Hlavní navigace

Novinky, které přinesl rok 2018 zaměstnancům i zaměstnavatelům

17. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Změn, které se dotkly oblasti zaměstnávání, nebylo málo. Úprava i zavedení nových nemocenských dávek, daňový balíček, náhradní plnění i GDPR.

S rokem 2018 se brzy rozloučíme. Připomeňme si vybrané důležité změny, o nichž server Podnikatel.cz v průběhu roku 2018 své čtenáře informoval.

Novinky roku 2018 v nemocenském pojištění

Již od ledna 2018 nastaly v oblasti zaměstnávání změny v podobě výhodnější nemocenské u dlouhodobých nemocí. Což byla samozřejmě příjemná změna pro dlouhodobě nemocné zaměstnance, méně příjemná pro zaměstnavatele, kterým se zvýšil počet dlouhodobě nemocných. Jejich nepřítomnost museli často řešit zástupy či přesčasovou prací stávajících zaměstnanců.

Další změny nastaly od měsíce února. Změnily se podmínky navazujících pracovních poměrů z hlediska účasti na nemocenském pojištění i podmínky pro nemocenské dávky u dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu. Více v článku: Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se změní pro zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2019?

Současně byla zavedena nová nemocenská dávka – otcovská poporodní péče. Přestože její zavedení vypadalo zpočátku jednoduše, zaměstnavatele potrápila z pohledu zdravotního pojištění. Nejedná se totiž o překážku v práci podle zákoníku práce a z toho důvodu se za dobu jejího čerpání nesnižuje vyměřovací základ. Což by u některých zaměstnanců vedlo k doplatkům do minimálního zdravotního pojištění. Naštěstí může otec dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou (i krátkodobou), a tím se stane osobou, za kterou je plátcem pojištění stát. Podrobněji zde: Otcovská poporodní péče a zdravotní pojištění. Definitivně vyřešeno

Další nově zavedenou nemocenskou dávkou je dlouhodobé ošetřovné. Také tomuto tématu se server Podnikatel.cz podrobně věnoval. Více v článku: Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat již v červnu

Změny v daních z příjmů

První velkou změnou bylo vydání nových jednodílných tiskopisů Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování daní. Tiskopisy je možné využívat v čistě papírové podobě, elektronické nebo kombinované podobě. Právě poslední způsob vyplnění a následné vytisknutí interaktivního tiskopisu si řada zaměstnavatelů oblíbila. O nových tiskopisech více: Nové prohlášení k dani. Písemně nebo elektronicky, ale maximálně na rok

Novela zákona o daních z příjmů přinesla do oblasti zdanění řadu důležitých změn. V roce 2018 se poprvé využilo zdanění srážkovou daní při neučiněném prohlášení k dani u příjmů (mimo dohody o provedení práce) do limitu 2500 Kč. Podrobněji v článku: Srážková daň podle nových podmínek. Jak se projeví v praxi?

Daňový balíček přinesl zvýšení daňového zvýhodnění na děti, ale také úpravy některých slev na dani a podmínek pro osvobození nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnancům. Především se jedná o následující změny:

  • Rozšíření zaměstnaneckých benefitů – od roku 2018 mohou zaměstnavatelé poskytovat nepeněžní plnění, která jsou u zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, dále jen zákon o daních z příjmů). Nově i příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (např. dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi) a rovněž i příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti (mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy). Na straně zaměstnavatele se musí jednat o příspěvky poskytnuté z fondů (FKSP či sociálního fondu), případně o příspěvky poskytnuté ze zisku po zdanění či jako nedaňový výdaj (náklad).
  • Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P – možnost uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a (ne)posouzení dítěte jako vyživovaného je navázána na skutečnost, od kdy byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Obdobně se postupuje u zvýšené slevy na dani na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P (postačí rozhodnutí příslušného úřadu práce). 
  • Sleva za umístění dítěte (školkovné) - za rok 2017 odpovídala výše slevy za umístění dítěte výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. Od roku 2018 se definice změnila tak, že výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období. Nárok se prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat: 1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka, 2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a 3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Náhradní plnění a nové podmínky

Změny se dotkly také firem, které zaměstnávají v průměru v přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců. Ty mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost mohou splnit odběrem výrobků nebo služeb, případně odvést patřičnou finanční částku do státního rozpočtu. Obvykle jde však o kombinaci uvedených možností. Podmínky se však výrazně změnily, a to nejen zavedením elektronické evidence náhradního plnění. Více zde: Náhradní plnění za rok 2018 a novinky v elektronickém systému

Zaměstnávání a GDPR

Poslední z vybraných důležitých změn, s nimiž se museli zaměstnavatelé v roce 2018 vypořádat, je nařízení Evropské unie (známé pod zkratkou GDPR). Zaměstnavatelé upravovali interní směrnice a často třídili nepotřebné a nadbytečné doklady z osobních spisů zaměstnanců. I této oblasti se server Podnikatel.cz v průběhu roku podrobně věnoval. Například články:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).