Hlavní navigace

Na stole je nový zákon. Navrhuje eseróčko s vkladem za korunu a ručení majetkem pro šéfy firem

5. 5. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Poradní orgán vlády odklepl nový zákon z dílny ministerstva spravedlnosti, který přináší významné změny v obchodním právu. Například i manažeři firem budou ručit celým svým majetkem.

Současný obchodní zákoník by měl být v roce 2013 minulostí. Nahradí ho nový zákon, který by měl odstranit častý průnik mezi obchodním a soukromým právem. Ponese zkrácený název “zákon o obchodních korporacích” a přináší pro podnikatele několik změn, upřesněnou terminologii a novinku v podobě statusu tzv. vlivné osoby.

Nový zákon nahradí obchodní zákoník

Legislativní rada vlády schválila o víkendu návrh nového zákona o  obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který by měl významně ovlivnit obchodní právo. Jako první o tom informovaly Hospodářské noviny. Nový zákon tak nyní putuje na vládu, která společně s parlamentem rozhodne o jeho osudu. Začít platit by měl nejdříve v roce 2013 a nahradí současnou podobu obchodního zákoníku, který aktuálně prochází novelizací.

Zákon není úplnou novinkou. Vláda pod vedením tehdejšího premiéra Mirka Topolánka už o něm mluvila v roce 2009 a již v té době na jeho znění pracoval tehdejší i současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který k návrhu zákona uvedl a zároveň přislíbil: Zákon bude obsahovat v zásadě jenom korporátní právo, které upravuje vznik fungování a zánik obchodních společností a družstva. Smlouvy, závazky, které jsou v současném obchodním zákoníku a občanském zákoníku, vzniká dualismus, kde vzniká v praxi problém, bude odstraněn tím, že závazkové právo bude právě a pouze jen v občanském zákoníku.

Právě občanský zákoník a rozdělení obchodního práva do více předpisů je cílem i současné vlády, která zákon o obchodních korporacích zařadila do svého Plánu legislativních prací vlády na rok 2011. Kompletní přepis soukromého práva, na kterém se pracuje už od roku 2000, a z něhož jednotlivé úpravy i obchodního práva vycházejí, tak přinese nový občanský zákoník, zákon o mezinárodním právu soukromém a právě i zákon o obchodních korporacích. Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné

Co je to obchodní korporace?

Pod pojmem obchodní korporace se schovají jak obchodní společnosti, tedy osobní a kapitálové společnosti včetně evropských společností a sdružení, tak i družstva.
Čtěte více: Co je to kapitálová společnost?

Ten se ve velké míře snaží vycházet ze současného znění obchodního zákoníku. Zachovává část aktuální terminologie, ale některou právě mění. Například nově bude zaveden pojem “závod”, který nahradí pojem “podnik”.

Přináší i několik zásadních novinek. Mezi ty nejvýznamnější patří zavedení konceptu “vlivná osoba” a také dojde k liberalizaci společností s ručením omezeným. Eseróčko bude mít nově minimální povinný vklad pouhou 1 korunu. Čtěte také: Změny v DPH: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

Vlivná osoba je odpovědná za újmu

Nový pojem “vlivná osoba” se možná stane noční můrou všech českých manažerů firem. Jak vyplývá z ustanovení zákona, každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci přímo nebo nepřímo ovlivní chování obchodní korporace, odpovídá za újmu, která v souvislosti s jeho jednáním této obchodní korporaci nebo jejím společníkům vznikla. Jak si to přeložit? Pokud šéfové firem při řízení svého podniku příliš zariskují, mohou v případě krachu společnosti přijít i o svůj osobní majetek.

Koncept vlivné osoby se objevuje u části zákona, která hovoří o podnikatelském seskupení. To v aktuálním znění obchodního zákoníku definuje, kdo je například většinovým vlastníkem či tzv. ovládající osobou. K těmto termínům nově přibyla právě vlivná osoba, která bude ve firmách ručit za své kroky. Cílem návrhu je ochránit zejména poškozenou společnost nebo družstvo, jejich společníky a také věřitele, přiblížila myšlenku nového ustanovení Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Ta zároveň upozorňuje, že právě tato vlivná osoba ručí za splnění dluhů, které z důvodů ovlivnění nemohly být uspokojeny. Šéfové firem tak budou muset každý svůj krok dobře rozmýšlet, aby dluhy pak nemuseli platit ze svého. Čtěte také: Přerušení živnosti už nemusíte hlásit, pro sebe si to však nenechávejte

I když zákon pamatuje na podmínky, kdy bude možné se vyvázat z povinnosti hradit případnou újmu, bude zřejmě velmi těžké na tyto podmínky dosáhnout. Manažer tak bude muset například dokázat, že jednal i v zájmu dalších společníků, respektive celé společnosti. Pokud ale firma krachne, uhrazení dluhů se nevyhne.

