Hlavní navigace

Nové neschopenky v otázkách a odpovědích

21. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od 1. ledna 2020 stát zavádí plně funkční elektronické dočasné pracovní neschopnosti, takzvané eNeschopenky. Zaměstnavatelé prozatím nemají zcela jasno.

Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě.

Na implementaci nového systému eNeschopenky intenzivně pracuje jak ČSSZ, tak dodavatelé lékařských i mzdových (personálních) softwarů, kterým ČSSZ průběžně poskytuje potřebné informace a spolupráci. Od října 2019 pak bude kompletní řešení eNeschopenky v testovacím prostředí pro vývojáře softwaru. Řada zaměstnavatelů se přesto obává jejich fungování v praxi. Server Podnikatel.cz připravil ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení vysvětlení některých situací formou dotazů a odpovědí.

Postup při vystavení elektronických neschopenek jsme popisovali v článku: Jak bude v praxi vypadat plně funkční eNeschopenka? V článku následujícím jsme se věnovali způsobu předávání informací o vzniku, průběhu a skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli. Podrobněji: Zavádění eNeschopenek a informace předávané zaměstnavatelům 

Přihlašování zaměstnavatele do ePortálu

Při přihlašování zaměstnavatele na ePortál se předpokládá datová schránka nebo NIA. Ne všichni zaměstnavatelé mají datové schránky. Především osoby samostatně výdělečně činné. Nezvažuje se například využití přihlašovacích údajů pro VREP nebo jiná varianta přihlášení?

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní v roce 2020 pro OSVČ nebo zaměstnavatele?

ČSSZ: Do ePortálu ČSSZ se lze přihlásit stejnými prostředky jako do Portálu občana. Lze využít buď přihlašovací údaje do datové schránky, nebo jakékoliv další prostředky, které jsou aktuálně zahrnuty v NIA (národní identitní autoritě). V tuto chvíli jsou v NIA zahrnuty eObčanka (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) a uživatelský účet (jméno, heslo, SMS kód), který lze snadno a zdarma vytvořit na kterémkoliv CzechPointu. Dojde-li v budoucnu k rozšíření identifikačních prostředků využívaných v rámci NIA, bude možno tyto prostředky využít i pro přihlášení do ePortálu ČSSZ. Zaměstnavatel může ke službám ePortálu pověřit i jinou osobu, více informací zde.

Lhůta pro hlášení vzniku účasti na nemocenském pojištění

Nejeden zaměstnavatel má v současné době „udělenu výjimku“ a přihlašuje zaměstnance s účastí na nemocenském pojištění příslušné OSSZ ve lhůtě do 20. dne namísto do 8. dne po zahájení výkonu práce. Jak to bude od roku 2020, kdy se počítá s plně funkčními eNeschopenkami?

ČSSZ: Dosavadní právní úprava se pro tyto situace nemění. Předpokladem pro hladké fungování eNeschopenky jsou však co nejaktuálnější údaje v registru pojištěnců, a proto by zaměstnavatelé měli i ve vlastním zájmu plnit tyto ohlašovací povinnosti, tedy registrovat příp. odhlašovat zaměstnance co nejdříve.

Obdobná situace je při zaměstnání malého rozsahu, kdy se běžně zaměstnanec přihlašuje až do 20. dne měsíce následujícího po zúčtování příjmu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Nebude tato lhůta z pohledu vystavení eNeschopenky zaměstnance, kterého dosud zaměstnavatel nepřihlásil, problematická?

ČSSZ: Jedná se o zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Právní úprava se zde věcně nemění. Platí, že pokud tento zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním podkladů a údajů pro nemocenské podle § 97 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění.

Nemoc v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání

Jak se bude v praxi postupovat při nemoci propuštěného zaměstnance v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění? Zaměstnavatel v ePortálu vznik nemoci propuštěného zaměstnance již neuvidí, zaměstnanec podle nových podmínek tiskopisy o vzniku nemoci zaměstnavateli nepředává. Přesto bude OSSZ potřebovat přílohu o vyměřovacím základu.

ČSSZ: V tomto případě vyzve bývalého zaměstnavatele k doložení přílohy OSSZ.

Pracovní neschopnost cizinců a občanů EU

Jak bude fungovat identifikace nemocného zaměstnance u lékaře – cizince bez rodného čísla (přiděleného identifikačního čísla)?

ČSSZ: Stejně jako doposud postačí uvedení jména, příjmení a data narození nemocného zaměstnance.

Zůstanou u pracovních neschopností zaměstnanců z jiných států Evropské unie – např. Slovensko, Polsko atd. nadále papírové neschopenky vystavené lékaři v těchto státech?

ČSSZ: Ano, formuláře o pracovních neschopnostech, které budou našim pojištěncům vystaveny v zahraničí, zůstávají v papírové podobě. Jejich vystavování se řídí vždy právními předpisy dotčeného státu.

Souběžné pracovní poměry

Pokud dva souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele založí účast na nemocenském pojištění, uvidí lékař při vystavení eNeschopenky po přihlášení do systému u pojištěnce oba tyto pracovní poměry? Například zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným z obou pracovních poměrů, případně pouze z jednoho (zdravotní stav mu umožní výkon činnosti druhého pracovního poměru vykonávat nadále z domova). Pracovní poměry u dvou různých zaměstnavatelů se v systému zobrazí, ale bude tomu tak i u souběžných pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele?

BRAND23 Workshop

ČSSZ: V případě souběžných pracovních poměrů, ať už u různých zaměstnavatelů nebo u stejného zaměstnavatele, budou ošetřujícímu lékaři nabízeny všechny, tak jak je u pojištěnce ČSSZ eviduje. Ošetřující lékař totiž u každého z pojistných poměrů rozhoduje zvlášť, zda pro něj uzná zaměstnance dočasně práce neschopným.

Na dotazy za Českou správu sociálního zabezpečení odpovídala tisková mluvčí Jana Buraňová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).