Hlavní navigace

Nezapomínejte na jednotná kontaktní místa, jsou tu pro všechny

26. 6. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Mají usnadnit vstup do podnikání. Fungují tak? A co se na nich nejčastěji řeší? Jednotná kontaktní místa.

Jednotné kontaktní místo je jakýmsi průvodcem světem poskytování služeb v rámci České republiky a Evropské unie. Má fungovat jako spolehlivý partner podnikatele, kterému významně ulehčí život. Stejně tak pomáhá i zájemcům o podnikání a dalším klientům. Jeho smysl spočívá v tom, že podnikatel už nemusí složitě zjišťovat, na který úřad se obrátit a jaké procedury absolvovat. Vše se dozví a vyřeší prostřednictvím Jednotného kontaktního místa, vysvětluje na úvod pro ty, kteří o Jednotném kontaktním místě ještě neslyšeli, Tomáš Paták, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu.

V České republice existuje 15 regionálních fyzických Jednotných kontaktních míst. S výjimkou Prahy jsou umístěna na obecních živnostenských úřadech magistrátních měst v sídlech krajů. Dále je možno použít jedno centrální elektronické místo. Na krajských pobočkách bylo loni zodpovězeno celkem 3445 dotazů, které se nejčastěji týkaly podmínek pro přeshraniční poskytování služeb či založení podniku v okolních státech. Tazatelé také často požadují informace o podnikatelských sdruženích, komorách a relevantních úřadech. Nejvytíženější pobočkou je Jednotné kontaktní místo Praha 1, dále jsou to Pardubice, Ostrava a České Budějovice. Řádově na nich jejich pracovníci zodpoví stovky dotazů ročně a pomohou tak při startu podnikání nejednomu tápajícímu člověku.

Povědomí o podnikání je potřeba stále zvyšovat

Podle zkušeností pracovníků Jednotných kontaktních míst jsou informovanost a orientace v otázkách podnikání u lidí, kteří plánují zahájit vlastní podnikání, spíše na nízké úrovni. Týká se to především zásadních předpisů, které regulují podnikání obecně a mezi které patří znalost obchodního zákoníku, živnostenského zákona či problematika švarcsystému. Neodmítáme nikoho, Jednotná kontaktní místa jsou koneckonců koncipována tak, aby nabídla pomoc těm, kteří se jen chtějí ujistit, ale i těm, kteří si jdou pro základní informace, říká Martin Mikša z živnostenského odboru Magistrátu města Zlína s tím, že právě druhá skupina má pak pochopitelně vstup do podnikání složitější. Z větší části nejsou klienti dostatečně informováni ani o možnosti podnikání v zahraničí, tedy v členských státech Evropské unie.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Důležité je vědět, kam se obrátit s dotazem a jak si ušetřit práci. 

Škála klientů Jednotných kontaktních míst je velice široká. Typicky se ale nejčastěji jedná o drobnější samostatné podnikatele, řemeslníky a živnostníky, jako jsou například zedníci, truhláři, kosmetičky ale například i poskytovatelé služeb v oblasti turistického ruchu. Samotný obsah dotazů se významně liší podle konkrétní lokality daného Jednotného kontaktního místa. Pro přeshraniční poskytování služeb samozřejmě hraje roli příhraniční nebo naopak vnitrostátní umístění daného regionu. Jiný typ a počet dotazů registrujeme také podle toho, do jaké míry je ta či ona lokalita zajímavá pro podnikání a poskytování služeb, vysvětluje Tomáš Paták.

V Českých Budějovicích nejčastěji vyřizují dotazy řemeslníků a stavebních firem, kteří chtějí své služby poskytovat také v Rakousku a v Německu. Rovněž odpovídáme i na dotazy klientů, které se týkají podnikání mimo rámec živnostenského zákona, zprostředkování zaměstnání, internetový obchod a podobně. V rámci Evropské unie pak vedou otázky na možnosti poskytování služeb v nestátním zdravotnickém zařízení, fotovoltaice a podobně, říká Helena Šafránková z Jednotného kontaktního místa v Hradci Králové a Lukáš Balada z Jednotného kontaktního místa na Praze 1 dodává: Ihned po službách v jiných státech unie následují s minimálním odstupem dotazy zaměřené na výrobky, žádosti o zprostředkování podání a registrace.

