Hlavní navigace

Které podpory a úlevy pro podnikatele lze ještě využít a které už jsou passé?

30. 9. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V minulých měsících byla schválena řada úlev a podpor pro podnikatele. O které z nich lze ještě stále žádat či je lze využít a které už patří minulosti?

Kvůli koronaviru a protiepidemickým opatřením došlo k omezení podnikatelů a jejích příjmů. Výpadky částečně kompenzovaly a kompenzují různé dotační programy a úlevy. Server Podnikatel.cz připravil jejich přehled, včetně toho, dokdy je lze (či šlo) využít.

Které finanční podpory lze ještě využít

Dotační a peněžní programy

 • Covid – Nájemné – týká se podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Na rozdíl od jarní verze není třeba participace pronajímatele. Dotace nyní činí 50 % nájemného a vyplácí se za měsíce červenec, srpen a září 2020. O dotaci lze žádat do 21. ledna 2021.
 • Covid III – Úvěry ze záručního programu COVID III je možné sjednat v bankách a spořitelních družstvech. Program COVID III se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení, které se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020. 
 • Covid – Ubytování – týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. O dotaci lze žádat do konce října.
 • Covid – Kultura – program je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Ti podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti. Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun. Program také obsahuje jednorázový příspěvek pro OSVČ – umělecké profese v oboru hudba͕, divadlo͕ či tanec – ve výši 60 000 korun. Lhůta pro žádosti o jednorázový příspěvek vyprší 24. listopadu, pro žádosti o úhradu marně vynaložených výdajů pak 23. listopadu.
 • Covid – Bus – výše podpory odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) a od počtu sedaček v autobuse. Dotace se pohybuje od 15 do 135 korun za sedačku na den. Rozhodné období je kalkulováno až do 30. června 2020. Žádosti lze podávat do 25. listopadu.
 • Záruky Covid – Plus a další programy pro exportéry – záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy je 20 %.
 • Kompenzační bonus pro dohodáře - většina OSVČ už kompenzační bonus za jaro využít nemůže, dohodáři (i ti, kteří mají souběh se samostatnou činností) však mají čas na podání žádosti až do konce listopadu.

Programy na udržení zaměstnanosti

Antivirus Plus (bývalý antivirus A) – stát prostřednictvím úřadů práce částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), a to až do konce letošního roku. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu nově 100 % mzdových nákladů (ne 80 % jako doposud), a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu.

Antivirus B – v rámci programu stát částečně hradí vyplacené náhrady mezd zaměstnancům, a to u překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19. Zejména vzniklé v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele. Příspěvek bude tedy nadále poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Program poběží do konce roku.

Tip-ucto-zmeny-v-mzdove-uctarne

Daňové a administrativní úlevy

 • Odklad daní pro zavřené či omezené provozy – podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově odloženy do konce roku 2020 všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Aby k odkladu došlo, musí finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Už v minulosti byly oznámeny tři daňové liberační balíčky. Některé z úlev sice již vypršely, jiné lze stále využít. Stále platí:

 • Loss carryback – zavedl se institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Odklad EET – do roku 2023 není třeba vést EET.
 • Odklad plateb mýtného – faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020. Fakturu za červenec lze tak zaplatit až do konce října.
 • Prominutí úroků – automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – nejprve došlo k faktickému odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením) a následně k jejímu úplnému zrušení.
 • Prominutí správních poplatků – prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

Anketa

Co OSVČ nejvíce pomohlo?

Které podpory se brzy spustí

 • Opět kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firem a dohodáře – bude činit 500 Kč denně a má se vyplácet od 5. října do konce nouzového stavu. Oproti jarní verzi se má vyplácet jen těm, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok na bonus budou mít i dodavatelé těchto podnikatelů.
 • Opět Ošetřovné pro OSVČ – podobně jako při první vlně budou moct OSVČ čerpat ošetřovné na děti. Tentokrát má jít ale o nižší částku, konkrétně 400 Kč denně.
 • Covid – Podpora cestovního ruchu – o dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020.
 • Covid – Sport – program se zaměřuje na podnikatelské subjekty v oblasti sportu. Peníze jsou určeny na podporu profesionálních a poloprofesionálních soutěží zasažených koronavirovou krizí a také na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.

Které podpory už vypršely

 • Prominutí minimálních záloh OSVČ – OSVČ byly od března do srpna prominuty minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Za září už musí OSVČ zálohy opět platit.
 • Ošetřovné OSVČ – o ošetřovné ve formě dotace mohly OSVČ naposledy žádat za měsíc červen, lhůta vypršela 14. srpna.
 • Kompenzační bonus pro OSVČ hlavní – OSVČ, které nemají souběh s dohodami, už lhůta pro žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně vypršela. OSVČ a společníci přitom měli/mají podle zákona o kompenzačním bonusu na podání žádosti 60 dnů od skončení bonusového období. Vzhledem k tomu, že první trvalo od 12. března do konce dubna, lhůta pro podání žádosti vypršela 29. června. Druhé bonusové období pak probíhalo od začátku května do 8. června, na podání žádosti tak dotyční měli čas do 7. srpna.
 • Antivirus C – Antivirus C se týkal odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců, a to od června do srpna.
 • Části liberačních balíčků – lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a doplacení daně se sice posunula dvakrát (stejně tak i termíny pro podání přehledů a doplacení pojistného), ale i tak už patří minulosti. Stejně tak již nelze využít řady dalších odpustků a úlev spojených s daněmi, které přinesly tři liberační balíčky.
 • Covid I, Covid II a Covid – Praha – Po prvních programech Covid se doslova zaprášilo. Nyní už mohou podnikatelé využít jen specializované dotační programy či záruky Covid III.
 • Covid – Lázně - dotace byla určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních, která mají registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, registrovala se k podpoře a splňují podmínky žadatele o dotaci. O dotaci šlo žádat jen do konce září.

Kromě výše zmíněných podpor a úlev byly schváleny i některé novely zákonů, které podnikatelům pomohly. Jde například o daňový balíček, který snížil pro vybrané služby DPH na 10 %. Další daňové změny, ačkoli přímo nesouvisí s koronavirem, se chystají od roku 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).