Hlavní navigace

Nový tiskopis finanční správy pro oznámení osvobození příjmů při prodeji nemovitostí

4. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V rámci novely zákona o daních z příjmů došlo ke změně podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu. V návaznosti na tuto novelu vydala finanční správa nepovinný tiskopis.

V rámci novely zákona o daních z příjmů došlo ke změně podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu, kdy počínaje zdaňovacím obdobím roku 2021 byly zpřísněny podmínky pro využití osvobození tohoto příjmu v případě vynaložení získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Změna podmínek pro osvobození

Avizovaná změna se týká prodeje rodinného domu nebo jednotky, kdy jsou podmínky pro osvobození tohoto příjmu uvedeny v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Aby bylo možné prodej rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (a to včetně souvisejícího pozemku), v němž měl poplatník bydliště kratší než dva roky bezprostředně před jejím prodejem, osvobodit od daně z příjmů, musí být v případě nároku na osvobození splněny dvě podmínky.

První podmínku, kterou musí poplatník splnit, je, že získané budou prostředky použity na obstarání vlastní bytové potřeby. Zároveň musí být splněna další, nová podmínka, a to, že poplatník musí učinit podání oznámení o získání těchto prostředků správci daně.

Co je myšleno bytovou potřebou podle zákona o daních z příjmů? Přečtěte si také:

Co je myšleno bytovou potřebou podle zákona o daních z příjmů?

Do roku 2020 stačilo, že poplatník získané prostředky využil nebo využije na obstarání vlastní bytové potřeby bez potřeby tento úmysl oznámit správci daně. Od zdaňovacího období 2021 však v důsledku novely přibyla podmínka úmysl oznámit správci daně.

Pokud poplatník učinil podání oznámení o získaných prostředcích, splnil tak jednu ze dvou podmínek pro využití osvobození od daně z příjmů. Poplatník musí také získané prostředky použít na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo použije částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

K dispozici je tiskopis také v PDF podobě. Jedná se o nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby

Pozor na podmínky osvobození a podání oznámení i v jiných případech

Finanční správa dále upozorňuje na to, že povinnost oznámení o získaných prostředcích je potřeba učinit i v dalších případech osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Jedná se například o situace, kdy poplatník hodlá využít osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých věcí v případě, kdy není splněn časový test mezi dobou nabytím a prodejem (pět, případně deset let) dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů nebo v případě osvobození náhrady za uvolnění bytu dle § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů. Pokud budou získané prostředky využity na obstarání vlastní bytové potřeby, je třeba i v případě těchto osvobození oznámit tuto skutečnost správci daně.

Do kdy je nutné podat oznámení o získaných prostředcích?

Poplatník musí dle zákona o daních z příjmů podat oznámení o získání prostředků, které hodlá použít nebo použil na obstarání vlastní bytové potřeby, místně příslušnému správci daně. Lhůta pro podání oznámení koresponduje se lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Poplatník tak musí podat oznámení ve lhůtě pro podání daňového přiznání za to zdaňovací období, ve kterém došlo k získání prostředků.

Za rok 2022 je tak termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob stanoven na 3. dubna 2023. Pokud však poplatník podává přiznání elektronicky, lhůta se prodlužuje do 2. května 2023. Pokud by daňové přiznání podával poradce (daňový poradce nebo advokát) v zastoupení, platí lhůta pro podání do 3. července 2023.

Jak mohu učinit podání oznámení?

Finanční správa vydala nový vzor tiskopisu pro oznámení o získání prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Tiskopis je nepovinný, ale pro účely splnění podmínek definovaných zákonem je velmi praktický. Tiskopis mohou poplatníci vyplňovat v databázi daňových tiskopisů.

V rámci tiskopisu pak poplatník vyplňuje údaje o místně příslušném správci daně a dále identifikaci poplatníka. V rámci identifikace poplatníka tak fyzické osoby vyplňují jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.

Dále poplatníci uvádí informace o tom, kdy došlo k získání peněžních prostředků, tj. obdržení příjmů a jaká výše získaných prostředků byla obdržena. V rámci tiskopisu se také uvádí informace, zda získané prostředky plynuly z majetku, který byl předmětem společného jmění manželů.

Co když zapomenu podat oznámení?

Pokud dojde k tomu, že poplatník neoznámí v zákonné lhůtě úmysl osvobodit příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky s následným využitím získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, nelze osvobození od daně z příjmů použít. Příjem jako takový nesplní všechny podmínky, které jsou definované zákonem, aby mohlo být osvobození použito.

účto říjen 23 - tip do článku

Na webových stránkách finanční správy je tak apelováno na to, aby poplatníci, kterých se osvobození týká, podali oznámení na finanční úřad včas a mohli tak nárokovat osvobození od daně z příjmů.

Pokud nedojde ke splnění všech podmínek pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem podroben zdanění podle § 10 zákona ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké podmínky musím splnit, abych mohl osvobodit příjem z prodeje nemovitosti s následným využitím získaných prostředků na uspokojení vlastní bytové potřeby?
Při uplatnění nároku na osvobození musí být splněny dvě podmínky. První podmínku, kterou musí poplatník splnit, je, že získané prostředky budou použity na obstarání vlastní bytové potřeby. Zároveň musí být splněna další, nová podmínka, a to, že poplatník musí učinit podání oznámení o získání těchto prostředků správci daně.
Existuje předepsaný tiskopis pro oznámení osvobozených příjmů?
Vzor tiskopisu včetně pokynů k jeho vyplnění je dostupný v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy ČR pod označením MFin 5259 – vzor č. 1.
Do jaké lhůty musím učinit oznámení?
Za rok 2022 je tak termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob stanoven na 3. dubna 2023. Pokud však poplatník podává přiznání elektronicky, lhůta se prodlužuje do 2. května 2023. Pokud by daňové přiznání podával poradce (daňový poradce nebo advokát) v zastoupení, platí lhůta pro podání do 3. července 2023.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).