Hlavní navigace

Nový katastrální zákon? Přísnější pravidla a průvan v peněžence

10. 9. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zápisy v katastru budou probíhat podle nového katastrálního zákona. Zpřísňuje se rozsah přezkumu i počet případů, kdy budeme za změny platit. Čtěte více.

Vláda schválila návrh nového katastrálního zákona. Návrh zákona s číslem poslaneckého tisku 778 přinese podnikatelům i občanům další nemalé výdaje. Nezvyšuje sice výši správního poplatku, ale na druhou stranu rozšiřuje počet případů, kdy bude vybírán. Státní pokladna si tím opět značně polepší. Čtěte, za co se bude nově platit i o dalších změnách v zápisech do katastru.

Čtěte také: Revoluce na katastru nemovitostí. Jaké změny vás čekají?

Zápis v katastru má přednost před skutečností

Na zápisy v katastru nemovitostí by mělo být v budoucnu podle legislativců větší spolehnutí. Nově se bude zapisovat například právo stavby umožňující postavit stavbu na cizím pozemku a nepovinně také nájem nemovitostí a pacht zemědělských pozemků. Všechny zápisy práv se budou provádět stejným postupem s možností přezkoumání soudem. Pro účely státu a realitního trhu by se měly evidovat rovněž údaje o cenách nemovitostí.

Obsah katastru bude rozšířen a přizpůsoben požadavkům, které na něj klade nový občanský zákoník. Do katastru se bude zapisovat 15 nových věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala, a která zavádí právě nový občanský zákoník. Věcná práva se budou zapisovat zásadně vkladem, tak, aby kvalita jejich zápisů byla zajištěna v dostatečné míře ve všech případech. Podle odborníků dochází prakticky k obnovení zásady materiální publicity, která platila do roku 1951. Zápis v katastru bude mít přednost před skutečností a každý se bude moci na údaje v katastru plně spolehnout.

Z neoprávněných převodů by údajně majitelé neměli mít obavy. Při zahájení řízení o vkladu bude každý majitel katastrálním úřadem vyrozuměn a podle tvůrců zákona nebude docházet k situacím, kdy se skutečný majitel o probíhajícím podvodném převodu dozví jako poslední.

 Čtěte také: Bude skutečně získání informací z katastru lépe chráněno?

Znění paragrafu 11 nového zákona o katastru nemovitostí:

Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • a) vlastnické právo,
 • b) právo stavby,
 • c) věcné břemeno,
 • d) zástavní právo,
 • e) budoucí zástavní právo,
 • f) podzástavní právo,
 • g) předkupní právo,
 • h) budoucí výměnek,
 • i) přídatné spoluvlastnictví,
 • j) správa svěřenského fondu,
 • k) výhrada vlastnického práva,
 • l) výhrada práva zpětné koupě,
 • m) výhrada práva zpětného prodeje,
 • n) zákaz zcizení nebo zatížení,
 • o) výhrada práva lepšího kupce, 
 • p) ujednání o koupi na zkoušku,
 • q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Vkladem se do katastru dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Čtěte také: Katastr nemovitostí nemusí být nočním strašákem, stačí se jen dobře zorientovat

Katastr zůstane veřejný

Katastr nemovitostí zůstane i nadále veřejný. Jedině tak může být zaručeno, aby se každý o stavu zápisů mohl kdykoli dozvědět. Informovanost má být zajištěna jednak na katastrálních úřadech, na kontaktních místech veřejné správy, ale i prostřednictvím internetu (bezplatně nahlížením do katastru, anebo za stanovenou úplatu prostřednictvím dálkového přístupu).

Při vedení katastru mají být zrovnoprávněny písemnosti v listinné a elektronické podobě (kupříkladu i geometrické plány). Ve sbírce listin pak bude každá písemnost vedena v té formě, v jaké byla katastrálnímu úřadu předložena. Jednoduše řečeno, co bude předloženo v listinné podobě, zůstane uchováváno jako listina. Co bude naopak předloženo v elektronické formě, bude tak i uchováno. Dá se tedy předpokládat, že se postupně zvýší počet návrhů na zápis doručovaných elektronicky.

Končí vám hypotéka? Připravte si další tisícikorunu

Přestože se zpočátku hovořilo o zdražení zápisů v katastru nemovitostí, není tomu tak. Správní poplatek zůstává ve stejné výši. Zvyšuje se však počet případů, kdy bude vybírán. Patří sem například zpoplatnění výmazu zástavního práva. Za ten si nově připlatíme tisíc korun. Obdobně se správní poplatek bude týkat například majitelů bytů, kteří doplatí hypotéku. Přitom jen výmazů z katastru provádí úřady zhruba 200 tisíc ročně. Je tedy jasné, že si státní rozpočet polepší hned o několik milionů.

Jestliže je to možné, doporučuje se provést některé dosud nezpoplatněné zápisy ještě před předpokládanou účinností nového katastrálního zákona, a to nejpozději do 31. prosince 2013. Poté jen za tisícikorunový správní poplatek. Ten se bude týkat rovněž převodů podílu v bytovém domě do svého vlastnictví, pořízení nové místnosti na uskladnění kol a kočárků nebo třeba odkoupení půdy od společenství vlastníků atd.

Shrnutí základních informací z nového katastrálního zákona:

 • změna je vynucena novým občanským zákoníkem (účinnost 1. ledna 2014),
 • novela přebírá právní úpravu dosavadního katastrálního zákona,
 • zpřísňuje se rozsah přezkumu listin právních vztahů k nemovitostem,
 • věcná práva se budou zapisovat výlučně vkladem,
 • nad rámec zákona se zvyšuje informovanost majitelů před vkladem (prostřednictvím datových schránek),
 • bude uplatňována zásada pořadí doručených listin,
 • budou se evidovat údaje o cenách nemovitostí,
 • katastr zůstává veřejným seznamem (elektronizace katastru),
 • rozšiřuje se počet případů výběru správních poplatků. 

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).