Hlavní navigace

Novinka v zákoně. Povinné internetové stránky pro firmy. Kterých se to týká?

20. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zákon o obchodních korporacích se doktnul i informačních povinností firem. Některé z nich mají za povinnost zřídit si internetové stránky.

Zákon o obchodních korporacích pozměnil kromě jiného povinnosti firem ohledně jejich internetových stránek. Akciové společnosti je mají nově povinné a musí na nich uvádět předepsané informace. Pro společnosti s ručením omezeným zůstávají internetové stránky dobrovolné, pokud však svůj web mají, ukládá jim zákon rozšířené informační povinnosti oproti předchozí právní úpravě. 

Jak upozorňují odborníci, podnikatelé by novou právní úpravu neměli podceňovat. V minulosti sice úřady náležitosti webů prakticky nekontrolovaly, nyní se ale má situace změnit. Rejstříkovým soudům totiž odpadla část agendy, kterou po nich převzali notáři. Soudy se tak budou moci více věnovat kontrolní činnosti.

Čtěte také: Zákon přikazuje na webu uvádět identifikační údaje. Víme, které vám chybí

Pro eseróčka se toho moc nemění

Do konce loňského roku byly webové stránky pro všechny společnosti dobrovolné. Jestliže je ale firma měla, musela splnit některé náležitosti. Jednalo se o stejné údaje, které byly povinné na fakturách nebo smlouvách.

Konkrétně šlo o tyto informace:

 • Jméno nebo název
 • Sídlo nebo místo podnikání
 • Identifikační číslo
 • Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvést též údaj o tomto zápisu (včetně spisové značky)
 • Podnikatelé, kteří v obchodním rejstříku nejsou, musí zveřejnit údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zapsáni (nejčastěji tedy živnostenský rejstřík)
 • Údaj o výši základního kapitálu lze na stránkách mít pouze v případě, že již byl zcela splacen

Akciovky mají webové stránky povinné

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Akciovky mají nově za povinnost mít internetové stránky.

Také nový zákon o obchodních korporacích společnostem přikazuje uvádět na webu údaje, které firmy musí mít na obchodních listinách. Stále tedy musí uvádět jména a sídlo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky a idenfitikační číslo. Údaj o základním kapitálu se musí týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu. Nově je nutné uveřejňovat na internetových stránkách společnosti i další dokumenty. Jde o pozvánky na konání valné hromady, pozvánky na členskou schůzi družstva, zprávy o finanční asistenci, vysvětlení pro akcionáře, informace o příslušnosti ke koncernu a účetní závěrka. Co se týče zápisu internetové adresy firmy do obchodního rejstříku, ten je dobrovolný. Firma své webovky může nechat zapsat jako tzv. ostatní skutečnosti.

Významnou novinku tvoří od roku 2014 skutečnost, že webové stránky musí mít všechny akciové společnosti. Na internetu jsou povinny uvést všechny výše zmíněné údaje. Novinkou je uveřejnění skutečnosti o existenci koncernu a ve způsobu, jakým je svolávána valná hromada akciových společností, pozvánku už není nutné publikovat v Obchodním věstníku, ale na internetových stránkách ano, doplnila serveru Podnikatel.cz Monika Zábranská z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Co musí akciové společnosti uveřejnit?


 • jméno, sídlo, IČ 
 • údaje o zápisu do veřejného rejstříku
 • pozvánku na valnou hromadu
 • účetní závěrku
 • výroční zprávu
 • informace o příslušnosti ke koncernu  
 • vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě
 • protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva
 • zprávu k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK
 • znalecký posudek dle § 91 ZOK
 • informace při přeměnách korporací

Soud bude firmy více kontrolovat

Řada firem povinnost uvádět některé údaje na svém webu dříve ignorovaly. Úřady totiž byly zahlceny jinou agendou a prakticky internetové stránky firem nekontrolovaly. Rejstříkovým soudům ale v letošním roce ubyla práce, jelikož část jejich kompentencí vykonávají notáři. Reálnou hrozbou jsou častější kontroly dodržování povinností rejstříkovými soudy, jelikož od roku 2014 část jejich agendy vykonávají notáři, a tím se dá očekávat zvýšená kontrolní aktivita i ukládání pořádkových pokut, domnívá se Monika Zábranská.

Pokud společnost průběžně neuveřejňuje povinné skutečnosti na internetových stránkách, vyzve ji soud k nápravě. Jestliže firma nebude reagovat, může jí soud uložit pořádkovou pokutu až ve výši 100 tisíc korun. Vedle pořádkové pokuty hrozí i možnost neplatnosti valné hromady akciové společnosti, pokud nezveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní před dnem konání. Při nesplní zákonem uložené povinnosti může dojít rozhodnutím soudu až ke zrušení takové společnosti s likvidací. Rejstříkové soudy tak mají mnohem širší pravomoci při kontrole povinností společností. Pokud však společnost nesplní informační povinnost, není to důvodem pro nařízení zrušení a likvidace společnosti, upřesňuje Zábranská.

Firmy musí změnit své zakladatelské listiny

Zákon o obchodních korporacích přinesl i další novinky. Všechny firmy též mají necelé poslední dva týdny na změnu svých zakladatelských listin, aby odpovídaly novému zákonu o obchodních korporacích. Jestliže společnost neuvede společenské smlouvy do souladu se zákonem, hrozí ji za to až zrušení. Firmy nicméně nemusí panikařit, že by byly kvůli opomenutí nebo zpoždění hned rušeny. Rejstříkový soud je totiž nejprve vyzve k nápravě a stanoví lhůtu, ve které lze zakladatelské listiny upravit. Teprve pokud společnost ve lhůtě smlouvy neupraví, navrhne soud její zrušení. Změnit firemní listiny navíc nemusí být administrativně náročné. Pokud se společnost nebude chtít podřídit zcela novému zákonu o obchodních korporacích, nemusí o vyhotovení úplného znění společenské smlouvy pořizovat notářský zápis.

Čtěte více: Chystáte se upravit firemní listiny dle nového zákona? Není třeba notářský zápis

Do konce června musí firmy též změnit své smlouvy o výkonu funkce a odměně. Pokud smlouvy zákonu nepřizpůsobí, bude výkon bezplatný. Stejně tak bude výkon bezplatný, pokud není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce uvedeno. Smlouva o výkonu funkce musí být sjednána písemně a schválena nejvyšším orgánem společnosti, stejně tak její případné změny.

Čtěte více: Nejvyšší čas na úpravu smluv o výkonu funkce

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).