Hlavní navigace

Novinky v odškodňování pracovních úrazů

17. 3. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Pracovní úrazy si vyžádají kolem 20 miliard korun ročně. Od letoška je jednodušší a lacinější žádat jejich odškodnění. Čtěte podrobnosti.

V Evropské unii následkem pracovního úrazu zemře kolem 7500 lidí ročně. Jen v České republice se v zaměstnání rok co rok zraní asi 80 000 lidí a následkům pracovního úrazu podlehne průměrně 170 z nich. Náklady na léčení, pobyt v nemocnici a doživotní úrazové důchody stojí průměrně přes 20 miliard ročně. 

Jak se zachovat, když se člověk zraní na pracovišti? Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz, pokud mu to jeho stav dovolí. Stejně tak má povinnost nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování příčin pracovního úrazu. Dále se zaměstnanec musí na pokyn svého nadřízeného podrobit testu na alkohol nebo jiné návykové látky. Je-li důsledkem pracovního úrazu poškození zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčením a věcné škody. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

V případě, že je důsledkem pracovního úrazu smrt zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu pozůstalých a věcné škody, vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V krajním případě je nemožnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu důvodem pro dání výpovědi zaměstnanci. V případě, že je pracovní úraz důvodem výpovědi či dohody o rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

Dále čtěte: Jak se odškodňují pracovní úrazy? Pořád stejně. Změna přijde za rok

Úrazy je nutné evidovat v knize úrazů, kterou vede zaměstnavatel, a to buď v elektronické, nebo psané podobě. Pracovní úrazy hlásí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu zdravotní pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěn, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za jistých okolností i příslušnému útvaru Policie České republiky a inspektorátu práce. Pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře nebo jeho pracovní neschopnost přesáhne tři kalendářní dny, je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu, připomíná Jiří Hartmann. Zaměstnavatel, který nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, se dopouští přestupku. Za něj lze zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Pokutu do výše až jednoho milionu je možné uložit v případě, jestliže zaměstnavatel nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu. 

Je dobré vědět: Je za úraz při cestě na svačinu zodpovědný zaměstnavatel?

Jestliže se zaměstnavatel náhradě za pracovní úraz brání, může ji zaměstnanec vymáhat soudně. Dříve se musel zaměstnanec domáhat svých nároku dvěma způsoby. Šlo o žalobu na náhradu škody a žalobu na ochranu osobnosti. Nově už není nutné uplatňovat nárok na nemajetkovou újmu v samostatném řízení na ochranu osobnosti. To znamená, že je vedeno pouze jedno soudní řízení. Jedno soudní řízení je pro zaměstnance časově i finančně výhodnější, neboť se provádí pouze jedno dokazování v rámci soudního řízení, říká advokát Jiří Hartmann. 

Nový občanský zákoník přináší zcela novou koncepci finanční náhrady při ublížení na zdraví. Ruší se náhrada vypočítávaná pomocí bodů. Její výše nově záleží zcela na úvaze soudu, který o náhradě a její výši rozhodne individuálně. „V situaci, kdy se poškozený obrátí na soud se svým škodným nárokem, může soud zohlednit každou individuální okolnost daného případu, protože už není vázán při stanovení výše náhrady bodovou vyhláškou.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).