Hlavní navigace

Nové i staronové daňové tiskopisy pro zaměstnance i zaměstnavatele

6. 2. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přinášíme souhrn aktuálních daňových tiskopisů, včetně novinek pro jejich správné vyplnění. Jde o prohlášení poplatníka, roční zúčtování a potvrzení o příjmech.

Pro zdaňovací období 2018 byly vydány nové tiskopisy. Některé byly využity již v jeho průběhu, jiné se poprvé využijí na přelomu roku.

Staronové tiskopisy

Pro rok 2019 se nevydává nový tiskopis prohlášení poplatníka. Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci mohou nadále využívat jednodílný tiskopis vzor číslo 26, případně dopoužívat starší vzory vydávané vždy na tři zdaňovací období. U starších vzorů (pouze papírová podoba) je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Ovšem zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru číslo 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů, zde je vhodné použít novější verze tiskopisu.

Finanční správa rovněž zveřejnila nový jednodílný tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (ve tvaru PDF, interaktivní tiskopis i strukturu XML dat ve formátu XSD) vzor č. 1. Bude poprvé použit při zúčtování daňových záloh za zdaňovací období 2018, tzn. v roce 2019.

Nové tiskopisy jsou jednodušší. Jsou založeny na takzvaném křížkování. Prohlášení lze učinit rovněž elektronicky (zaručený elektronický podpis, případně podpisová značka v rámci vnitřního zabezpečení zaměstnavatele). Jsou akceptována i elektronická potvrzení (např. potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní a životní pojištění či potvrzení o studiu). Elektronická potvrzení samozřejmě musí zaměstnavatel evidovat. V praxi zřejmě nejpoužívanější formou tiskopisu prohlášení a žádosti o roční zúčtování je forma kombinovaná, tj. využití interaktivního tiskopisu, který se po vyplnění vytiskne a podepíše.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (starší vzory, případně nový tiskopis MFin 25 5457 vzor č. 26 

Formulář již poplatníci využívají, pravidla se v roce 2019 nemění. Je však vhodné připomenout variantu „XD“ pro dodatečné uplatnění slev. Pokud hodlá poplatník dodatečně uplatnit slevy na dani či daňové zvýhodnění, lze je v řádném prohlášení označit variantou „XD“ (s uvedením měsíců, za které je sleva dodatečně uplatňována) nebo použít pro dodatečné uplatnění nový tiskopis, který bude označen „XD“. V takovém případě bude mít poplatník prohlášení dvě, řádné a dodatečné.

Interaktivní tiskopis prohlášení nově umožňuje zadat více zaměstnavatelů druhého poplatníka (více zaměstnavatelů současně nebo postupně). Jde o tabulku, kde se uvádí druhý poplatník vyživující tytéž děti ve společně hospodařící domácnosti. 

Tiskopis Potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (tiskopis MFin 5556 – vzor č. 2)

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Byl vydán nový vzor potvrzení. Stále je možné využít zjednodušené potvrzení v situaci, kdy druhý z poplatníků neuplatňuje daňové zvýhodnění. Potvrzení platí do okamžiku změny, není proto nutné potvrzení každoročně měnit. V okamžiku změny se využije nový vzor č. 2, případně zjednodušené potvrzení.

Tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tiskopis MFin – vzor č. 5457/B vzor č. 1)

Jedná se o nový jednodílný tiskopis. Lze opět využít papírovou, elektronickou i kombinovanou podobu. Tento tiskopis využijí ti zaměstnanci, kteří v roce 2018 nevyužili dvojdílnou podobu prohlášení. Vyplnění nového tiskopisu je velmi jednoduché. Obsahuje pouze základní údaje o poplatníkovi a políčka pro uplatnění příslušné roční slevy na dani a nezdanitelné části základu daně.

Novinkou je políčko pro dodatečné uplatnění slev na dani. Pokud poplatník vyplňuje interaktivní tiskopis a označí toto políčko křížkem, je mu automaticky nabídnuto vyplnění dodatečného prohlášení, kde požadovanou neuplatněnou slevu označí „XD“ a uvede počet měsíců (např. „XD 9 –12“). Počet měsíců se neuvádí pouze při dodatečně uplatněné slevě na poplatníka (ta se uplatňuje vždy za celý rok).

