Hlavní navigace

Novela exekučního řádu nahrává dlužníkům na úkor věřitele

4. 11. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Novela exekučního řádu účinná od 1.11. dává exekutorům nové pravomoci, na druhou stranu je zatěžuje další administrativou. Exekutoři navíc varují, že posiluje postavení dlužníka. Přináší však pozitivní změny i pro věřitele.

Prvního listopadu nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která se dotýká jak exekutorů, dlužníků a věřitelů, tak třetích osob. Exekutoři uznávají, že některé změny jsou k lepšímu, řadu z nich ale považují minimálně za diskutabilní. Především ty, které jim zvyšují administrativu a komplikují práci. Zvláště ale varují, že novela posiluje postavení dlužníka na úkor věřitele. Na druhou stranu však novela dává exekutorům nové pravomoci. Mohou například za určitých podmínek rozhodnout o zrušení zákazu dlužníkovi nakládat se svým majetkem, odložit nebo zastavit exekuci, případně rozhodnout o vyškrtnutí majetku třetích osob ze soupisu dlužníkova majetku. Posledně jmenovanou pravomoc exekutor neměl, a majitelé se tak museli svého majetku domáhat u soudu, tzv. vylučovací žalobou. V roli žalovaného však u soudu figuruje věřitel, nikoliv exekutor. Čtěte více: Při exekuci hrozí věřiteli role žalovaného

Dlužník ve výhodě

Exekuce je pro řadu podnikatelů poslední instancí při snaze vymoci své pohledávky po splatnosti. A to po vlastním upomínání dlužníka, po řešení věci prostřednictvím právníka, inkasní kanceláře, potažmo soudu. Novela může v některých případech jejich situaci ztížit. Zdůrazňuje totiž mimo jiné pravidlo přiměřenosti. Nadále by tak, zjednodušeně řečeno, nemělo být možné, aby pro malý několikatisícový dluh hned přišel dlužník dražbou o majetek v hodnotě několika milionů korun.

Na první pohled to může vypadat logicky. Soudní exekutor Arnošt Hofman však na příkladu z praxe ukazuje případ, který bude po novele těžko řešitelný: Dlužník podnikatel je vlastníkem  podílu na nemovitosti a dluží do 10 000 Kč.   Podniká na účet manželky, který je  podle judikatury našich soudů nepostižitelný, movité věci  jsou  vnesené do manželství manželkou, navíc spíše bezcenné.  Je držitelem několika aut, s nimiž podniká – všechny na leasing. Nemovitost v hodnotě několika milionů  však zajistit nemohu, neboť mi v tom brání  ona   nyní zvýrazněná zásada přiměřenosti.  Také povinné pořadí exekucí: nejprve přikázání pohledávky, pak srážky ze mzdy a pak teprve to ostatní může znamenat to, že bude dlužníkům poskytnut dostatek času  na  „zašantročení” opravdu exekvovatelného majetku. „Šikovný” dlužník tedy dostává další šanci, jak se exekuci vyhnout. Čtěte více: Co dělat, když obchodní partner neplatí?

Jak řešíte svoje pohledávky po splatnosti?

Hospodářská komora České republiky vítá především zrychlení exekučního řízení. Vítáme též přiměřenost exekucí. Exekutor bude postihovat nejprve majetek, který postačuje k úhradě exekuované pohledávky, nebude tedy rovnou zabavovat např. nemovitost, tlumočí stanovisko Hospodářské komory ČR Irena Valentová z oddělení komunikace a PR.

Komora zastupující podnikatele uvítala také novou povinnost exekutora zároveň s výzvou ke splnění vymáhané povinnosti zaslat dlužníkovi poučení, že pokud ve lhůtě 15 dnů splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu, nebude se v exekuci dále pokračovat. Exekutor poté neprodleně vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce. Náklady na exekuci ze strany dlužníka by tak měly být podstatně nižší. Toto ustanovení znamená i jistou výhodu pro věřitele, neboť v určitých případech může přinést rychlejší splacení jejich pohledávek, dodává Valentová. Posílení role dlužníka na úkor věřitele však vidí naproti tomu v ustanovení týkajícím se nakládání s dlužníkovým majetkem. Dlužník po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí nakládat se svým majetkem. Neplatnost těchto úkonů však nastává až v případě, pokud se neplatnosti těchto úkonů dovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky, upozorňuje.

