Hlavní navigace

Velký přehled platných podpor podnikatelů: Dnes končí další lhůta pro žádosti

22. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé, které postihla vládní opatření, mohou žádat o příspěvky v rámci různých dotačních programů. Server Podnikatel.cz aktualizoval jejich přehled.

Kvůli koronaviru a protiepidemickým opatřením došlo a dochází k omezení podnikatelů a jejích příjmů. Výpadky částečně kompenzovaly a kompenzují různé dotační programy a úlevy. (Seznam je platný k 22. 1. 2021)

Které finanční podpory lze ještě využít

Dotační a peněžní programy

 • Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firem a dohodáře – činí opět 500 Kč denně a vyplácí se od 5. října do konce nouzového stavu (aktuálně jde už o 5 bonusových období). Oproti jarní verzi se ale vyplácí jen těm, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok na bonus mají i dodavatelé těchto podnikatelů. Původně bonus nešel kombinovat s dalšími podporami (ošetrovné pro OSVČ, Antiviry..), nakonec je to ale možné. 22. ledna 2021 končí lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období (žádá se u finančních úřadů), pro další období jsou lhůty delší.
 • Covid – Nájemné – týká se podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Na rozdíl od jarní verze není třeba participace pronajímatele. Dotace nyní činí 50 % nájemného a vyplácí se za měsíce červenec, srpen a září 2020. O dotaci lze žádat do 4. února 2021 (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu). V rámci třetí výzvy, která se vztahuje na měsíce říjen až prosinec, půjde žádat od 1. února. 
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny – týká se podnikatelů, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby. Výše podpory činí 400 Kč na každého zaměstnance takového podnikatele a den. Žádosti lze podávat do 1. března 2021 (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu).
 • Covid III – Úvěry ze záručního programu COVID III je možné sjednat v bankách a spořitelních družstvech. Program COVID III se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení, které se vztahuje na provozní úvěry (a nově bude i na investiční úvěry) do 50 milionů korun, které budou poskytnuty minimálně do poloviny roku 2021, řeší se u jednotlivých bank). 
 • Záruky Covid – Plus a další programy pro exportéry – záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy je 20 % (žádá se u EGAP).
 • Covid – Podpora cestovního ruchu – o dotace mohou požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,5 % z plánovaných tržeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodu  pandemie, který byl zakoupen v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, a také průvodci (až 50 000 Kč). Žádosti lze podávat do 29. ledna (žádá se přes ministerstvo pro místní rozvoj).
 • COVID – Školy v přírodě – o dotace za zrušené dětské zájezdy mohou požádat ubytovací zařízení, která poskytují ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinské služby. Výše podpory činí max. 27 % z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů v období mimořádného opatření 25. 5. – 29. 6. 2020. Lhůta pro podání žádosti vyprší 12. února 2021 (žádá se přes Státní fond podpory investic)

Připravované dotační a peněžní programy

 • Covid – Ubytování II – Vláda před několika dny schválila pokračování programu Covid Ubytování. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen. Provozovatelé individuálních ubytovacích zařízení budou mít nárok na 200 Kč na den, provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení pak v závislosti na typu ubytování dostanou 100 Kč – 330 Kč na pokoj a noc. Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února. Žádat se bude přes web Státního fondu podpory investic.
 • Pokračování ošetřovného pro OSVČ – podobně jako na jaře mohou OSVČ čerpat ošetřovné na děti. Tentokrát se ale jedná o nižší částku, konkrétně 400 Kč denně a vyplácí se pouze na děti do 10 let věku (na jaře to bylo do 13 let). Žádosti za listopad šlo podávat do 9. prosince (žádalo se přes ministerstvo průmyslu a obchodu). Za další měsíce zatím není výzva zveřejněna, ale připravuje se.
 • Pokračování programu Covid Kultura – program je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Ti podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti. Program také obsahuje jednorázový příspěvek pro OSVČ – uměleckotechnické profese ve výši 60 000 korun. Lhůta pro žádosti v druhé výzvě vypršela 22. prosince (žádá se přes ministerstvo průmyslu a obchodu), brzy by ale měla být vypsaná třetí výzva.
 • Covid Sport III Lyžařská střediska – maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek. Brzy by mělo být možné podávat žádosti.
 • COVID Záruka CK – Půjde o program na bázi záručních schémat, a to především v souvislosti se zákonnou povinností pojištění ochrany proti úpadku. Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama.

Programy na udržení zaměstnanosti

 • Antivirus Plus (bývalý antivirus A) – stát prostřednictvím úřadů práce částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), a to až do 28. února 2021. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu nově 100 % mzdových nákladů (ne 80 % jako doposud), a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu.
 • Antivirus B – v rámci programu stát částečně hradí vyplacené náhrady mezd zaměstnancům, a to u překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19. Zejména vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Příspěvek bude tedy nadále poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Program poběží do 28. února 2021.

Daňové a administrativní úlevy

Už v minulosti bylo oznámeno několik daňových liberačních balíčků. Některé z úlev sice již vypršely, jiné lze stále využít. Stále platí:

 • Loss carryback – zavedl se institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Odklad EET – do roku 2023 není třeba vést EET.
 • Odklad daní pro zavřené či omezené provozy – podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově odloženy do konce roku 2020 všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Aby k odkladu došlo, musí finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.
 • Prominutí úroků – automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Prominutí správních poplatků – prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

Anketa

Co OSVČ nejvíce pomohlo?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).