Hlavní navigace

Nový občanský zákoník v připomínkovém řízení: Vyjádřit se může každý

Ministerstvo spravedlnosti České republiky poslalo 1. června po osmi letech práce do oficiálního připomínkového řízení nový občanský zákoník. Text návrhu zákona, který obsahuje 2795 paragrafů, i obsáhlou důvodovou zprávu zveřejnilo ministerstvo na svých internetových stránkách. Až do konce srpna se k zákonu může vyjádřit každý – laická i odborná veřejnost. A to přes e-mailovou adresu obcanskyzakonik@msp­.justice.cz. Vládě pak chce ministerstvo návrh předložit v prosinci letošního roku. Cílem je zajistit dostatečný prostor pro vypořádání se s připomínkami (s ohledem na rozsáhlost a mimořádný význam kodexu), píše se v materiálech z dnešní tiskové konference k občanskému zákoníku.

Filozofií nového občanského zákoníku je pravidlo, že zákon má sloužit lidem, nikoliv státu, informuje ministerstvo na svých internetových stránkách. Jeho mottem proto je: „Zákon pro život, inspirovaný životem.” Nová úprava proto navazuje na zákoník z roku 1937, který vzhledem k dobovým událostem nebyl přijat. Zároveň ale zohledňuje moderní vývoj.

Návrhem se znovu sjednotí soukromé právo hmotné, což ve svém důsledku povede ke zrušení výrazné části obchodního zákoníku (zejména v oblasti sjednocení závazkového práva), celého zákona o rodině, zákona o sdružování občanů, zákona o pojistné smlouvě a zákona o nadacích a nadačních fondech, objasňuje ministerstvo. Nový zákoník navíc zahrne celou závazkovou část obchodního zákoníku.

Nový občanský zákoník by měl jednak umožnit jistou svobodu občana v soukromoprávních vztazích, ale zároveň poskytnout určitou míru ochrany slabší straně. Nový zákoník tak počítá například s právem zříci se dědictví, možností pověřit rozdělením pozůstalosti určitou osobu nebo odstupuje od požadavku písemnosti u některých typů smluv. Zároveň myslí třeba na vyváženou úpravu sousedských vztahů, zákaz lichvy, práva zákazníka při zájezdech na evropské úrovni nebo posílení práv ošetřovaných při léčebných výkonech.