Hlavní navigace

Velký přehled platných podpor podnikatelů. Brzy vyprší první lhůty pro žádosti

16. 11. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S nástupem druhé vlny se obnovila či prodloužila některá opatření na podporu podnikatelů. Server Podnikatel.cz aktualizoval jejich přehled.

Kvůli koronaviru a protiepidemickým opatřením došlo a dochází k omezení podnikatelů a jejích příjmů. Výpadky částečně kompenzovaly a kompenzují různé dotační programy a úlevy. U části z nich brzy vyprší lhůty pro podání žádosti. (seznam je platný k 16. 11. 2020)

Které finanční podpory lze ještě využít

Dotační a peněžní programy

 • Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firem a dohodáře – činí opět 500 Kč denně a vyplácí se od 5. října do konce nouzového stavu. Oproti jarní verzi se ale vyplácí jen těm, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok na bonus mají i dodavatelé těchto podnikatelů. Bonus navíc nejde kombinovat s dalšími podporami (ošetrovné pro OSVČ, Antiviry..). Za první bonusové období lze žádat do 5. ledna 2021, za druhé pak do 22. ledna (žádá se u finančních úřadů).
 • Ošetřovné pro OSVČ – podobně jako při první vlně mohou OSVČ čerpat ošetřovné na děti. Tentokrát ale jde o nižší částku, konkrétně 400 Kč denně a vyplácí se pouze na děti do 10 let věku (na jaře to bylo do 13 let). Žádosti lze podávat do středy 9. prosince (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu).
 • Covid – Nájemné – týká se podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Na rozdíl od jarní verze není třeba participace pronajímatele. Dotace nyní činí 50 % nájemného a vyplácí se za měsíce červenec, srpen a září 2020. O dotaci lze žádat do 21. ledna 2021 (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu).
 • Covid III – Úvěry ze záručního programu COVID III je možné sjednat v bankách a spořitelních družstvech. Program COVID III se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení, které se vztahuje na provozní úvěry (a nově bude i na investiční úvěry) do 50 milionů korun, které budou poskytnuty minimálně do poloviny roku 2021, řeší se u jednotlivých bank). 
 • Covid – Kultura – program je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Ti podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti. Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun. Program také obsahuje jednorázový příspěvek pro OSVČ – umělecké profese v oboru hudba͕, divadlo͕ či tanec – ve výši 60 000 korun. Lhůta pro žádosti o jednorázový příspěvek vyprší 24. listopadu, pro žádosti o úhradu marně vynaložených výdajů pak 23. listopadu (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu).
 • Covid – Bus – výše podpory odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) a od počtu sedaček v autobuse. Dotace se pohybuje od 15 do 135 korun za sedačku na den. Rozhodné období je kalkulováno až do 30. června 2020. Žádosti lze podávat do 25. listopadu (žádá se přes ministerstvo dopravy).
 • Záruky Covid – Plus a další programy pro exportéry – záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy je 20 % (žádá se u EGAP).
 • Kompenzační bonus pro dohodáře (za jaro)  - většina OSVČ už kompenzační bonus za jaro využít nemůže, dohodáři (i ti, kteří mají souběh se samostatnou činností) však mají čas na podání žádosti až do konce listopadu (žádá se u finančních úřadů).
 • Covid – Podpora cestovního ruchu – o dotace mohou požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,5 % z plánovaných tržeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, a také průvodci (až 50 000 Kč). Žádosti lze podávat do 11. ledna (žádá se přes ministerstvo pro místní rozvoj).
 • Covid – Sport - program se zaměřuje na podnikatelské subjekty v oblasti sportu. Peníze jsou určeny na podporu profesionálních a poloprofesionálních soutěží zasažených koronavirovou krizí a také na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Lhůty pro podání žádosti se liší dle konkrétní výzvy (žádosti se podávají přes Národní sportovní agenturu).

Připravované dotační a peněžní programy

 • COVID – Školy v přírodě – o dotace za zrušené dětské zájezdy budou moct požádat ubytovací zařízení, která poskytují ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinské služby. Výše podpory bude činit max. 27 % z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů v období mimořádného opatření 25. 5. – 29. 6. 2020.

Programy na udržení zaměstnanosti

Antivirus Plus (bývalý antivirus A) – stát prostřednictvím úřadů práce částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), a to až do konce letošního roku. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu nově 100 % mzdových nákladů (ne 80 % jako doposud), a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu.

Antivirus B – v rámci programu stát částečně hradí vyplacené náhrady mezd zaměstnancům, a to u překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19. Zejména vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Příspěvek bude tedy nadále poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Program poběží do konce roku.

tip_podnikatel_skoleni_ucto_28.1.

Daňové a administrativní úlevy

 • Odklad daní pro zavřené či omezené provozy – podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově odloženy do konce roku 2020 všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Aby k odkladu došlo, musí finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Už v minulosti byly oznámeny tři daňové liberační balíčky. Některé z úlev sice již vypršely, jiné lze stále využít. Stále platí:

 • Loss carryback – zavedl se institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Odklad EET – do roku 2023 není třeba vést EET.
 • Prominutí úroků – automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – nejprve došlo k faktickému odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením) a následně k jejímu úplnému zrušení.
 • Prominutí správních poplatků – prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

Anketa

Co OSVČ nejvíce pomohlo?

Kromě výše zmíněných podpor a úlev byly schváleny i některé novely zákonů, které podnikatelům pomohly. Jde například o daňový balíček, který snížil pro vybrané služby DPH na 10 %. Další daňové změny, ačkoli přímo nesouvisí s koronavirem, se chystají od roku 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).