Hlavní navigace

Nový kabát obléknou v příštím roce i finanční úřady

Autor: www.isifa.com
Redakce

Reorganizace neminula ani Českou daňovou správu. Stávající soustava finančních orgánů k 31. prosinci 2012 zanikne. Informujte se o nastávajících změnách.

Doba čtení: 2 minuty

K 1. lednu 2013 bude účinný zákon o Finanční správě České republiky. K tomuto datu dojde k rozsáhlé reorganizaci České daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a specializovaným finančním úřadem k 31. prosinci 2012 zanikne. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Nové orgány finanční správy 

Od ledna 2013 kompetence dosavadních finančních orgánů přeberou orgány finanční správy, které bude tvořit: 

  • generální finanční ředitelství,
  • odvolací finanční ředitelství, 
  • 14 finančních úřadů
  • a specializovaný finanční úřad.

Odvolací finanční ředitelství a specializovaný finanční úřad

Vznikne nové odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, jenž bude jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Tím by měla být završena dlouhodobá snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Celorepublikově bude působit odvolací finanční ředitelství a specializovaný finanční úřad. 

Celorepublikově bude působit rovněž specializovaný finanční úřad. Kromě dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv pro účastníky důchodového spoření (druhého pilíře důchodové reformy) a komunikace s penzijními společnostmi.

BRANDstorming tip hlavy

Nové finanční úřady

Čtrnáct zákonem stanovených finančních úřadů bude vybaveno krajskou územní působností, název příslušného kraje se přitom objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů budou v krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady budou mít samozřejmě svá územní pracoviště. Ty mají být zřízena na všech místech, kde dosud sídlí „zanikající“ finanční úřady. Proto se tento proces reorganizace daňové správy nijak výrazně nedotkne. Rozsah a dostupnost služeb bude zachována a Česká daňová správa slibuje dokonce zjednodušení některých pravidel a postupů. Na všechny související změny bude veřejnost včas upozorňovat.

Nově budou finanční úřady vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Další novinkou má být přezkum hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.