimální hodnoty hlavních minerálních látek:
    • Ca2+ > 40–80 mg/l, Mg2+ > 20 mg/l, K+ > 1 mg/l, Na+ < 20 mg/l,
    • Cl- < 25 mg/l, SO42– < 240 mg/l, NO3– < 10 mg/l.

Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu.