Hlavní navigace

Občane, máš smůlu. Veřejná diskuse ke znění zákonů není pro každého

11. 1. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Měla to být velká věc. Zapojit veřejnost přímo do přípravy zákonů a strategických dokumentů. Jenže vládou vyhlášený pilotní projekt veřejných konzultací skomírá. Zatím vyjádřilo názory na diskutované dokumenty jen pár lidí. Proč? Může to být tím, že vláda projekt dostatečně nepropaguje. Nebo k diskusi nevybrala dost atraktivní témata.

Vláda před časem v tichosti schválila pilotní projekt veřejných konzultací zákonů a vládních dokumentů. Občané mají možnost vyjádřit se k připravovaným zákonům a důležitým vládním plánům a mohou je tak svými názory ovlivnit. Schválený projekt pak kabinet i spustil, ale moc hlasitě ho nepropaguje. Neprobíhá žádná masivní kampaň, která by na tuto možnost občany upozornila, i když se vláda tímto projektem částečně zavázala, že konstruktivní názory podobu zákonů a plánů ovlivní. Materiály k veřejné diskuzi jsou například na internetových stránkách ministerstva vnitra tak schované, že se k nim běžný člověk jen těžko dostane.

Nelze se pak divit, že ohlas projektu je zatím minimální. Do dvou konzultací, které proběhly v říjnu 2007, se zapojily pouhé tři desítky subjektů – fyzických osob, nevládních organizací či profesních asociací. Možnost zapojit se do pilotního projektu tak už budou mít občané jen jedinou, a to v druhé půlce ledna na internetových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Těžký porod veřejných konzultací

V květnu 2006 schválila vláda Jiřího Paroubka dokument Východiska pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů. Připustila tak, že v Česku zcela chybí návod pro orgány státní správy, jak postupovat při zapojování veřejnosti do rozhodování prostřednictvím veřejných konzultací. Veřejné konzultace jsou trendem EU a Evropská komise doporučuje zapojovat veřejnost do přípravy strategických dokumentů jako jsou národní akční plány, národní programové dokumenty atd. Na evropské úrovni konzultace probíhají ve velkém počtu pod hlavičkou Evropské komise a pod heslem Your Voice in Europe. Běžně s občany konzultuje například vláda ve Skotsku, mimo Evropu třeba v Kanadě. Česká vláda zároveň uložila vedoucímu Úřadu vlády předložit do konce roku 2006 metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů. Z Úřadu vlády se však jako horký brambor úkol přesunul na Ministerstvo vnitra ČR, kde kvůli tomu vznikl specializovaný Odbor reformy a regulace kvality veřejné správy (ORR). Odbor tak zastřešil veškerou agendu v oblasti modernizace veřejné správy.

Usnesení vlády k východiskům pro zapojování (DOC 77824 bytů), Východiska pro zapojování veřejnosti (PDF 57484 bytů)

Metodika, kterou vytvořilo ministerstvo vnitra, má datum 29. června 2007. Vláda vzala metodiku na vědomí až v srpnu a schválila tři pilotní projekty ke konzultacím, které mají ověřit funkčnost metodiky:

Dva zainteresovaní ministři a předseda ČSÚ mají za úkol pilotní projekty vyhodnotit a předložit do 31. prosince 2008 vládě zprávu.

Usnesení vlády k návrhu postupu (DOC 69120 bytů)

K projektu se hlásí i současná vláda, ve svém programovém prohlášení deklaruje snahu zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů. Po vyhodnocení pilotní fáze by měla metodika začít fungovat naostro. Zároveň vláda rozhodne, bude-li metodika pro orgány státní správy závazná nebo pouze doporučující.

Návrh postupu zavedení metodiky (PDF 135493 bytů)

Metodika mj. popisuje, jak má vypadat materiál určený k veřejné konzultaci. Musí být jasný a srozumitelný, vedle návrhu materiálu obsahovat jeho stručné shrnutí, popis způsobu vedení konzultací s veřejností, lhůty pro vyjádření, otázky, na které má veřejnost reagovat, a kontaktní osobu. V úvahu pak zpracovatel bere především ty připomínky, které buď upozorňují na dopady materiálu, nebo přináší nové přístupy k řešení problému. A na závěr zpracuje souhrnnou zprávu o vedení konzultací. Výsledky konzultací jsou pak součástí materiálu předkládaného vládě.

Od prvotního návrhu po ostré zavedení veřejných konzultací tak uběhnou minimálně dva roky.