Koncept vlivné osoby dle nového zákona

§ 76

Ovlivnění

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci přímo nebo nepřímo (dále jen „vlivná osoba“), ovlivní chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“), odpovídá za újmu, která v souvislosti s jeho jednáním této obchodní korporaci nebo jejím společníkům vznikla.
(2) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch jejich pohledávek, které ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit.
(3) Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob, bez zřetele k tomu, jaký vztah k ní má.

§ 77

Vyvinění se z povinnosti hradit újmu
(1) Ustanovení § 76 odst. 1 a 2 se nepoužijí, prokáže-li vlivná osoba, že újma podle § 76 odst. 1 vznikla v zájmu podnikatelského seskupení vycházejícího z jeho jednotné politiky a byla nebo bude v rámci podnikatelského seskupení vyrovnána.
(2) Újma podle odstavce 1 je nebo bude vyrovnána, byla-li nebo bude-li v přiměřené době a v rámci podnikatelského seskupení vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v podnikatelském seskupení.
(3) Dojde-li v důsledku jednání vlivné osoby vůči ovlivněné osobě k úpadku ovlivněné osoby, odstavce 1 a 2 se nepoužijí.

Zákon tak zpřísňuje zodpovědnost všech lidí, kteří se podílejí na řízení podniku: Majetková odpovědnost tak padne právě na členy managementu, kteří mají v řadě věcí rozhodovací pravomoci, ale současně nejsou členy orgánů společnosti, jsou se společností v pracovněprávním vztahu a dosud bylo jejich ručení limitováno zákoníkem práce na 4,5násobek jejich mzdy, doplňuje Luděk Lisse z advokátní kanceláře LISSE Legal. Ten zdůrazňuje, že pokud bude novela takto přijata, dosavadní praxe se změní tak, že i tito členové managementu korporace ponesou stejnou odpovědnost jako členové statutárních orgánů.

Že se nepochybně jedná o zpřísnění dosavadní právní úpravy potvrdila serveru Podnikatel.cz i Michaela Riedlová z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners: Skutečný dopad a význam nového institutu pro praxi však ukáže až samotná aplikace příslušných ustanovení zákona, přičemž problémy s praktickým využitím by mohly vznikat především s ohledem na příliš široké vymezení definice vlivné osoby. To potvrzuje i Luděk Lisse: Pojem „vlivná osoba“ se podle mého názoru nadto neomezuje jen na manažery, ale může být pod jeho dosah subsumován každý, komu bude v soudním řízení statut vlivné osoby prokázán, tj. může to být např. i akcionář, a to i akcionář menšinový nebo „malý“, uzavírá Luděk Lisse.

Minimální vklad do eseróčka pouhá koruna

Další novinkou je minimální vklad do společnosti s ručením omezeným. Zatímco dnes musí společnost vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 korun a ten do 5 let splatit, nově by mohla stačit pouhá koruna. Návrh zákona vychází z francouzského a německého modelu práva, podle kterého se tak otevře možnost pro zakládání většího množství eseróček ale zároveň opět posílí roli věřitelů. Proč?

Základním kapitálem ve výši 200 000 korun se dnes vytváří dojem, že je právě dostatečně garantována ochrana věřitelů, ale v praxi tomu tak není. Aktuální právní předpisy totiž společnost nenutí, aby přesně takovou hotovost udržovala, respektive aby měla majetek v této hodnotě. Základní kapitál se tak změnil v pouhou účetní položku, která má pro ochranu věřitelů pramalý význam, upozornila Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Nová ustanovení tak proto zavádějí i pravidla tzv. testu insolvence. Společnost tak nebude moci poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek. Věřitelům se tak dostává bezpečnější ochrany, při které není spoléháno na fiktivní částku v účetnictví, ale stojí se na reálném stavu majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů, doplnila Sokolová.

Na to, že povinné základní jmění eseróčka ve výši dvou set tisíc korun používají podniky na běžné užívání chodu společnosti, čímž se snižuje postavení věřitelů, upozornil již dříve také David Šeich, předseda Unie malých a středních podnikatelů ČR. Legalizaci využití kapitálu pro své podnikání proto unie vítá. Nový zákon umožní snížením povinného základního vkladu společníka na minimum 1 Kč tak i menším začínajícím společnostem snadnější vstup do podnikání, připomněl již dříve Šeich.

Návrh nového zákona o obchodních korporacích

Zdroj: eklep.vlada.cz

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).