Bez pomoci by nevydělali

Příkladem za všechny může být jihočeský fotograf, který dostal nabídku práce ve Velké Británii. Přestože ho podnikání v zahraničí lákalo, obával se složité byrokratické procedury a následných peripetií v případě, že by nesplnil všechny náležitosti. V konečném rozhodnutí mu pomohlo až Jednotné kontaktní místo. Poučili jsme ho, že činnost fotografa nespadá ve Velké Británii pod regulované profese. V případě jednorázové zakázky tudíž nemusel činit ohlašovací povinnost příslušnému úřadu, říká Zdeňka Jeřábková vedoucí Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města České Budějovice. Muž byl velice překvapen, když zjistil, že může jednorázovou nabídku fotografování na svatbě přijmout, aniž by musel splnit jakékoliv požadavky. Po této zkušenosti dokonce zvažuje, že by si ve Velké Británii zřídil živnostenské oprávnění, aby své služby mohl poskytovat dlouhodobě.

Jak už ale bylo řečeno, Jednotná kontaktní místa jsou k dispozici i pro urychlení vyřízení veškeré agendy, která souvisí se vstupem do podnikání. Pro ilustraci uvádíme advokáta, který nespadá do režimu živnostenského zákona. Jako podnikatel, respektive osoba samostatně výdělečně činná, byl při zahájení činnosti povinen registrovat se na finančním úřadě, na České správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Toto vše bych měl dělat v místě, kam spadám podle trvalého bydliště. Cesta domů i pochůzky po jednotlivých úřadech, ačkoli se nachází v jednom městě, by byly zbytečnou ztrátou času. Takto jsem vše vyřešil na jednom místě v centru Prahy a zabralo mi to pouze půl hodiny a pár vteřin telefonického rozhovoru pro objednání se, líčí advokát Michal Sýkora, který nedávno využil služeb Jednotného kontaktního místa na Praze 1.

O radu mohou na českých Jednotných kontaktních místech žádat i cizinci. Jeden z posledních dotazů v Hradci Králové byl od Nizozemce, který by si na východě Čech rád otevřel cukrárnu. Proto jsou veškeré informace poskytovány také v angličtině nebo němčině. Zcela ojedinělý dotaz v anglickém jazyce pak vyřizovali úředníci ve Zlíně, na které se obrátil Pákistánec. 

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Služby se budou dál rozvíjet

Kromě informací o podnikání může Jednotné kontaktní místo pomoci a poskytnout informace i občanům – spotřebitelům, kteří řeší problémy a spory s obchodníky a poskytovateli služeb u nás i v Evropské unii. K dispozici jsou zde hlavně kontakty na příslušné instituce a sdružení, které se řešením takových problémů zabývají. Jednotné kontaktní místo navíc nabízí informace o podmínkách poskytování služeb v České republice a přes 180 návodů, které popisují postup pro získání oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti v různých oborech, včetně všech formulářů a žádostí.

Role těchto informačních míst bude i dál posilovat. Začíná se mluvit o Jednotném kontaktním místě druhé generace. To by mělo podnikatelům nově nabízet i transakční nástroje pro vyřešení elektronického vstupu do podnikání, včetně takových, jako je jednoduché podávání elektronických dokumentů opatřených elektronickým podpisem, možnost elektronické platby nebo například tracking, nástroje pro sledování průběhu zpracování dané žádosti.

Od roku 2010 už pracovníci Jednotných kontaktních míst zodpověděli přes 8000 dotazů podnikatelů. Co se úspěšnosti odpovídání na dotazy týče, ve většině případů podnikatelům minimálně pomůžeme se v dané problematice zorientovat, a pokud nedokážeme jeho problém sami vyřešit, odkazujeme je na příslušný úřad, uvádí Tomáš Paták z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).