Pilotní konzultace – aktuální stav

Ministerstvo financí: Návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem

Veřejná konzultace proběhla v říjnu 2007. Vyhodnocení konzultace najde zájemce v sekci Aktualit na titulní straně webových stránek ministerstva s datací 19. prosince. Úřad provozuje na svých internetových stránkách sekci Veřejná diskuse, která je ovšem schovaná pod záložkou Finanční trh. Návstěvník stránek tedy musí hledat, nijak viditelně na diskuze ministerstvo neupozorňuje.

Z vyhodnocení konzultace vyplývá, že některé připomínky ministerstvo využije a rozpracuje v rámci věcného záměru zákona.

Ke cti mu slouží fakt, že diskuze v rámci pilotního projektu není ojedinělá. Historie diskusí na webu sahá až do roku 2004. Aktuálně lze do konce ledna 2008 diskutovat o standardech odbornosti distributorů produktů na finančním trhu.

Ministerstvo vnitra: Národní akční plán boje proti terorismu – aktualizované znění pro léta 2007 - 2009

Veřejnost měla možnost dokument konzultovat v říjnu 2007. Ministerstvo vnitra skrývá konzultaci v sekci Rady a služby hlavního menu (oficiálně lze využít odkaz www.mvcr.cz/kon­zultace). Občan tedy musí pátrat, z titulní strany webu se o konzultaci nic nedozví. Podle Martiny Jalovecké z ORR však ministerstvo o probíhající diskusi informovalo v říjnu na titulní straně svého webu. Vyhodnocení konzultace však není téměř 2,5 měsíce od jejího ukončení stále k dispozici. A to přesto, že právě na ministerstvu vnitra funguje Odbor reformy a regulace kvality veřejné správy, který má mj. zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů na starosti.

Podle Hany Malé z tiskového odboru se ministerstvo skutečně snažilo připomínky maximálně zohlednit a vypořádat se s nimi.

Český statistický úřad: Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Veřejná konzultace se ještě nekonala. „Materiály k diskusi o návrhu zákona o sčítání budou na našem webu zveřejněny po 20. lednu. Jejich prezentace bude taková, že je nebude možné přehlédnout,” informoval server Podnikatel.cz Ladislav Pištora z tiskového referátu ČSÚ.

K souhrnným informacím o konzultacích na webu ministerstva vnitra se lze prokliknout například z Portálu veřejné správy, kde je odkaz Veřejná diskuze k vládním materiálům hned na titulní straně v sekci Užitečné.

Podklady ke konzultacím se v zásadě drží pravidel, která pro ně stanoví vypracovaná metodika, a připomínky jsou zpracovány, jak mají být. Problémem je, že je jich zoufale málo.

Koho to zajímá?

Dosavadní zájem o konzultace shrnuje Martina Jalovecká: „Ministerstvo financí obdrželo návrhy od šesti profesních asociací, dále cca 4 dotazy na zcela jinou problematiku (převážně daňovou). Konzultační materiál byl přijat v zásadě kladně, především v souvislosti s možností se k němu vyjádřit již v takto rané fázi legislativního procesu.” Ministerstvo vnitra obdrželo návrhy od 21 subjektů (jednotlivců a fyzických osob, nevládních organizací a profesních asociací). „Dva občané se do veřejné diskuze zapojili prostřednictvím dopisů,” doplňuje pro server Podnikatel.cz Jalovecká. Některé připomínky pak ministerstva využila při dalším rozpracování návrhů. „Ačkoliv připomínek, námětů, či doporučení nepřišlo takové množství, jak by se dalo očekávat, je patrné, že veřejnost se o informace zajímá,” tvrdí Jalovecká.

Statistika veřejné konzultace na Ministerstvu financí
Ministerstvo financí Počet přístupů Počet uživatelů
Informace o veřejné konzultaci 651 461
PDF materiál (počet čtení resp. stažení) 226 207

Zdroj: Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy Ministerstva vnitra.

Podle Jalovecké je sice předčasné pilotní projekt hodnotit. Nicméně je podle ní již teď evidentní rozdíl v tom, jestli veřejnost informace na vládních webech sleduje a jestli má potřebu se k nim aktivně vyjádřit. Není si však jistá, jestli byly k diskuzi předkládané dokumenty pro občany dostatečně atraktivní či jestli byly dobře komunikovány.

