Hlavní navigace

Notářské zápisy do rejstříku slaví úspěch, tisíce podnikatelů je už využily

17. 7. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Už dva měsíce mohou notáři přímo zapisovat do obchodního rejstříku. Kromě zlevnění se tak celý proces zjednodušil. A podnikatelé notáře opravdu využívají.

Zjednodušení, zrychlení a zlevnění zápisů do obchodního rejstříku se sice opozdilo, nyní však již funguje bez vážnějších potíží. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdila Notářská komora ČR, zájem o zápis do rejstříku notáři se zvýšil a i nadále narůstá. Ve sněmovně navíc leží další novela zákona, která by měla prvozápis do obchodního rejstříku u notářů ještě zlevnit.

Zápisy do rejstříku se zjednodušily

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Podnikatelé využívají notářské zápisy stále více.

Přímý zápis notářů do obchodního rejstříku funguje od 15. května letošního roku. Formálně jej sice zavedl zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, už od začátku května, spuštění systému se však o 14 dní opozdilo. Původně navíc měla tato novinka platit již s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nakonec se ale její schválení a zavedení o rok a půl posunulo.

S nabytím účinnosti zákona došlo k náběhu aplikace v rámci již existujícího informačního systému a testování její funkčnosti. Do ostrého provozu vstoupila ve všech notářských kancelářích dne 15. května 2015 odpoledne. Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápisu do veřejných rejstříků výrazně zjednodušil, zrychlil a je dokonce i levnější, doplnil serveru Podnikatel.cz Jaroslav Šustr, tajemník Notářské komory ČR.

Čtěte více: Levnější založení firmy se opozdilo, navzdory zákonu se systém teprve testuje

Ceny se snížily, ne však o tolik

Zákon totiž kromě přímého zápisu notáři také snížil ceny za zápis do rejstříku, jelikož taxativně stanovil výši poplatků pro notáře. Ty jsou nižší, než se platí rejstříkovým soudům. Za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku provedený notářem se bude platit 8000 Kč namísto 12 000 Kč, za první zápis společnosti s ručením omezeným pak 2700 Kč namísto 6000 Kč a změny nebo doplnění již zapsaných údajů notáři udělají za 1000 Kč namísto 2000 Kč. Poplatek za zápis provedený notářem se platí přímo notáři.

Finanční úspora ale není na první pohled taková, jak by naznačoval rozdíl v poplatcích. Poplatek za zápis do obchodního rejstříku se sice snížil z 6000 Kč na 2700 Kč, nově se ale notáři navíc platí ještě jeden notářský zápis za zápis do rejstříku (přijde na 1000 Kč + DPH) a dále poplatek za provedení zápisu do rejstříku (300 Kč + DPH). Notář také nebude moci využívat bezplatného získání výpisů z rejstříku trestů zapisovaných jednatelů a katastru nemovitostí, jako nyní rejstříkový soud, a tyto bude muset pořídit přes standardní CzechPoint – každý výpis přijde na 100 Kč + DPH. U firmy se 2 jednateli tak bude reálná úspora na poplatcích kolem 1000 Kč, upřesnil již dříve serveru Podnikatel.cz Petr Čížek, provozovatel ZalozFirmu.cz.

Podnikatelé notáře využívají čím dál více

Podnikatelé nicméně možnost zápisu přivítali a řada z nich ji už využila. Notářská komora ČR má hlášení od jednotlivých notářů, že o zápis do rejstříků notářem je zvýšený zájem a nadále vzrůstá. Například k datu 13. července 2015 bylo notáři zapsáno, změněno či vymazáno celkem 4528 subjektů, z toho: 2101 prvozápisů, 2055 změn, 4 výmazy, 12 změn právní formy,183 subjektů se účastnilo fúzí a přeměn, bylo provedeno 171 oprav, dodal serveru Podnikatel.cz Jaroslav Šustr, tajemník Notářské komory ČR.

Založení eseróčka by mělo zlevnit o 2700 korun

Využití notářů pro zápisy do obchodního rejstříku navíc může zatraktivnit novela zákona o soudních poplatcích, která prošla před nedávnem prvním čtením ve sněmovně. Ta totiž počítá s úplným osvobozením od poplatku za zápis do obchodního rejstříku, který předchozí novela snížila na 2700 korun. Novela se nicméně týká jen společností s ručením omezeným a navíc ne všech. Zápis bez soudních poplatků má platit jen pro ty společnosti s ručením omezeným, které splní zákonem stanovené podmínky.

Od poplatků totiž mají být osvobozeny pouze osoby oprávněné k podání návrhu na zápis při zápisu společnosti s ručením omezeným do veřejného rejstříku, provedl-li tento zápis notář a zapisované skutečnosti měly podklad v notářském zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích. Zlevnění se navíc netýká změn. Je třeba upozornit, že diskutované osvobození od soudního poplatku se týká pouze prvozápisu, zápis změn či doplnění tak zůstane i nadále zpoplatněn, píše se v důvodové zprávě.

Ať už zákon projde parlamentem, či nikoli, náležitosti spojené se zápisem společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku se měnit nemají. Je potřeba mít sepsané zakladatelské dokumenty. Jedná se buď o společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů, či o zakladatelskou listinu, má-li pouze jednoho zakladatele. § 8 zákona o obchodních korporacích přímo uvádí, že společenská smlouva (stejně tak zakladatelská listina) vyžaduje formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Čtěte více: Založení eseróčka by mohlo brzy zlevnit o dalších 2700 korun

Co je potřeba k založení eseróčka

Zákon požaduje, aby společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Společenská smlouva při založení společnosti musí také obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Všechny tyto uvedené věci ale lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

Kromě zakladatelských listin je třeba k zápisu do rejstříku přiložit například i živnostenské oprávnění, čestné prohlášení o bezúhonnosti či potvrzení banky o složení základního kapitálu.

Stručné shrnutí listin potřebných ke vzniku s.r.o.

 • zakladatelská listina nebo společenská smlouva ve formě notářského zápisu
 • výpis z katastru nemovitosti/nájemní smlouva
 • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti
 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla
 • čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • živnostenské oprávnění
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (podáván elektronicky prostřednictvím inteligentního formuláře – www.justice.cz)
 • další dokumenty: např. plná moc v případě zastoupení advokátem

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).