Hlavní navigace

Novela živnostenského zákona zbavuje podnikatele další administrativy

28. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Na provozovně už nemusí být IČ. Řadu údajů už nebude muset hlásit podnikatel, protože si je úřady navzájem předají. I takové změny obsahuje vládní novela živnostenského zákona.

Vláda odsouhlasila novelu živnostenského zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle předkládací zprávy k zákonu je cílem novely snížit administrativní zátěž podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu spočítalo, že by měly změny živnostníkům uspořit až 271 miliardy korun. Novelu nyní čeká cesta parlamentem, kde ji musí projednat poslanecká sněmovna i senát – a novela se tedy ještě může v mnohém změnit.

Hlavní navrhované změny:

  • Provozovnu již nebudou muset podnikatelé označovat identifikačním číslem.
  • Prostřednictvím Centrálního registračního místa (živnostenského úřadu) budou moci podnikatelé oznamovat změny údajů, které ohlašují správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému ú­řadu.
  • Podnikatel nebude muset oznamovat změny, které už jsou zanesené ve veřejných registrech, jako je například obchodní rejstřík atd.
  • Podnikatelé nebudou muset oznamovat změny adresy místa podnikání, pokud současně mění bydliště na totožnou adresu.

Odborná způsobilost se rozšíří

Změna se dotýká také živnosti vázané Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. V případě této živnosti se rozšiřuje odborná způsobilost o odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy a o dílčí kvalifikaci pro činnost chůvy. Dosud mohou získat živnostenské oprávnění v tomto oboru pouze ti, kteří mohou prokázat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, nebo záchranáře, či ti, kteří jsou odborně způsobilí k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. Čtěte také: Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

Podnikatelé jsou pro, kritizují soudy a složité čerpání peněz z EU

Vítáme zjednodušení hlášení všech změn během podnikání skrze Centrální registrační místo na živnostenských úřadech, kde může podnikatel vyplnit jeden formulář s daty pro všechny další relevantní úřady – finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, úřad práce a zdravotní pojišťovnu apod., říká pro server Podnikatel.cz Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Upozorňuje však, že pokud má podnikatel nedoplatek například u zdravotní pojišťovny, neproběhne změna (třeba změna bydliště respektive místa podnikání OSVČ) až do doby úhrady nedoplatku.

Příklad, který Eva Svobodová uvádí pro případ, že bude mít živnostník nedoplatek:

  1. Živnostník nemá žádný nedoplatek: Pokud se živnostník přestěhuje z Pelhřimova do Tábora, nahlásí změnu bydliště na Centrálním registračním místě (živnostenském úřadu) v Pelhřimově a ten oznámí změnu všem příslušným úřadům v Táboře (finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně).
  2. Živnostník má nedoplatek na zdravotním pojištění: Pokud má ve stejném případě živnostník nedoplatek na zdravotním pojištění, změna není do Tábora na zdravotní pojišťovnu nahlášena, dokud živnostník nedoplatek neuhradí. Pokud nedoplatek uhradí a ještě dluží penále z něj, změna už se provede. Většina živnostníků toto neví a spoléhají se, že všechny změny byly jeho ohlášením na Centrálním registračním místě provedeny, varuje Eva Svobodová.

Na co by se měla vláda dále v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů primárně zaměřit? – zeptal se také server Podnikatel.cz. Podle Evy Svobodové hlavně na snížení administrativní zátěže při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Administrativa se zde bohužel navyšuje, i když je avizováno zjednodušení, a silně se rozšířily značné průtahy s proplácením dotací na realizované projekty, tvrdí. Platí to pro téměř všechny operační programy administrované Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i magistráty. Pro firmy to představuje značnou finanční zátěž, která nemile zasahuje do jejího cash flow. Na realizaci projektů si tak firmy musí brát úvěry, úroky jim přitom nikdo neproplatí. Čtěte také: 20 milionů korun jako dotace z EU. Víme, jak je získat

Novelu vítá také Hospodářská komora ČR a vidí pozitiva hlavně v tom, že se ruší některé dosavadní povinnosti pro podnikatele, které jsou již zbytečné a podnikatelům berou čas i peníze. Díky elektronizaci veřejné správy si již informace, které dosud stát po podnikatelích požadoval dublovaně, dokážou státní instituce vzájemně předat, aniž by znovu podnikatele zatěžovaly, komentuje novelu živnostenského zákona pro business server Podnikatel.cz Petr Kopáček, vedoucí tiskového oddělení Hospodářské komory ČR (HK), s tím, že HK obecně podporuje všechny změny, které vedou ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Největší problém, se kterým se domácí firmy potýkají, je špatná vymahatelnost práva, míní Petr Kopáček. Legislativu považuje za složitou, kvůli častým změnám se v ní podnikatelé nevyznají a soudy mnohdy pracují pomalu. Naprosto zásadní věc a úkol pro vládu je zkvalitnit institucionální prostředí v naší zemi, zrušit dublování činností úřadů, zracionalizovat státní správu, uvádí Kopáček.

Spor o volnou živnost průvodců

Neuspěli jsme s návrhem, aby novela živnostenského zákona převedla průvodcovskou činnost z kategorie živností volných do kategorie živností vázaných, vrací se k aktuální novele živnostenského zákona Petr Kopáček. Čeští průvodci jsou, jak se domnívá, v prostoru obklopeném zeměmi s regulovanými průvodcovskými službami a musí se před prvním přeshraničním poskytnutím služby ohlásit v těchto zemích. Naopak zahraniční průvodci tuto povinnost u nás nemají. Podnikatelská veřejnost upozorňuje na nerovné podmínky hospodářské soutěže, říká.

Kritizuje tak skutečnost, že výklad může turistům poskytovat kdokoliv, bez prokázání odborných a jazykových znalostí. To se podle něj odráží také ve ztíženém pracovním uplatnění absolventů odborných škol cestovního ruchu a kurzů celoživotního vzdělávání.

S tím však zásadně nesouhlasí viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Průvodcovská činnost je volnou živností nejen v ČR, ale i například v Německu, ve Velké Británii, ve Švýcarsku, v celém Beneluxu i v celé Skandinávii. Naše Asociace, která zastupuje 249 českých cestovních kanceláří a agentur, zcela souhlasí s tím, aby byla průvodcovská činnost nadále volnou živností, uvádí pro server Podnikatel.cz. Průvodcovství jako volná živnost totiž podle něj vychází z logiky, že klientovi jsou za služby průvodců odpovědné cestovní kanceláře, městská informační centra apod., nikoliv samotní průvodci. Stejně žádným způsobem nemůžeme zabránit zahraničním průvodcům v tom, aby v Praze prováděli průvodcovskou činnost. Zpřísněním našeho zákona bychom tak omezili pouze naše české průvodce a ztížili bychom jim tak přístup k práci, domnívá se Okamura. Upozorňuje i na dvě závazné evropské směrnice – o službách na vnitřním trhu a o uznávání kvalifikačních předpokladů -, jež zajišťují volné a nediskriminační poskytování služeb v Evropské unii.

Bt23

Zpřísnění legislativy pro průvodcovskou činnost by podle Okamury způsobilo také nedostatek českých průvodců pro zájezdy do zahraničí. Drahá školení by se pak promítla do nárůstu ceny průvodců a zdražení zájezdů pro české klienty.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).