Hlavní navigace

O kolik se zvedne minimální a zaručená mzda v roce 2019?

27. 11. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Podstatně se zvyšuje nejen minimální, ale i zaručená mzda. O kolik si zaměstnanci polepší a které další údaje zvýšení minimální mzdy ovlivní?

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy. Návrh novely nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě s číslem 567/2006 Sb. vychází ze současného i budoucího předpokládaného příznivého vývoje české ekonomiky, který se pozitivně projevuje růstem hrubého domácího produktu, nárůstem zaměstnanosti a poklesem nezaměstnanosti.

Jak popisuje důvodová zpráva, minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům dvě základní funkce.

  • Sociálně-ochranná funkce – měla by zaměstnance chránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (zabránit mzdovému podbízení domácích i zahraničních pracovních sil).
  • Ekonomicko-kriteriální funkce – vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti, tj. prostřednictvím pracovního příjmu zvýhodnit zaměstnance vůči osobám pouze se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje nejnižší úroveň nákladů na mzdy jejich zaměstnanců.

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se změní v roce 2019 pro podnikatele? Vše na jednom místě

V případě dohod se však hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.

Pro rok 2019 se původně navrhovalo zvýšení o 1500 korun. Minimální mzda se nakonec zvýší ze současných 12 200 korun na 13 350 korun a u hodinové sazby ze 73,20 korun na 79,80 korun.

O parametrických změnách platných od roku 2019 více v článcích: 

Zaručená mzda

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Obdobně jako u minimální mzdy je i zaručená mzda stanovena jak hodinově, tak měsíčně a obdobně jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Zaručená mzda se aktuálně nevztahuje na dohody konané mimo pracovní poměr.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2018 Hodinová zaručená mzda 2019 (návrh) Měsíční zaručená mzda 2018 Měsíční zaručená mzda 2019 (návrh)
1 73,20 Kč 79,80 Kč 12 200 Kč 13 350 Kč
2 80,80 Kč 88,10 Kč 13 500 Kč 14 740 Kč
3 89,20 Kč 97,30 Kč 14 900 Kč 16 280 Kč
4 98,50 Kč 107,40 Kč 16 400 Kč 17 970 Kč
5 108,80 Kč 118,60 Kč 18 100 Kč 19 850 Kč
6 120,10 Kč 130,90 Kč 20 000 Kč 21 900 Kč
7 132,60 Kč 144,50 Kč 22 100 Kč 24 180 Kč
8 146,40 Kč 159,60 Kč 24 400 Kč 26 700 Kč

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2019 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 13 350 Kč, tj. alespoň 1335 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 7,98 Kč.   

Dopady do zdravotního pojištění a zákona o daních z příjmů

Zvýšením minimální mzdy bude mít dopad i do dalších zákonů.

skoleni_30_9

  • Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění (částka 13 350 korun). Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů.
  • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné, za rok 2019 na 13 350 Kč.
  • Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 80 100 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 6675 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 480 600 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 40 050 Kč).

Minimální mzda dle zákoníku práce

Ovšem od roku 2020 by mohlo dojít k dalšímu zvyšování minimální mzdy, tentokrát mnohem razantnějšímu. Minimální mzda by se měla podle nejnovějšího návrhu novely zákoníku práce zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídala 54,8 % průměrné mzdy z předloňska. Stále se jedná o návrh novely zákoníku práce. Je na počátku legislativního procesu. Účinnost je sice plánována od poloviny roku 2019, ale reálnější předpoklad je rok 2020.  

Pokud by došlo k meziročnímu poklesu průměrné hrubé měsíční nominální, navrhuje se zachovat sazby minimální mzdy v naposledy platné výši. Pokud tedy poroste mzda průměrná, zvýší se i mzda minimální. Avšak pokud průměrná mzda klesne, k poklesu minimální mzdy podle návrhu nedojde. Více v článku: Návrh na minimální mzdy ve výši 55 % mzdy průměrné? Jde o ekonomické harakiri 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).