Hlavní navigace

O Covid Gastro lze žádat až do 15. března. Víte, že není jen pro gastro podniky?

1. 3. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Žádosti o kompenzace v rámci programu Covid Gastro – Uzavřené provozovny půjde nakonec podávat až do 15. března.

Původní lhůtu do 1. března tak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužilo o dva týdny. Ačkoli je v názvu programu slovo “gastro”, netýká se jen restaurací, ale rovněž obchodů a služeb, které byly opatřeními vlády uzavřeny či omezeny.

O Covid Gastro půjde žádat až do půlky března

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo výzvu k podávání žádostí do programu Covid Gastro – Uzavřené provozovny. Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16 h. Navýšen byl limit Dočasného rámce Evropské komise, podle kterého si žadatelé mohou nově žádat o podporu až do výše 1,8 mil. EUR. V úspěšném programu, ve kterém žádají o dotaci na zaměstnance provozovatelé restaurací, kaváren, maloobchodních prodejen či nejrůznějších provozoven osobních služeb, jsme již schválili podporu pro více než 15 tisíc podnikatelů ve výši téměř 2,5 mld. Kč, komentoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Covid Gastro se netýká jen gastro provozů

Navzdory názvu programu se kompenzace netýkají pouze restaurací, ale i řady dalších podnikatelů. Způsobilý žadatel musí být takovou osobou, která je vymezena přílohou č. 2 k Výzvě programu COVID Gastro, a vykonává svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Jedná se tak o:

  • sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti
  • pořádání kongresů, veletrhů, poutí a tradičních akcí
  • stravování, prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií a planetárií
  • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách
  • prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej
  • vzdělávací akce a prezenční zkoušky
  • prodejny zbraní a střeliva
  • psí salóny
  • provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny s prodejem pietního zboží

Další podmínkou je, že žadateli byl omezen nebo zakázán výkon činnosti, a to alespoň zčásti, v období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. Zároveň v důsledku opatření ze strany státu muselo dojít k poklesu tržeb a likvidity.

Žadatel dále nesmí být podnikem v obtížích (to ovšem neplatí pro mikro a malé podniky), nesmí se jednat o nespolehlivého plátce DPH a nesmí mít ke dni podání žádosti nedoplatky ve vztahu ke státním subjektům. Způsobilý žadatel také nesmí být obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Způsobilý žadatel musí splňovat všechny podmínky současně.

MM balicek

Mimo uvedené podmínky ve výzvě ale v rámci čestného prohlášení žadatel prohlašuje, že jeho činnost nebyla přerušena ani pozastavena a blíže specifikuje pokles tržeb, a to na pokles tržeb alespoň o 30 %. Pokles tržeb se posuzuje za 4Q 2020 oproti 4Q 2019, případně oproti 3Q 2020, bylo-li podnikání zahájeno až po datu 1. října 2019. Žadatel se také zavazuje, že neukončí svou činnost ve lhůtě tří měsíců od získání podpory.

Podpora činí 400 Kč na zaměstnance a den

Výše podpory činí 400 Kč na každého zaměstnance a den. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je dána součinem počtu zaměstnanců krát 400 Kč krát počet uznaných dní. Za zaměstnance je pro účely této výzvy považována osoba v pracovním poměru a dále spolupracující osoba nebo OSVČ a/nebo jednatel se smlouvou o výkonu funkce, která byla k 31. říjnu 2020 přihlášena k platbě pojistného u ČSSZ. Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený nebo částečný úvazek, musí se výše podpory krátit přepočtem na plný pracovní úvazek. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).