Hlavní navigace

Nižší daň i odvody při použití služebního vozidla k soukromým účelům

1. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od července 2022 platí nová pravidla pro „přidanění“ příjmu při používání vozidla k služebním i soukromým účelům. Jsou pro zaměstnance příznivější.

Novelou zákona o daních z příjmů se výrazně snížila částka nepeněžního příjmu zúčtovaná zaměstnancům, pokud používají vozidlo nejen ke služebním, ale i k soukromým účelům. Ale ne všem, změna se dotkla pouze vozidel nízkoemisních. 

Nově činí u nízkoemisních vozidel zdanitelná hodnota nepeněžního příjmu pouze 0,5 procenta jejich pořizovací ceny. Změna ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů byla součástí novely zveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem č. 142/2022.

Používání vozidla k soukromým i služebním účelům

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k používání nejen pro služební, ale i soukromé účely, považuje se tento benefit za nepeněžní příjem zaměstnance. Zaměstnanci je ve mzdě „přidaněna“ částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Přitom nerozhoduje, zda je v konkrétním měsíci vozidlo k soukromým účelům skutečně použito, ale zda je zaměstnanci na základě smlouvy k soukromým účelům k dispozici.

Ve smlouvě či jiné dohodě je specifikováno, o jaké vozidlo se jedná, v jakém období ho může zaměstnanec k soukromým účelům využívat a především jeho cena. Cenou vozidla je vstupní cena používaná v souladu s § 29 zákona o daních z příjmů při ocenění vozidla pro účely daňového odepisování. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro tyto účely se o DPH zvyšuje.

Minimální částka za využití vozidla i k soukromým účelům je však 1000 Kč. V § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů je totiž uvedeno: Jestliže je částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč.

Využívání nízkoemisních vozidel

Současným trendem je podpora nízkoemisní mobility, jejíž provozování přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, je šetrnější k životnímu prostředí a nevyžaduje (případně redukuje potřebu) využívání pohonných hmot v podobě motorové nafty či motorového benzinu. Novelou zákona o daních z příjmů tak od 1. července 2022 došlo ke stanovení odlišného režimu v případech souvisejících s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatelem zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům ve prospěch nízkoemisní mobility.

Při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům se snížila procentuální částka ocenění bezúplatného příjmu zaměstnance ze vstupní ceny z 1 % na 0,5 %. A to v případě, kdy je poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo (např. elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor).

Definice nízkoemisního vozidla 

Za nízkoemisní vozidlo se považuje nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (tj. silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu).

Vozidlo poskytnuté postupně nebo současně podle nových pravidel

Podle novely je v případech, kdy je zaměstnanci bezplatně poskytnuto pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel zaměstnavatele, z nichž pouze některá jsou nízkoemisní, při určení příjmu ze závislé činnosti za daný kalendářní měsíc použita sazba ve výši 0,5 % (jedná-li se o vozidlo s nejvyšší vstupní cenou).

školení - konsolidační balíček

Při poskytnutí současně více motorových vozidel zaměstnavatele v průběhu jednoho měsíce, z nichž pouze některá jsou nízkoemisní, se příjem ze závislé činnosti z tohoto užívání zjistí ve dvou následujících krocích. V prvním z těchto kroků se zvlášť vypočte příjem ze závislé činnosti související s užíváním běžných motorových vozidel (nikoli nízkoemisních) a zvlášť se vypočte příjem související s užíváním nízkoemisních motorových vozidel. Výpočet se provede tak, že se vždy úhrn vstupních cen jedné či druhé kategorie vozidel vynásobí sazbou ve výši 1 % (v případě běžných motorových vozidel) nebo sazbou ve výši 0,5 % (v případě nízkoemisních vozidel). Tímto způsobem získá poplatník dvě částky, které následně sečte, a tím zjistí výši příjmu ze závislé činnosti za daný kalendářní měsíc.

Schváleno: Cestovní náhrady se opět zvyšují, stoupá i stravenkový paušál Přečtěte si také:

Schváleno: Cestovní náhrady se opět zvyšují, stoupá i stravenkový paušál

Nižší zdanění od července, dorovnání zpětně za celý rok

Nová pravidla se využijí na základě přechodných ustanovení za celé zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíce roku 2022 před nabytím účinnosti novely se však postupuje dle původních ustanovení. V rámci ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak bude zohledněn nižší základ daně (ve vztahu k měsícům před účinností opatření, kdy byly zohledněny vyšší částky) a zaměstnanci vznikne přeplatek na dani. Zaměstnanci, kteří o roční zúčtování nežádají, mohou podat daňové přiznání. Zde si o případný přeplatek na dani za měsíce leden až červen 2022 sami požádají.

Vozidlo zaměstnavatele

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).