Hlavní navigace

O založení firmy s kapitálem 1 koruna je zájem. Připomínáme, co je k tomu třeba

5. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Už více jak rok a půl mohou podnikatelé zakládat eséročka se základním kapitálem 1 koruna. Připomeňte si, co vše musíte pro založení s.r.o. udělat.

Založit společnost s ručením omezeným se sníženým základním kapitálem ve výši 1 koruny mohou podnikatelé už od roku 2014. Za první půlrok 2016 této možnosti využilo 80,4 % nově založených eséróček. Zatímco ve srovnatelném období loňského roku se jednalo o 75,8 % a v polovině roku 2014 o 64,3 %. 

Podle poradenské společnosti Bisnode tomu však nahrávají další okolnosti: Rostoucí popularita firem s nízkým kapitálem souvisí s klesající atraktivitou podnikání na živnostenský list, stejně jako se snížením poplatků při zakládání firem,  říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným ve srovnání s podnikáním na živnostenský list podle jejích slov s sebou přináší vyšší prestiž a nižší rizika.

Zakládáme společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným vyžaduje ke svému založení společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů, případně zakladatelskou listinu, má-li pouze jednoho zakladatele. Společenská smlouva (stejně tak zakladatelská listina) vyžaduje formu veřejné listiny, tzn. musí být vydána ve formě notářského zápisu. Předtím, než vyhledáte notáře za účelem vyhotovení notářského zápisu, je třeba ujasnit si následující body:

  • Obchodní firma společnosti - Dbejte na to, aby obchodní firma neměla shodný, ale ani podobný název s jinou již existující společností. Zároveň nesmí působit klamavě. Nemáte-li o názvu společnosti jistotu, je vhodné navštívit stránky www.justice.cz v sekci Veřejný rejstřík.
  • Sídlo společnosti – Do obchodního rejstříku se zapisuje celá adresa nového podnikání. V zakladatelském dokumentu nicméně postačí vymezení sídla v konkrétní obci. Obchodnímu rejstříku se posléze předkládá též výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti, v níž bude umístěno sídlo společnosti, a současně souhlas vlastníka této nemovitosti s umístěním sídla.
  • Předmět podnikání nebo činnosti společnosti – S odkazem na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je nutné do notářského zápisu zahrnout předmět podnikání nebo činnost společnosti (ty budou posléze uvedeny i na živnostenském oprávnění).
  • Údaje o zakladatelích, respektive společnících – Standardně se uvádí jména, data narození, včetně adresy/sídla zakladatelů respektive společníků, přičemž společníkem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. K informacím se dále přidává výše vkladu společníka a od něj odvozený podíl mající vliv na další fungování společnosti ve smyslu rozhodování apod. Nově lze ve společenské smlouvě poměr vkladu a podílu společníka upravit odlišně, tedy nikoli dle vztahu k základnímu kapitálu.
  • Základní kapitál a splnění vkladové povinnosti – Na pravou míru je předně nutno uvést, že minimální výše základního kapitálu dána není. Naopak zákon stanovuje minimální výši vkladu každého společníka, která činí 1 Kč. Základní kapitál ve výši 1 Kč je tudíž možný pouze u společností s jedním společníkem. Od výše základního kapitálu se poté odvíjí velikosti podílů společníků. Notářský zápis by v tomto smyslu měl obsahovat i vkladovou povinnost zakladatelů společně se lhůtou pro její splnění.
  • Určení druhů podílů, povinností a práv s nimi spojených – Tato varianta přichází v úvahu za situace, kdy společenská smlouva umožňuje vznik různých druhů podílů.
  • Údaje o jednatelích – Obdobně i zde trvá právní úprava na přesném určení osoby jednatele, uvádí se tedy jméno, datum narození, včetně adresy. Za předpokladu více jednatelů společnosti musí dojít k určení způsobu jednání za společnost (typicky, zda každý z jednatelů jedná samostatně, zda jednatelé jednají společně apod.).
  • Údaje o správci vkladu – Jde o informace o osobě, která spravuje vklady před vznikem společnosti.
  • Údaje o nepeněžitých vkladech – Plánujete-li do společnosti vnést například nemovitý majetek, musí být ve společenské smlouvě zahrnut jeho popis, ocenění, částka, která se započítává na emisní kurz, a rovněž určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu (nově již znalec nemusí být jmenován soudem).

Čtěte také: Stále více lidí raději podniká bez společníků. Víme, jaké to má výhody

cif - debata 2

Živnostenské oprávnění a složení základního kapitálu

Sepsáním notářského zápisu dochází k založení společnosti. Ta však vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. K jeho úspěšnému vyřízení dále chybí živnostenské oprávnění a potvrzení banky o složení základního kapitálu. V současné době lze vyřídit živnostenské oprávnění na jakémkoli živnostenském úřadě České republiky bez ohledu na sídlo společnosti za využití jednotného registračního formuláře. Neopomeňme zmínit, že po sepsání zakladatelského dokumentu by vaše kroky měly směřovat také do vybraného bankovního ústavu, kde na jméno společnosti zřídíte účet a složíte zvolenou výši základního kapitálu (podle § 148 ZOK se splácí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %).

Zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku by měl být podán ve lhůtě 6 měsíců od založení společnosti, neboť posléze nastávají dle zákona účinky odstoupení od smlouvy (blíže § 9 odst. 1 ZOK).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).