Hlavní navigace

Názory k článku Novela loterijního zákona je paskvil prolobbovaný českými sázkovými kancelářemi, tvrdí odborník

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 15. 9. 2011 11:45

  Zbynek Pechr
  Je to lobbystický paskvil. EU to začne řešit, při arbitráži přijdeme o nehorázné sumy a ještě nám celá EU přeruší dotace kvůli takovýmhle zkorumpovanosti. V této souvislosti vám doporučuji film Hranaři.
  15. 9. 2011 11:48 redakčně upravil Admin serveru, důvod: Nepovolený odkaz
 • 19. 9. 2011 16:14

  TOP 09 (neregistrovaný)
  1) Zákon není v rozporu s právem EU, právo EU umožňuje v oblasti loterií vlastní národní úpravu a ochranu trhu. Tím se hroutí celý koncept proodkazvaného článku... Navíc už současný zákon říká, že loterie mohou v ČR provozovat pouze firmy se sídlem v České republice.

  2) Za přílepek (a to i z pohledu Ústavního soudu) je považováno přilepení pozměňovacího návrhu v 2. čtení, k zákonu, s kterým nesouvisí. Např. v novele zákona o pohřebnictví se připojí novela trestního zákona. Toto přílepek není - ve své celé šíři upravuje loterie.

  3) Úprava režimu karetních her byla součástí vládního návrhu, do pozměňovacího návrhu byla pouze přebrána... Tj. prošla Legislativní radou vlády, připomínkami ministerstev....

  4) Návrh jsme dopředu konzultovali s Asociací hráčů pokeru, shodli jsme se na závěru, že poker není klasickým hazardem a že se pokusí dosáhnout rozsudku, který tak jasně stanoví. Nelze ale zákonem vykázat pouze poker mimo hazard.  Že prezident zákon vrátí se dá očekávat. Stejně udělal i před 2 lety. Tehdy argumentoval stovkami dopisů a jmenoval i skauty. Lhal.

  TOP 09
 • 19. 9. 2011 17:45

  Pavel Stehno (neregistrovaný)
  Dobrý den,

  děkuji za odpověd. Nejprve k prvnímu bodu.

  Zelená kniha EU http://ec.europa.eu/internal_market/cons...2011_128_cs.pdf a rovněž judikát soudního dvora k portugalskému případu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...0042%3Aen%3ANOT skutečně přisuzují členskému státu vlastní národní úpravu a ochranu trhu. Členský stát tak má právo sám definovat "co je hazard" a upravit příslušnou legislativou svůj trh hazardních her. Souvisí to s černými trhy (offshore firma bez licence přes internet nabízí služby do ČR) a šedými trhy (licencovaná firma v Irsku poskytuje služby do ČR) které může ČR svou legislativou omezit - jak se stalo např. ve Francii a Itálii..

  To je v pořádku.

  Ale Francouzská i Italská legislativa se přitom drží primárního a sekundárního práva EU v tom smyslu že neomezuje svobodu podnikání a volného pohybu kapitálu v EU, tj. respektuje vnitřní trh EU. To znamená, že

  1) Ano - je právem státu (ČR) podmínit podnikání v oblasti sázkových her získáním licence vydané českým státem (MF ČR).
  2) Ale - není možné diskriminovat zahraniční firmy v tom smyslu, že se nemůžou (za podmínek stanovených ČR) o tuto licenci ucházet. Když se podíváme na novelu loterijního zákona v ČR, tak ta přesně takovou diskriminaci obsahuje (viz výtah z daného zákona):

  "Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast."

  Touto nenápadnou větou dochází k diskriminaci zahraničních podnikatelů od možnosti založit v ČR společnost a ucházet se o licenci v ČR. Což je zcela v rozporu s právem EU. Nabízí se otázka:

  1) proč chce ČR znemožnit zahraničním podnikatelům založit firmy - např. bwin založení české společnosti např. bwin a.s. - která by jednala z cela v souladu s českým zákonem a odvádělat v ČR daně? Je to evidentně proti zájmům českého státu - zájmem státu je rozumně zregulovat a zdanit odvětví..

