Hlavní navigace

Vyplňujete přehled pro ČSSZ? Pozor na změny u sociálního pojištění OSVČ

28. 3. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

OSVČ by neměly v souvislosti s podáním přehledu pro ČSSZ zapomínat na změny v sociálním pojištění, které od letošního roku platí.

Velká část OSVČ bude muset po podání přehledu uhradit vyšší doplatek, a to v souvislosti se změnou splatnosti záloh. Nově stanovené zálohy se navíc prvně platí odlišně dle toho, jak vysoké vyšly.

Nezapomeňte na změny u záloh

Stanovení ročního vyměřovacího základu, ze kterého má být zaplaceno pojistné, sazba pojistného, posuzování hlavní a vedlejší činnosti sice zůstaly při starém, přesto musí OSVČ v souvislosti s vypořádáním důchodového pojištění s několika novinkami letos počítat. Od roku 2019 se totiž změnila splatnost záloh. Zatímco do konce loňského roku se platily v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce, od ledna se zálohy platí vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit je možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce.

Aby nemusely OSVČ platit v lednu zálohy dvakrát (jednu za prosinec 2018 a druhou už na leden 2019), bylo stanoveno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusela být uhrazena vůbec. OSVČ ovšem měly možnost uhradit ji dobrovolně, a to od 21. do 31. prosince 2018. Pokud zálohu za prosinec OSVČ nezaplatila, musí počítat s tím, že se jí o tuto částku zvýší doplatek za rok 2018.

Nejde však o jedinou novinku. Změny se dotkly i nových záloh po podání přehledu, a to v závislosti na tom, jak velké zálohy OSVČ vyjdou. Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu, doplnila serveru Podnikatel.cz Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Vyšší pojistné si lze stále platit

Od roku 2019 si OSVČ nově již neurčuje měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné svou platbou. Přesto si může platit vyšší částky, než činí předpis záloh na pojistné. Platby se však budou používat na úhradu záloh na pojistné jen do výše předpisu s tím, že část platby přesahující předpis zálohy se bude používat jako platba na zálohy do budoucna. Na posledním měsíci výkonu činnosti v kalendářním roce (zpravidla prosinec) bude ponechán kromě úhrady předepsané zálohy i rozdíl mezi předpisy záloh za rok 2019 a úhradou těchto záloh. Pokud si OSVČ požádá o vrácení tohoto rozdílu do 31. prosince, stává se tento rozdíl přeplatkem a může nově být vrácen ještě před podáním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen přehled). Pokud si OSVČ nepožádá o jeho vrácení v uvedené lhůtě, jde o zálohu na pojistné, která bude zúčtována v rámci úhrnu záloh při zpracování přehledu stejně jako v předchozích letech, upřesnila Buraňová.

Jestliže si OSVČ v přehledu určí vyšší roční vyměřovací základ, než je vypočtený či minimální, bude ČSSZ akceptován. Bude-li si zálohy v průběhu roku platit vyšší, než je předpis, bude se rozdíl kumulovat na prosinci (nebo posledním měsíci výkonu činnosti) a úhrada všech záloh včetně rozdílu kumulovaném na prosinci se promítne do úhrnu záloh při zpracování přehledu. „Nejdůležitější je ale vždy určený vyměřovací základ. Pokud si OSVČ platí vyšší zálohy, ale v přehledu uvede jen minimální vyměřovací základ, vznikne přeplatek, který bude OSVČ vrácen a pro výpočet důchodu se použije tento minimální vyměřovací základ, ze kterého bylo fakticky odvedeno pojistné. Pokud si OSVČ navýší určený vyměřovací základ i ve vyšší výši, než odpovídá uhrazeným zálohám, vznikne z přehledu doplatek, který bude OSVČ povinna do 8 dnů od podání přehledu doplatit, ale tento vyšší vyměřovací základ bude použit při výpočtu důchodu,“ dodala Buraňová.

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Na doplatek je stále 8 dní od podání přehledu

Co se týče dalších věcí, které se pojí s přehledem pro ČSSZ a doplacením pojistného, zůstává vše při starém. Přehled za rok 2018 se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, tedy nejpozději do čtvrtka 2. 5. 2019. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí včas příslušné OSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2019. Pokud OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. 7. 2019.

školení červen - novinky

Přehled lze odeslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu příslušné OSSZ v případě, že OSVČ vyplňuje papírový tiskopis. Přehled je možné vyplnit také elektronicky, a to prostřednictvím služby e-Podání nebo datové schránky. Na e-Podání je k dispozici také interaktivní formulář pro pozdější tisk, který sám jednotlivá data vyplní.

Komu vznikne doplatek na pojistném, musí ho zaplatit nejpozději do 8 dnů, kdy byl podán přehled. Stejně jako u daňového přiznání i zde se za termín uhrazení považuje datum, kdy peníze byly připsány na účet příslušné OSSZ, nikoli kdy byl uhrazen. Výjimkou je platba v hotovosti na pokladně OSSZ, která se považuje za okamžitě splatnou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).