Hlavní navigace

Novela zákona o veřejných zakázkách pod lupou. Přinášíme další přehled změn

28. 6. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Jste malý podnik a čerpáte dotace z Operačního programu podnikání a inovace? Čtěte druhý díl seriálu, který věnujeme novele o veřejných zakázkách.

Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podle níž je nutné při výběru dodavatelů u projektů s mírou podpory vyšší než 50% postupovat podle zákona. Čtěte jednotlivé nejvýznamnější změny a jejich dopad na zadavatele veřejných zakázek. První změny jsme vám přinesli již v prvním díle článku.

Zrušení omezení doby 3 let, po kterou je možné požadovat reference.

Nedoporučuje se spojovat požadavek na reference s požadavkem na historii uchazeče – zadavatel může uvést, že reference nesmí být starší než 5 let, nelze však stanovit, že uchazeč musel v každém samostatném roce z předchozích pěti let realizovat obdobnou zakázku.

Pojištění odpovědnosti za škodu lze požadovat jako obchodní podmínku, nikoliv jako kvalifikační předpoklad

Požadavek na pojištění nelze uvádět jako kvalifikační předpoklad, může se však jednat o obchodní podmínku, kterou si zadavatel stanoví v Zadávací dokumentaci. Vítězný uchazeč pak má povinnost doložit sjednané pojištění k podpisu smlouvy, nikoliv již při podávání nabídky.

Čtěte více: Schválili vám dotaci? Poradíme, na co a jak se připravit

Srozumitelný popis hodnocení ve Zprávě z výběrového řízení jako příklad transparentní realizace výběrového řízení

Zpráva z výběrového řízení musí zahrnovat veškerá číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria. Popis způsobu hodnocení ve Zprávě z výběrového řízení musí být srozumitelný a jasný, včetně uvedení všech hodnocených parametrů všech hodnocených nabídek, vzorců, výpočtů a odůvodnění přiděleného počtu bodů u subjektivních kritérií.

Předmětem zakázky jsou související plnění zamýšlená v průběhu projektu (nikoliv účetního období)

Předmětem jedné zakázky by měla být všechna obdobná a spolu související plnění zamýšlená v průběhu projektu či všechna plnění, která spolu místně, věcně i časově souvisí či tvoří jeden celek.

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 body a) a b) zákona se po novelizaci vztahují i na právnické osoby

Pokud zadavatel požaduje doložení základních kvalifikačních předpokladů (dle § 53 odst. 1 zákona) formou čestného prohlášení, je dostatečné, aby bylo prohlášení podepsáno statutárním zástupcem oprávněným jednat za společnost dle Obchodního rejstříku. 

Čtěte více: 15 nejčastějších chyb v žádostech o dotace z programu Podnikání a inovace

Od vítěze výběrového řízení může zadavatel při podpisu smlouvy vyžadovat doložení úředních dokumentů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů, případně čestné prohlášení podepsané všemi členy statutárního orgánu (dle § 53 odst. 1 body a), b) se vztahují na právnickou osobu firmy i na fyzické osoby statutárního orgánu), nejedná se však o povinnost zadavatele, ale jeho právo. Uchazeč je pak povinen dokumenty doložit.

účto únor klímová

Autorka: Dita Šilingerová – působí ve společnosti eNovation s.r.o. jako specialista na veřejné zakázky.

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).