Tiskopis obsahuje rovněž novou tabulku nazvanou „Další záznamy“. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnilo Generální finanční ředitelství, lze ji využít různým způsobem. A to jak ze strany poplatníka, tak i plátce daně. Jedním z nich je i možnost dodatečně nahlásit změny. Tuto tabulku však nedoporučujeme používat k uplatnění dodatečného nároku (§ 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů). Pro tyto účely se využije varianta „XD“ v rámci tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (prohlášení k dani dodatečně), vysvětluje Lukáš Heřtus

Hlášení změn jako například již nepobírám invalidní důchod, dítě přestalo studovat apod, přímo v rámci žádosti o roční zúčtování je zjednodušením. Poplatník, který po skončení roku tiskopis vyplňuje, se již nemusí z důvodu hlášení změn vracet zpět do již vyplněného prohlášení poplatníka (na základě kterého byly sráženy zálohy na daň).

Ovšem Lukáš Heřtus upozorňuje, že bez ohledu na nahlášení změn poplatníkem v průběhu roku nebo až v rámci žádosti o roční zúčtování (tzn. do 15. února), je postup pro zaměstnavatele stále stejný. Plátce daně, dříve než provede poplatníkovi roční zúčtování, musí chyby ovlivňující výši zálohy (jenž následně vstupuje do ročního zúčtování) řádně opravit (do 20. 3. v případě elektronického podání) – tzn. vybrat nedoplatek na zálohách od poplatníka, viz § 38i odst. 1 zákona o daních z příjmů, a následně se správnými zálohami provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Tyto opravy záloh zároveň vyznačí do Vyúčtování daně ze závislé činnosti za příslušné zdaňovací období (zde postupuje v souladu s pokyny).

Příklad: 

Poplatník do tabulky „Další záznamy“ v žádosti o roční zúčtování uvedl ukončení studia zletilého dítěte (studium přerušeno v průběhu měsíce října). Za měsíce listopad a prosinec byla neoprávněně uplatněna sleva na dani. 

Plátce daně musí opravit zálohy za měsíce listopad a prosinec a následně tuto chybu vyznačit i ve Vyúčtování daně ze závislé činnosti. Konkrétně sl. 1 – částka po opravách (nikoli měsíc, kdy byla provedena oprava, ale měsíc, za který byla chybně sražena záloha na daň – tzn. listopad a prosinec ), sl. 2 – listopad a prosinec – jak bylo původně sraženo. Zároveň musí být vyplněna v uvedeném případě příloha č. 3 vyúčtování.

Tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis MFin 5558 – vzor č. 2)

Tento tiskopis se využívá v situaci, kdy daňové zvýhodnění využívá více poplatníků ve společně hospodařící domácnosti a jeden z nich podává daňové přiznání.

Tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění (tiskopis MFin 5460 – vzor. č. 26)

Jak je v tiskopisu upřesněno, uvádí se zde příjmy ze závislé činnosti a k nim sražené zálohy. Patří sem příjmy zdanitelné v České republice, ale také příjmy českých daňových rezidentů vyslaných v režimu krátkodobého vyslání do zahraničí (zdaňují se v ČR).

Tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů (tiskopis MFin 5460/A vzor č. 5)

Zde se uvedou příjmy zdaněné srážkovou daní podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů (neučiněné prohlášení k dani). Jedná se o dohody o provedení práce s úhrnnou měsíční odměnou do 10 000 Kč a poprvé od roku 2018 také ostatní příjmy do 2500 Kč). Obdobně jako v předchozích letech se zde uvádí příjmy daňových nerezidentů ČR (odměny za výkon funkce člena orgánu právnické osoby, příjmy výkonných umělců, sportovců apod.).

školení-leden22-molín

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018 (tiskopis MFin 5460/1 – vzor č. 23)

Výpočet daně a daňového zvýhodnění je ve většině případů součástí mzdového programu. Ovšem pro výpočet daně za zdaňovací období roku 2018 (stejně jako v předchozích obdobích) je možné využít i samostatný tiskopis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).