Hlavní navigace

EU mění pravidla nakupování po internetu. Co se změní u českých e-shopů?

19. 7. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 329515
E-shopy se zřejmě brzy dočkají nových pravidel, které upraví nakupování po internetu na celoevropské úrovni. Server Podnikatel.cz přináší velký přehled hlavních změn, na které by se čeští online obchodníci měli připravit.

Tuzemské e-shopy čekají nová práva a povinnosti, která budou platná pro celou EU. Evropský parlament totiž podpořil směrnici o právech spotřebitelů, která přinese řadu změn. Online obchody budou muset například nabídnout webový formulář pro odstoupení od smlouvy či ještě před objednávkou jasně a čitelně uvádět, zda pro dodání zboží platí nějaká omezení a jaké způsoby platby jsou přijímány.

Oproti tomu budou e-shopy více chráněny před vychytralostí některých zákazníků, kteří je využívali jako půjčovnu zboží. Spotřebitelé budou též muset v případě odstoupení od smlouvy odeslat obchodníkovi zakoupené zboží zpět do 14 dnů od oznámení o svém rozhodnutí odstoupit. Obchodník tak bude moci s vrácením platby v případě kupních smluv počkat až do doby, kdy dostane vrácené zboží či potvrzení o jeho vrácení. Čtěte také: Zakládáte e-shop? O platebních kartách si nechte jen zdát

E-shopy čekají nová pravidla nakupování

Evropský parlament schválil na konci června novou spotřebitelskou směrnici, která kromě jiného sjednocuje pravidla při prodeji zboží nebo služeb přes internet. Po třech letech složitých vyjednávání a kompromisů to konečně vypadá, že by směrnice mohla brzy vstoupit v platnost. V současnosti se čeká na oficiální souhlas Rady EU, ke kterému má dojít v září a na uveřejnění v Úředním věstníku EU (k čemuž dojde asi v říjnu 2011). Poté budou mít jednotlivé členské státy dva roky na to, aby nová pravidla zavedly. V Česku se o implementaci postará s největší pravděpodobností ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tuzemské e-shopy proto čeká v příštích letech zřejmě řada novinek. Směrnice podrobně upravuje informační povinnost prodejce vůči spotřebiteli před uzavřením smlouvy, postup při vytváření objednávky či právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Nově se rovněž zavádí povinnost modelového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Novinkou je také snížení hodnoty zboží, je-li spotřebitelem užíváno před uplatněním odstoupení od smlouvy, a výčet situací, kdy nelze právo na odstoupení uplatnit, výslovně jsou také řešeny poplatky za dopravu při vracení zboží, doplnil serveru Podnikatel.cz Ivan Rámeš, právník advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Díky směrnici budou moci e-shopy dodávat své produkty a zboží za takřka shodných (nebo alespoň srovnatelných) podmínek do všech členských států EU. V důsledku toho se podle odborníků sníží náklady, které musí v současnosti provozovatelé internetových obchodů na přeshraniční prodej zboží vynakládat. Provozovatelé internetových obchodů též přivítají určité zamezení morálního hazardu ze strany některých spotřebitelů, kteří zneužívají své právo odstoupit od smlouvy a vrací i používané zboží, upřesnil Jan Lasák působící v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.

Příklad z praxe podle Jana Lasáka

Spotřebitelé si prostřednictvím internetu objednali výbavu potřebnou k vysokohorské turistice, kterou po svém návratu zpátky do Čech internetovému prodejci vrátili. Stávající právní úprava toto mlčky v podstatě připouští díky existenci 14denní lhůty k možnosti od smlouvy odstoupit.

Směrnice se snaží tomuto jednání zabránit tím, že spotřebitel bude odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží. Zjednodušeně řečeno se jedná o všechny situace, které překračují rámec toho, jak by spotřebitel zboží fyzicky zkoušel v prodejně před jeho koupí, dodal Ivan Rámeš, právník advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Čtěte více: Buďte v klidu, plnou cenu za poškozené zboží zákazníkům vracet nemusíte

Jaké změny e-shopy konkrétně čekají?

Konkrétní změny, které směrnice přináší, se týkají hlavně předsmluvní fáze a v uplatňování práva na odstoupení.

