Hlavní navigace

O jaké dotace může podnikatel žádat? Nabízíme rychlý přehled

18. 5. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Celkově miliardové částky jsou k dispozici v Operačním programu Podnikání a inovace. Určen je především malým a středním podnikatelům. Na jaké projekty lze peníze získat?

Dotační programy jsou u podnikatelů velmi oblíbené. Uspět však mohou pouze kvalitní projekty, prostřednictvím kterých podnikatelé o dotace žádají. Bohužel často i kvalitní projekt pohoří. Zájemci se při vyplňování žádosti dopouštějí školáckých chyb, které je pak z programu vyřadí.

Pro české podnikatele jsou k dispozici miliardy eur

V přepočtu zhruba 100 miliard korun, tak obrovskou sumu peněz mohou získat čeští žadatelé o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) v průběhu let 2007 až 2013. Program je určen zejména pro malé a střední podnikatele z oblasti zpracovatelského průmyslu. Mezi podnikateli je o tento dotační program velký zájem. Svědčí o tom fakt, že jen do konce letošního dubna obdržela státní agentura pro rozvoj podnikání CzechInvest žádosti o dotace, které převyšovaly 112 miliard korun. Podepsané rozhodnutí o poskytnutí dotace k tomuto datu získalo 2 990 projektů v hodnotě 22,5 miliardy korun, potvrdila business serveru Podnikatel.cz Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka CzechInvestu. Ta zároveň upřesnila, že celkem obdržela agentura 9469 žádostí. Jak ale v tak vysoké konkurenci uspět? Alexandra Rudyšarová radí, že rozhodující je kvalitní projekt. Čtěte tutoriál: Co je to CzechInvest

Upozorňuje však na fakt, že ani ten úspěch nezaručuje. Podnikatelé se totiž dopouštějí častých chyb, které se navíc dokola opakují. Žadatelé například vyplní chybně své identifikační údaje. Název společnosti se totiž musí shodovat s název uvedeným v Obchodním rejstříku, a na to často žadatelé zapomínají.

Žadatelé často chybují i u uvádění statutárních orgánů společnosti a jejich jednání za společnost – do žádosti je nutné uvést všechny statutární orgány společnosti a způsob jejich jednání za společnost. Také tyto údaje se musí shodovat s informacemi uvedenými Obchodním rejstříku, doplnila Rudyšarová. Čtěte více: Podpora technologií a vzdělávání kraluje dotacím

Při kontrole žádostí se CzechInvest setkává také s tím, že podnikatelé špatně podepisují povinné dokumenty. Ty musí být totiž podepsány pouze statutáry, případně musí být dokument opatřen úředně ověřenou plnou mocí. CzechInvest také doporučuje, aby podnikatelé uváděli do registrační žádosti vyšší částky. Jakmile agentura registrační žádost schválí, už nelze zpětně částky navyšovat.

Při vyplňování pomůže systém eAccount

Operační program Podnikání a inovace má svůj nástroj pro administraci dotací. Jedná se o on-line systém eAccount, který je podnikatelů nepřetržitě k dispozici. Žádosti se prostřednictvím tohoto systému posílají už jen elektronicky, papírově už o dotaci z programu OPPI žádat nelze.

Elektronickou cestou probíhá všechno od podání úvodní jednoduché registrační žádosti, přes složitější plnou žádost s potřebnými přílohami, až po žádost o platbu. Po celou tuto dobu můžou navíc podnikatelé komunikovat přes elektronickou nástěnku v eAccountu se svým projektovým manažerem, přiblížila systém Alexandra Rudyšarová.

Online systém navíc nabízí archivaci častých otázek a odpovědí, které se snaží o minimalizaci opakovaných chyb ze strany žadatelů. Ten, kdo si s online systémem neví rady, může navíc využít bezplatnou informační linku 800 800 777, která je pro podnikatele k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin.

Podnikatelé volají po rozšíření programu

I když OPPI nedokáže vyhovět všem žadatelům, přesto podnikatelé požadují, aby se možnosti jeho čerpání vztahovaly i pro další obory. Do křížku se v poslední době dostal Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) s ministerstvem průmyslu a obchodu. Svaz opětovně požadovalo, aby jeho členové také mohli čerpat dotace z OPPI. Čtěte více: Zájem je o dotace velký, ale nevyužijí je všechny podniky

Podle SOCR ČR jde o evidentní a bohužel trvalou diskriminaci druhého nejvýznamnějšího národohospodářského sektoru a o rezortní rozhodnutí, které má a může ovlivnit tvorbu HDP v letošním roce i v letech příštích, kritizoval přístup ministerstva ZDENĚK JURAČKA, šéf SOCR ČR.

Jak ale business serveru Podnikatel.cz potvrdil mluvčí ministerstva Pavel Vlček, Svaz obchodu a cestovního ruchu nemá na dotace nárok. Proto výtku SOCR považuje za neopodstatněnou a celý problém za vykonstruovaný: Svaz obchodu a cestovního ruchu již několik let ví o tom, že existuje zcela transparentní dohoda zakotvená v Národním strategickém referenčním rámci, který jednoznačně říká, že cestovní ruch bude podporován na krajské úrovni z regi­onálních operačních programů a na celostátní úrovni z operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Toto uspořádání ostatně odpovídá i kompetenčnímu zákonu, zdůraznil Vlček.

