Hlavní navigace

Nové oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v lednu 2009

19. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
V souvislosti se změnami v nemocenském a důchodovém pojištění budou zaměstnavatelé na přelomu roku oznamovat příslušným OSSZ zaměstnance, kterým skončila nebo trvá účast na sociálním pojištění. Nově je stanovena jeho splatnost.

Zákonem č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění se změnil okruhu pojištěných osob. Došlo ke sjednocení právní úpravy pro osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnance v pracovním poměru i jiné skupiny osob, jako jsou příslušníci Policie ČR, příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a další, jejichž účast na nemocenském pojištění měla samostatnou právní úpravu. Dobrovolně jsou nemocensky pojištěni zahraniční zaměstnanci, kteří vykonávají na území ČR činnost pro zahraničního zaměstnavatele. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Nemocenského pojištění nejsou nově povinně účastni:

 • studenti a žáci,
 • společníci a jednatelé s.r.o.,
 • komandisté komanditních společností, jestliže jsou odměňování za práci mimo pracovněprávní vztah,
 • členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Odhlášení osob, které nebudou v roce 2009 účastny nemocenského pojištění

Osoby, které nebudou v roce 2009 účastny nemocenského pojištění, je zaměstnavatel (malá i velká organizace) povinen podle § 178 zákona o nemocenském pojištění odhlásit z pojištění u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to u žáků, studentů a členů družstva ke dni 31. prosince 2008, u komandistů komanditních společností a jednatelů s.r.o. od 1. ledna 2009. Nemocenské pojištění těchto osob končí dnem 31. prosince 2008. Ochranná lhůta z důvodu skončení účasti na nemocenském pojištění činí 7 dnů pro nemocenské a 180 dnů pro peněžitou pomoc v mateřství. Čtěte více: Zaměstnavatel vyplácí nemocenskou i po ukončení zaměstnání

Odhlášení se provede nejpozději do 31. ledna 2009 a bude provedeno formou seznamu – Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebude vydávat tiskopisy -, v němž se uvedou jména a příjmení odhlašovaných pojištěnců, dále jejich rodná čísla a údaje o zaměstnavateli. ČSSZ připravuje k tomuto účelu vzorový seznam, který bude zveřejněn na její internetové stránce.

Žáky a studenty odhlašuje škola, na které se soustavně připravují k budoucímu povolání. Zaměstnaný žák nebo student je nadále nemocensky pojištěn prostřednictvím svého zaměstnavatele, jelikož patří z pohledu nemocenského pojištění do kategorie zaměstnance v pracovním poměru. Čtěte více: Kde lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?

U osob odhlašovaných z nemocenského pojištění (s výjimkou žáků a studentů) zaměstnavatel uvádí, zda jsou v roce 2009 účastni důchodového pojištění. Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou tyto osoby účastny důchodového pojištění při dosažení rozhodného příjmu alespoň ve výši 5900 Kč. Rozhodný příjem pro rok 2009 je stanoven nařízením vlády č. 365/2008 Sb.

Příklady:

 1. Pan Tuček je jednatelem s.r.o. s měsíční odměnou za činnost jednatele ve výši 6000 Kč.

  O měsíce ledna 2009 nebude pan Tuček z této činnost povinně účasten nemocenského pojištění. Jeho měsíční zúčtovaná odměna převyšuje částku rozhodného příjmu pro rok 2009, a proto bude i v roce 2009 účasten důchodového pojištění.

 2. Pan Šlajs je jednatelem s.r.o. a zároveň je v této společnosti zaměstnán. Jeho měsíční mzda činí 25 000 Kč a odměna za činnost jednatele 3000 Kč. 

  Pan Šlajs nebude od ledna účasten nemocenského pojištění z činnosti jednatele, zůstává však nemocensky pojištěn z uzavřeného pracovního poměru. Odměna za činnost jednatele nepřevyšuje částku rozhodného příjmu 5900 Kč a nezakládá účast na důchodovém pojištění.

 3. Paní Týfové, jednatelce s.r.o. bude v roce 2009 vyplacena odměna ve výši 5000 Kč v měsících lednu a únoru. Od měsíce března činnost jednatelky ukončila. V měsíci dubnu jí byla dodatečně vyplacena čtvrtletní odměna ve výši 2000 Kč. 

  Odměna za jednatelskou činnost vyplacená v měsíci lednu nezakládá účast na důchodovém pojištění. Jednatelka nebude z této činnosti nemocensky ani důchodově pojištěna. Příjem vyplacený paní Týfové v měsíci dubnu (po ukončení činnosti jednatelky) se považuje za příjem zúčtovaný v posledním kalendářním měsíci této činnosti, tj. v měsíci únoru. Oba příjmy se proto sečtou (5000 Kč za měsíc únor + 2000 Kč za měsíc duben). Protože jejich výše překročí rozhodnou částku, bude paní Týfová v měsíci únoru důchodově pojištěna.

Splatnost sociálního pojištění v roce 2009

Důležitou změnou pro zaměstnavatele je splatnost sociálního pojištění. Ta není nově vázána na stanovený výplatní termín. Pojistné na nemocenské pojištění musí být odvedeno od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné za měsíc prosinec 2008, zaplacené v měsíci lednu 2009 bude zaplaceno podle předpisů platných před nabytím účinnosti nového zákona. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Příklad:

Zaměstnavatel se stanoveným výplatním termínem k 25. dni následujícího měsíce je povinen odvést nemocenské pojištění za měsíc leden nejpozději 20. února, bez ohledu na pozdější výplatní termín.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).