Hlavní navigace

Novinky v exekučních a insolvenčních srážkách v roce 2015

12. 1. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Základní nezabavitelná částka klesla. Věřitelé se radují, dlužníci letos zaplatí více. A jak je to s přednostními pohledávkami, mění se nebo nemění?

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se mění nezabavitelné částky. Ve srovnání s roky předchozími dochází ke snížení základní nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka v roce 2015 klesá

Pro rok 2015 činí nezabavitelná částka dlužníka 6118 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1529,50 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9177 Kč. Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce, jehož výše oproti původním předpokladům neklesla a normativní náklady na bydlení, které vláda svým nařízením pro rok 2015 snížila z 5873 na 5767 korun. Nezabavitelná částka na osobu povinného tj. na dlužníka klesla o 71 korun. S počtem vyživovaných osob poroste dlužníkům i částka, o kterou bude možné ze mzdy letos srazit více. 

Ilusrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Dlužníci radost mít nebudou, letos se jim bude srážet více.  

Z poklesu budou mít samozřejmě radost věřitelé. Při provádění srážek ze mzdy dlužníka bude jejich pohledávka uspokojována o něco rychleji, protože došlo o téměř 71korunové snížení nezabavitelné částky. A netýká se to jen exekucí, ale i insolvencí, soudních výkonů rozhodnutí nebo exekucí dle daňového řádu, uvedl David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR. Dodal, že spokojení mohou být také dlužníci, kterým se tímto způsobem podaří v kratším čase umořit svůj závazek, díky čemuž mohou předejít aplikaci dalších způsobů nuceného úředního zpeněžování jejich majetku.

Výpočet nezabavitelných částek v roce 2015

Povinný (tedy zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. 

V průběhu výpočtu se běžně pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.

Rok  2014 2015
Životní minimum jedince 3 410 Kč 3 410 Kč
Náklady na bydlení 5 873 Kč 5 767 Kč
Základní nezabavitelná částka 9 283 Kč 9 177 Kč
2/3 nezabavitelné částky 6 188,67 Kč 6 118 Kč
1/4 nezabavitelné částky  1 547,17 Kč 1 529,50 Kč
Maximum 1/3 zbytku mzdy 3 094 Kč 3 059 Kč

Příklady nezabavitelných částek: 

  • Svobodná, bezdětná pracovnice bude mít základní nezabavitelnou částku 6118 Kč. 
  • Ženatý zaměstnanec (manželka a dvě děti) bude mít nezabavitelnou částku 10 706,50 Kč (6118 + 1529,50 + 1529,50 + 1529,50), po zaokrouhlení 10 707 Kč. 

Čtěte také: Exekuční srážky a jiné srážky ze mzdy v roce 2014. Aktuální právní výklady

Připomenutí postupu výpočtu srážek ze mzdy:

  1. Stanovíme čistou mzdu.
  2. Z čisté mzdy odpočítáme nezabavitelnou částku (6118 Kč) + částku za každou vyživovanou osobu (1 529,50 Kč). Sečteme a zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách. 
  3. Jestliže je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek větší než 9177 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou. Částku 9177 Kč (nebo nižší zbytek) zaokrouhlíme směrem dolů dle § 279 občanského soudního řádu na částku dělitelnou třemi. Z částky 9177 vychází 3059 Kč, (zbytek ve výši jedné nebo dvou korun se obvykle připočte k základní nezabavitelné částce povinného, letos vychází výpočet beze zbytku).
  4. Z první třetiny zbytku čisté mzdy se uhradí pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud nestačí částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Jestliže by nebylo částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Třetí třetina se vyplácí povinnému.
  5. Plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy připočteme ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině.

Změna v oblasti přednostních pohledávek se nekoná

V řadě zákonů zveřejněných na internetu záhadně zmizelo z ustanovení § 279 občanského soudního řádu písmeno f). V praxi by to znamenalo, že pohledávky vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám, o kterých se v tomto písmenu hovoří, již nejsou pohledávkami přednostními. Jednalo by se o běžné, nepřednostní pohledávky uspokojované z první skupiny zbytku mzdy.

Vše je ale jinak. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Petra BáčováExekutorské komory ČR, dle aktuálního stavu zákona zní ustanovení § 279 odst. 2 písm. f) takto: Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky pojistného na úrazové pojištění a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění.  Toto ustanovení nedoznalo k 1. lednu 2015 žádných změn. Je pravdou, že uvedené písmeno vypadlo v aplikaci www.zakonyprolidi.cz, nebylo však zrušeno v důsledku novelizace zákona (tím by se patrně změnilo i pořadí písmen v rámci paragrafu tak, aby tvořila souvislou abecední řadu), ujistila nás mluvčí Komory. Změna se nekoná, poplach způsobil obyčejný tiskový šotek. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).