  2) Nepřipadá vám zájem českých sázkovek v tomto případě do očí bijící a evidentní?

  Těším se na vaši odpověď.
 • 19. 9. 2011 21:16

  Slovák (neregistrovaný)

  Som síce zo Slovenska, ale nedá mi nereagovať, keďže aj tu riešime podobné problémy. Bod 1, ktorý TOP 09 spomenula je pravda. Každý štát si môže regulovať hazard, ak to uzná za vhodné, ALE.

  Musí byť splnená podmienka, že nie sú diskriminované zahraničné subjekty so sídlom v ktorejkoľvek krajine EU. Ak sa členská krajina rozhodne zakázať online poker, online kasína, online sázení, je to v poriadku.

  Ak sa rozhodne umožniť online poker, online kasína a online sázení, ALE rozhodne tak, že licenciu na to môžu získať LEN české firmy, toto je v rozpore s legislatívou v EU.

  Odporúčam prezrieť si publikáciu ZELENÁ KNIHA O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu od EK, ktorú EK vydala tento rok. Hlavne stranu 11, kde sa hovorí:

  Smlouva o fungování Evropské unie

  Článek 56 Smlouvy o fungování EU zakazuje omezení svobody volného pohybu služeb pro příjemce v jiných členských státech. Ve věci Schindler27 Soudní dvůr EU poprvé potvrdil, že poskytování a využívání nabídek hazardních her ze zahraničí je hospodářská činnost, která spadá do působnosti Smlouvy. Ve věci Gambelli28 Soudní dvůr dále rozhodl, že se to týká i služeb nabízených elektronicky a že vnitrostátní právní předpisy, které zakazují provozovatelům usazeným v jednom členském státě nabízet on-line služby hazardních her spotřebitelům v jiném členském státě nebo omezují svobodu přijímat nebo využívat coby příjemce služby nabízené poskytovatelem usazeným v jiném členském státě, představují omezení volného pohybu služeb.

  Omezení jsou přípustná pouze jako odchylná opatření výslovně uvedená v článcích 51 a 52 Smlouvy o fungování EU, nebo jsou-li v souladu s judikaturou Soudního dvora odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu. Sodní dvůr uznal některé důvody naléhavého obecného zájmu, např. snahu ochránit spotřebitele, předcházet podvodům a zabránit navádění občanů k nadměrným útratám při hře, jakož i snahu zabránit narušování veřejného pořádku. Omezení daňových příjmů však mezi důvody uvedené v článku 52 Smlouvy o fungování EU nepatří a není naléhavým důvodem obecného zájmu. Uznané společenské faktory mohou všechny posloužit k odůvodnění potřeby vnitrostátních orgánů uchovat si dostatečnou pravomoc pro stanovení požadavků nezbytných pro ochranu spotřebitele a společenského pořádku s ohledem na druh poskytování služeb nabízených v této oblasti.

  Judikatura rovněž stanoví, že poskytování těchto služeb a přeshraniční omezení, která mohou být důsledkem regulačního pojetí, musí vést ke skutečnému omezení příležitostí k hazardním hrám a musí být uplatňováno důsledně a systematicky na všechny služby nabízené v této oblasti. Pokud orgány členského státu podněcují a povzbuzují spotřebitele, aby se účastnili loterií, hazardních her nebo sázkových her, aby z toho státní pokladna měla finanční zisky, nemohou se orgány tohoto státu odvolávat na společenský veřejný pořádek, pokud jde o potřebu omezit příležitost k sázení, aby tak odůvodnily omezení31. Omezení musí být uplatňována nediskriminačně a přiměřeně, tj. musí být způsobilá zaručit splnění sledovaného cíle a nesmějí překračovat meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. Řízení o udělení licence musí být v souladu se zásadou rovného a nediskriminačního zacházení a z ní vyplývající povinnosti transparentnosti.

  Inými slovami, "Odborník" v článku má pravdu, škoda, že v snemovni zrejme "odborníci" chýbajú, alebo žeby predsalen nie a zákon opätovne neprejde? Uvidíme, či je silnejšie svedomie, alebo lobby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).