Ačkoliv se státní správa snažila občany informovat, je možné se ptát, jestli dostatečně. Nezaslouží si takový projekt a taková možnost pro občany spíše masivní informační kampaň? Zvláště v případě, pokud mají být výsledky pilotního projektu směrodatné a reprezentativní. A neměly by úřady do diskuze zařadit materiály, které občany skutečně pálí a zasahují do jejich každodenního života?

Konzultace s veřejností ano i ne

Právník Pavel Zářecký, člen Legislativní rady vlády, nepochybuje o potřebě, aby se odborná i laická veřejnost vyjadřovala k připravovaným zákonům i jiným vládním dokumentům. „Může to zkvalitnit projednávané a vládou předkládané texty,” řekl serveru Podnikatel.cz. Lucie NešporováAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová soudí, že „jakákoliv konzultace k nově připravovaným dokumentům může být smysluplná, zvláště pak ve spektru odborné veřejnosti.” Podle Nešporové se však také může jednat „o částečnou snahu suplovat nedostatečné schopnosti, znalosti či odbornosti osob připravujících znění dokumentů míněním veřejnosti, asi zejména té odborné.”

Bezpečnostní expert Andor Šándor oponuje: „V případě zmíněného Národního plánu boje proti terorismu nevidím jako účelné a vhodné, aby k jeho projednávání byli přímo vtaženi občané. Jde o příliš specifické téma, kterému nerozumí ani řada politiků.” Nicméně veřejnou diskusi k problematice považuje za nezbytnou. „Postoje jednotlivých politiků v této otázce jsou výhradně jejich vlastními a neodráží veřejné mínění voličů,” podotýká pro server Podnikatel.cz Šándor.

Eva Svobodová, ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, o pilotním projektu ví a tvrdí, že se AMSP bude ráda budoucích konzultací účastnit. „AMSP se jako sdružení zastupující přednostně zájmy malých a středních podniků a živnostníků vyjadřuje v rámci připomínkového řízení k různým návrhům právních norem v jejich přípravné fázi. Je tedy i mezi konzultovanými subjekty. Registrována je pod ministerstvem vnitra,” upřesňuje Svobodová pro server Podnikatel.cz.

Politici: Ano, ale…

„Domnívám se, že není na škodu, aby občané obecně měli možnost se vyjadřovat k připravovaným právním předpisům,” tvrdí Michal Hašek, předseda Poslaneckého klubu ČSSD. A pro server Podnikatel.cz dodává, že určité právní normy, například rodinné, občanskoprávní či pracovněprávní, by pak mohly víc odpovídat potřebám praxe. Myslí si však, že v současné době jde o připomínkování pouze naoko. „Jde o to, aby byla zvolena taková pravidla a takový mechanismus, který zajistí, že to nebude pouze populistické gesto, ale efektivní nástroj, jak se občané mohou podílet na demokratickém procesu tvorby právních norem,” domnívá se předseda ČSSD Jiří Paroubek, který v tomto ohledu kritizuje vládu Mirka Topolánka. Paroubkova vláda však stála na startu plánu veřejných konzultací.

O důležitosti účasti veřejnosti při rozhodovacích procesech a tvorbě zákonů nepochybuje ani Kateřina Jacques, předsedkyně Poslaneckého klubu Strany zelených. Matěj Stropnický, místopředseda Republikové rady Strany zelených, však tvrdí: „Domnívám se, že připomínky jednotlivých občanů by nebylo možné zohlednit.”

Europoslanec ODS Hynek Fajmon si myslí, že je laická veřejnost v současné době do připomínkování legislativy zapojena dostatečně přes své poslance a senátory. Pokud by veřejnost mohla přímo připomínkovat, je podle Fajmona otázkou, proč by nemohla také rovnou rozhodovat. „A tím už jsme u zavedení systému přímé demokracie a demontáže parlamentního systému,” vyhrocuje situaci Fajmon. „Z vlastní zkušenosti poslance a europoslance vím, že reálný zájem o konzultace nad legislativou je poměrně malý,” upozorňuje Fajmon.

skoleni_27_5

„Tvorba zákonů je věc pro vysoce erudované a v oboru zasvěcené experty. Nicméně trendu zapojovat co nejvíce veřejnost do diskuze nad návrhy zákonů říkám ano.” - potvrdil serveru Podnikatel.cz Cyril Svoboda lidovecký ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR. Stanovisko KSČM se do doby uzávěrky nepodařilo zjistit.

Pilotní fázi zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů však nikdo z oslovených politiků přímo nezmínil.

Anketa

Využijete možnosti veřejných konzultací?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).