Aktuální dotační programy

A jaká je aktuální dotační nabídka? V rámci Operačního programu Podnikání a inovace je k dispozici celkem 11 programů, které nabízejí dotace s maximální výší alokace do 4 miliard korun. Podnikatelé navíc mohou vyslyšet výzvu globálního grantu Educa. Ten je sice součástí jiného operačního programu, ale podniky mohou prostřednictvím něj získat peníze na vzdělávání zaměstnanců, repspektive na tréninkové programy. Nejedná se však o podporu takzvaných soft skills – tedy například výuky jazyka, prezentačních dovedností a podobně. V programu je celkem 750 milionů korun a žádosti přijímá CzechInvest až do konce října 2010.

Přehled programů v OPPI


Rozvoj

(příjem žádostí trvá až do 21. 7. 2010, alokace 2 miliardy Kč)


Program podpoří projekty malých a středních podnikatelů, realizované ve vybraných regionech České republiky. Podnikatelé mohou investovat do technologického vybavení svých firem a tím získat nové výrobní kapacity. Dotace pokryje nákup strojů a zařízení, popřípadě náklady spojené s pořízením patentových licencí na know-how nebo řídicího softwaru k pořizovaným strojům a zařízením.

ICT a strategické služby

(příjem žádostí do 15. 10. 2010, alokace 1,5 mld Kč)


Dotaci z programu ICT a strategické služby lze použít na vybudování nebo rozšíření center s nabídkou IT služeb nebo jiných podporovaných činností, jako jsou třeba sdílené služby (s výrazným mezinárodním zaměřením) nebo high-tech opravárenská centra.

ICT v podnicích

(příjem žádostí do 15. 10. 2010, alokace 0,5 mld Kč)


Program umožňuje získat prostředky na zavedení nebo rozšíření informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích. Je určen především pro podniky, jejichž úroveň využívání informačních technologií je na nízkém stupni.

Eko-energie

(příjem žádostí do 30. 6. 2010, alokace 3 mld Kč)


Program podporuje využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, jakými jsou například výstavba a rekonstrukce výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, které k výrobě využívají vodu, biomasu a druhotné zdroje energie. Program dále podporuje projekty úspor energie. Např. zlepšování tepelně technických vlastností budov (s výjimkou rodinných a bytových domů) nebo využití odpadní energie v průmyslových procesech.

Inovace – Inovační projekt

(příjem žádostí do 30. 9. 2010, alokace 4 mld Kč)


Inovace – Inovační projekt podpoří podniky všech velikostí, které realizují projekty s cílem zvýšit technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, či projekty zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Dotaci lze využít k zakoupení moderních strojů a dalších zařízení, které napomohou efektivnější aplikaci výsledků vlastního výzkumu a vývoje do výrobního procesu, nebo také k pořízení know-how či licencí nutných k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh.

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
(příjem žádostí do 31. 5. 2011, alokace 50 milionů Kč) Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podpoří projekty registrace nových patentů, využívání služeb patentových zástupců a dalších nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví.

Potenciál

(příjem žádostí do 30. 9. 2011, alokace 3 mld Kč)


Podpora je určena projektům vzniku či rozšíření vývojových center v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje či inovace výrobků a technologií. Výstupy podpořeného projektu však musí být přenositelné do výroby. Do provozních výdajů mohou podniky zahrnout i spolufinancování nákupu materiálu potřebného pro sestrojení prototypu.

Spolupráce – Klastry

(příjem žádostí do 30. 5. 2010, alokace 750 mil. Kč)


Program Spolupráce – Klastry podpoří vznik a rozvoj odvětvových seskupení (tzv. klastrů) s cílem realizovat společné projekty. Klastr musí být z větší části tvořen malými a středními podniky, minimálně jedním členem klastru musí být alespoň jedna instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumný ústav. Aby dosáhl na podporu z evropských fondů, musí být klastr složen minimálně z patnácti na sobě nezávislých členů, přičemž jeho majoritní část (alespoň 60 procent členů) musí být tvořena malými a středními podniky.

Prosperita

(příjem žádostí do 30. 6. 2010, alokace 4 mld Kč)


Program Prosperita podporuje spolupráci mezi výzkumem, reprezentovaným například vysokými školami či výzkumnými institucemi, a podnikatelskou sférou. Dotaci z programu lze využít například na založení a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.

Školicí střediska

(příjem žádostí do 31. 5. 2010, alokace 1 mld Kč)


Program Školicí střediska je určen pro společnosti, které se zabývají školením zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví a aktivit spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Podporu z programu lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školicích pomůcek či vzdělávacích programů. Z programu však nelze financovat samotné vzdělávací aktivity.

Marketing

Cloud 22 temata

(příjem žádostí do 30. 6. 2010, alokace 0,5 mld Kč)


Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Zdroj: CzechInvest

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).