Hlavní navigace

Názory k článku Nové pokuty za opožděné daňové přiznání

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 4. 2. 2013 10:30

  Lada (neregistrovaný) ---.215.broadband12.iol.cz

  V článku uvádíte, že "registraci k dani z příjmu fyzických osob je nutné provést dle § 39 zákona o daních z příjmů do 15 dnů". Ale když kliknu na ten odkaz na § 39 zákona o DzP, tak se sice objeví tento § příslušného zákona, ale zcela jiným obsahem, který s registrací k dani nemá zhola nic společného. Chtělo by to provést opravu - buď nemáte na Vašem webu aktuální znění daného zákona, nebo se registrace k DzP týká jiný paragraf a chyba je v článku.

 • 4. 2. 2013 11:19

  autorka

  Dobrý den,

  údaje uvedené v článku jsou správně. Na aktualizaci zákonů se pracuje, v nejbližší době by mělo být vše v pořádku. Aktuální znění § 39 a) a b) zákona o daních z příjmů zní:

  § 39a

  Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob

  (1) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 3 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

  (2) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od vzniku této provozovny.

  (3) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, ve kterém

  a) započal vykonávat činnost na území České republiky, která je zdrojem příjmů,

  b) přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky,

  c) obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

  (4) Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začne přijímat příjmy.

  (5) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4 a poplatník, který není založený nebo zřízený za účelem podnikání, není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy,

  a) které nejsou předmětem daně,

  b) které jsou osvobozené od daně, nebo

  c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

  § 39b

  Registrační povinnost plátce daně

  (1) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat tímto zákonem stanovené úkony plátce daně.

  (2) Ve lhůtě podle odstavce 1 je plátce daně povinen podat přihlášku i za plátcovu pokladnu. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

  Dagmar Kučerová

 • 30. 5. 2013 13:51

  Janek (neregistrovaný) ---.225.broadband17.iol.cz

  Za opožděné podání daňového přiznání, ve kterém byla uvedena záporná daň (tzn. daňový bonus) ve výši cca 30 tis. Kč mi byla vypočtena pokuta. Ve výpočtu zaslaného platebního výměru je však tento daňový bonus dosazen na místo stanovené daně, tedy s kladným znaménkem. Správce daně po telefonickém dotazu uvádí, že je tento postup správný a opírá se o znění zákona, kde se však hovoří o 0,05 % stanovené daně (nikoliv daňového bonusu). Při tomto postupu by tedy měl ten, kdo má zaplatit 30 tis. Kč na dani platit stejnou pokutu jako ten, kdo má naopak 30 tis. Kč od státu na daňových bonusech dostat. Není to nesmysl?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).