Majetek třetích stran a lhůta pro výplatu věřitele

Novela upravuje také to, že může exekutor nově sám ze soupisu exekvovaného majetku vyškrtnou majetek třetích stran, pokud průkazně doloží, že tyto věci vlastní. Exekutor může také cokoliv vyškrtnout na přání věřitele. Třetí strana tak tuto situaci nemusí nutně řešit soudně vylučovací žalobou. K té se však stále může uchýlit, pokud exekutor na žádost majetek ze soupisu nevyškrtne, a to ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí od exekutora.

Pro věřitele pozitivní změnou je, že novela exekučního řádu uvádí závaznou lhůtu, v níž musí exekutor vyplatit věřiteli vymoženou pohledávku. Lhůta je nově 30 dnů ode dne přijetí plnění, a to v částce nad 1000 korun.

Dlužno dodat, že se novela zaměřuje také na kontrolní a kárná opatření týkající se exekutorů. Ministerstvo spravedlnosti též v nedávné době kritizovalo Exekutorskou komoru České republiky za to, že ignorovala povinnost zřídit registr exekucí. Čtěte více: Ministerstvo plete bič na exekutory a chce rychlejší exekuce

Další zaměstnanci stojí peníze

Jak novela ovlivní chod samotného exekutorského úřadu? Nová úprava exekučního řádu administrativně výrazně zatěžuje exekutory, když na ně přenáší mnohé z toho, co doposud v rámci exekučního řízení činily soudy. Konkrétně pro náš úřad novela znamená nutnost přijetí dalších šesti až osmi zaměstnanců na administrativní činnosti, uvádí soudní exekutor Tomáš Vrána.

Na jedné straně by nás mělo těšit, že na nás byly přeneseny některé pravomoci soudů a soudců – přijímání návrhů na nařízení exekuce, rozhodování o odkladu či zastavení exekuce, že nám byla  projevena tato důvěra. Na straně druhé to neznamená nic jiného, než pokus o odbřemenění soudů od administrativní zátěže na úkor té složky činné ve vykonávacím řízení, která by měla skutečně vlastní výkon zabezpečovat a ne se utápět v byrokratické administrativě, říká pro business server Podnikatel.cz soudní exekutor Arnošt Hofman. Dodává, že sice uvažuje o personálním posílení svého úřadu, je však opatrný v otázce, zda by si opravdu vydělal na mzdy nových zaměstnanců. Vycházím mj. i ze zkušenosti slovenských kolegů, kteří v podobných podmínkách pracují a kde je několik exekutorů v insolvenčním řízení, anebo stojí před ním, doplňuje. Čtěte více: Insolvenční řízení: Naděje pro věřitele?

S tím souvisí i fakt, že exekutorům sice s novelou přibyla práce, nepromítlo se to však podle nich dostatečně v exekučním tarifu. Což ovšem může být plus pro dlužníky.

Dopady ukáže až praxe

Podle soudního exekutora Arnošta Hofmana však zatím nelze novelu skutečně objektivně zhodnotit. Jak jednotlivé novinky fungují totiž ukáže až praxe. Současný postoj většiny exekutorů se dá shrnout pod termín „obavy”. Opravdu totiž novela zvýhodňuje dlužníky proti věřitelům a exekutorům a je otázkou, zda se s tím vypořádáme a jak, uzavírá pro business server Podnikatel.cz Arnošt Hofman. A připomíná, že novela přišla právě ve chvíli, kdy se i exekutoři potýkají s datovými schránkami. Čtěte více: Datové schránky včera roztáhly svá křídla

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).