Hlavní změny v předsmluvní fázi:

 • Sjednotí se informační povinnosti, tzn. rozsah informací, které spotřebitel musí dostat před uzavřením smlouvy.
 • V příslušných případech budou muset obchodníci nabídnout spotřebiteli modelový webový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I(B) směrnice o právech spotřebitelů. Přijetí odstoupení od smlouvy musí být obchodníkem neprodleně potvrzeno například e-mailem. Spotřebitel bude moci odstoupit od smlouvy i dalšími stávajícími způsoby.
 • E-shopy budou muset nejpozději na počátku vytváření objednávky jasně a čitelně uvádět, zda pro dodání zboží platí nějaká omezení (například zda obchodník dodává zboží pouze v rámci daného členského státu) a jaké způsoby platby přijímají.
 • E-shopy budou muset umístit hlavní části smlouvy do těsné blízkosti potvrzení, které vyžadují před podáním objednávky, a to takovým způsobem, aby si je mohl spotřebitel přečíst. Současně nesmí chybět informace o tom, že učiněním objednávky je spotřebitel vázán k provedení platby.
 • E-shopy budou muset informovat o dalších poplatcích či nákladech souvisejících s přepravou, dodáním nebo jinými náklady, a to včetně informace o nákladech na vrácení zboží zpět obchodníkovi. Pokud tyto informace spotřebitel neobdrží, není povinen je hradit.
 • E-shopům bude zakázáno spotřebiteli účtovat takové poplatky za dopravu, které převyšují reálnou cenu za tuto službu. Obchodníci tak nebudou nadále moci využívat triku, kdy atraktivní cenu zboží, na kterou nalákají spotřebitele, kompenzují drahým poštovným. Čtěte více: 10 věcí, kterými v e-shopu odradíte zákazníka od koupě (1.díl)

Hlavní změny v uplatňování práva na odstoupení:

 • Dojde ke sjednocení lhůty pro odstoupení, a to na čtrnáct kalendářních dnů. Směrnice upravuje počátek běhu této lhůty pro jednotlivé typy smluv.
 • V případě, že obchodník neinformuje spotřebitele o právu na odstoupení, prodlužuje se lhůta na odstoupení na 12 měsíců.
 • Spotřebitel musí obchodníka informovat o rozhodnutí odstoupit, a to buď pomocí modelového formuláře pro odstoupení, anebo pomocí vlastních slov. Tato informace musí být spotřebitelem obchodníkovi zaslána před uplynutím lhůty pro odstoupení (dříve muselo být toto oznámení obchodníkovi doručeno ve lhůtě pro odstoupení).
 • V případě, kdy spotřebitel v rámci jedné objednávky objedná několik druhů zboží, které je však dodáno samostatně, začne mu 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy začít běžet až od okamžiku, kdy spotřebitel získá poslední zboží do fyzického držení.
 • Nově bude spotřebitel odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží.
 • Vzhledem k tomu, že prodejce je povinen při odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli nejen kupní cenu za zboží, ale také cenu za dopravu související s vrácením tohoto zboží, spotřebitelská směrnice nově reguluje situace, kdy spotřebitel zvolí takový způsob dopravy, který je nákladnější než standardní způsob nabízený prodejcem. V tomto případě to pak bude spotřebitel, který ponese náklady plynoucí z rozdílu cen za tyto způsoby dodání.
 • Spotřebitelé budou mít nově stanovenou povinnost odeslat obchodníkovi zboží, ohledně něhož odstoupili od smlouvy, zpět do 14 dnů od oznámení o svém rozhodnutí odstoupit. Obchodník tak bude moci s vrácením platby v případě kupních smluv počkat až do doby, kdy dostane vrácené zboží či potvrzení o jeho vrácení.
 • Odstoupit od smlouvy nepůjde o takového zboží, jehož cena závisí na kolísání cen na trhu. Stejně tak nepůjde odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno pro spotřebitele na zakázku, tj. dle jeho požadavků nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám. Obdobně nebude možné uplatnit odstoupení v případě nabízení služeb, kde je spotřebiteli vyhrazována určitá kapacita. To se týká hlavně rezervací v ubytovacích zařízeních. Čtěte více: 10 věcí, kterými v e-shopu odradíte zákazníka od koupě (2.díl)

Další důležité změny:

 • Pokud se e-shop nedohodne se spotřebitelem jinak, musí obchodník dodat zboží co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní ani po výzvě spotřebitele, je spotřebitel oprávněn smlouvu ukončit.

Na směrnici času dost, zaměřte se spíše na občanský zákoník

Přestože směrnice přináší hodně novinek, nemusí podnikatelé v současnosti nijak panikařit a začít urychleně měnit své e-shopy. Podle odborníků bohatě stačí, aby e-shopaři počkali na výsledné znění příslušných zákonů, které budou směrnici o spotřebitelských právech do českého práva promítat. Před účinností vnitrostátního právního předpisu, který bude implementovat spotřebitelskou směrnici, bude zcela jistě obchodníkům poskytnuta dostatečná lhůta k tomu, aby své podnikání upravili v souladu s touto normou, domnívá se Ivan Rámeš, právník advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Jak k tomu navíc upozorňuje Jan Lasák působící v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, e-shopy by se v nejbližší době měly spíše zaměřit na paragrafy plánovaného nového občanského zákoníku a případně zákona o obchodních korporacích. Ty do jejich života zasáhnou s daleko vyšší intenzitou než směrnice o spotřebitelských právech, uzavřel Jan Lasák. Čtěte více: Škodu už penězi nevyžehlíte, věc budete muset vrátit do původního stavu

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).