Hlavní navigace

Jak důležitý je pro podnikatele nový občanský zákoník? Zjistili jsme

14. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Nový občanský zákoník znamená revoluci v českém soukromém právu. Co si o novém zákonu myslí podnikatelé a zkušení právníci?

Nový občanský zákoník je svým rozsahem úctyhodné dílo a ministerstvo spravedlnosti si od něj slibuje „větší komplexnost a systematičnost úpravy soukromoprávních vztahů, její zpřesnění a zjednodušení“. O obsahu občanského zákoníku již server Podnikatel.cz informoval v článku Nový občanský zákoník ovlivní podnikání. Podívejte se jak. Jaký názor však na novinku v zákonu mají podnikatelé a právníci?

Právní nejistota a chybějící judikatura

Nový „tlustý“ zákon má nejen své obhájce, ale také kritiky. „Občanský zákoník zatřese v základech všemi občanskoprávními vztahy, bude mít nedozírné důsledky a způsobí právní nejistotu takového rázu, že je to horší, než byly všechny privatizace dohromady,“ shrnuje svůj postoj pro business server Podnikatel.cz advokátka Klára Samková.

Na právní nejistotu, kterou nový občanský zákoník způsobí, poukazuje také advokát Pavel Fabian z advokátní kanceláře Fabian & Partners. Uvádí, že je zatím dost těžké říci, zda bude nová norma pro podnikatele, kteří potřebují mít dobré obecné právní povědomí, srozumitelná – to ukáže až praxe. „Jednoznačnou nevýhodou bude určitě veliká právní nejistota (absence judikatury, nové pojmy – např. způsobilost k právním úkonům nahradí pojem „svéprávnost“), která se ovšem bude týkat nejen podnikatelů. Každý podnikatel se bude muset s novým zákonem seznámit, aby zjistil, zda v konkrétním případě jde o změny, které zásadně mění chod jeho záležitostí, či jde jen o změny tzv. kosmetické,“ tvrdí Pavel Fabian.

Právě stávající bohatá právní judikatura podle něj kompenzuje nedostatky, které nynější úprava obsahuje. Je to dle jeho zkušeností z praxe například nedokonalá regulace právnických osob, nebo duplicita závazkových vztahů aktuálně upravených občanskýmobchodním zákoníkem. Jak vysvětluje, judikatura, zejména Nejvyššího a Ústavního soudu, má zásadní význam ve výkladu a interpretaci jednotlivých ustanovení, která jsou neurčitá, nebo je v určitých případech jejich výklad sporný. „V nové právní úpravě bude nutné celou tuto cestu absolvovat znovu, neboť není možné předpokládat, že by byla zcela bezchybná a jednoznačná,“ domnívá se Pavel Fabian.

Nejdůležitější změny v novém občanském zákoníku z hlediska podnikatelů podle advokáta Pavla Fabiana:

  • Nový občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, jež jsou dnes upravené v obchodním zákoníku (definice podnikatele, obchodní firma, závod, obchodní tajemství a jmění, úprava prokury atd.).
  • Nová zásada, že stavba je součástí pozemku, s čímž souvisí zavedení práva stavby.
  • Při náhradě škody se nově upřednostňuje uvedení do původního stavu, zatímco nynější úprava vychází z úhrady škody v penězích; „pokud poškozený upřednostňuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu, musí to výslovně navrhnout. Avšak i v případech, kdy je uvedení do předešlého stavu navrženo, soud je přizná, jen je-li možné a účelné. Naproti tomu, návrh občanského zákoníku zakotvuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu jako standardní (předvolené) řešení,“ upřesňuje advokát; soud se od uvedení do původního stavu odchýlí k peněžitému plnění jen tehdy, pokud to navrhne poškozený, nebo pokud není uvedení do předešlého stavu možné; soud už také nebude zkoumat účelnost.
  • Nově bude méně přísná náhrada škody z provozní činnosti – dnes musí podnikatel hradit náhradu i takové škody, kterou nezavinil a jejímu vzniku nemohl předejít, nově se zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložil „veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo“; výjimkou je zvláště nebezpečný provoz, kdy se odpovědnosti zprostit nelze.
  • Odstranění duplicit v občanském a obchodním zákoníku – například v oblasti smluvního práva, či obecného závazkového práva (prodlení, promlčení apod.).
  • Větší pozornost se nově věnuje smlouvě o výkonu funkce.
  • Opouští se důležitost základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, takže základní kapitál může být i 1 koruna oproti dnešním minimálním 200 tisícům korun; zároveň ale společnost nesmí poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek. Čtěte také: Zápis do obchodního rejstříku půjde rychleji a levněji. Víme, co se chystá
  • Zavádí se možnost, aby akcionář vlastnil akcie různého druhu a je tedy na akciové společnosti, jaké akcie vydá; společnost tak může vytvářet složitější struktury, „čemuž napomáhá také druhá změna, totiž zavedení volby mezi monistickou a dualistickou strukturou řízení společnosti. Bude na společnosti, zda bude její činnost a majetek spravován správní radou nebo představenstvem a dozorčí radou,“ uzavírá Fabian.

Podnikatelé: Nový zákon je příslib k lepšímu

„Nové soukromé právo je příslibem pro podnikatele k lepšímu. Jde zejména o financování koupě/prodeje firmy z jejích vlastních prostředků, dále založení s. r. o. za 1,–  Kč, řetězení s. r. o. (zakládání dceřiných s. r. o. bez omezení,) či odbourání potřeby znaleckého ohodnocení věcných vkladů do s. r. o. nebo odbourání nejasností kolem odpovědnosti statutárů a manažerů,“ vypočítává přínosy nového občanského zákoníku pro podnikatele Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Minusem „revoluční rekodifikace“ však podle ní může být přeměna zaběhlých principů a také nové pojmy, se kterými se bude muset seznámit jak laická, tak i odborná veřejnost.

Když má Eva Svobodová odpovědět na otázku, jaký konkrétní problém z praxe dosavadní zákonná ustanovení upravovala nedostatečně, a nový občanský zákoník to napravuje, vybírá dvě oblasti – flexibilnější řízení s. r. o. a také přesnější pravidla odpovědnosti manažerů, kteří přivedou společnost úmyslně do úpadku.

Větší flexibilita se týká třeba případu, kdy podnikatel vlastní s. r. o., ale také vlastní živnostenské oprávnění a občas potřebuje převádět aktiva mezi společností a svým obchodním majetkem. Nyní se v tomto případě nevyhne mnoha formalitám, včetně oceňování, které nová úprava odbourává. „V mezích daňových předpisů si budete majetky moci převádět dle potřeby, třeba i za ceny zcela symbolické nebo zcela subjektivní,“ komentuje tuto změnu Eva Svobodová.

školení účto leden 23 Kučerová

A k odpovědnosti manažerů dodává, že podle nové úpravy bude statutární orgán společnosti osobně ručit za to, že přivedl společnost úmyslně do úpadku, nebo úpadku nezabránil, ačkoliv mohl. „O tom, zda se takové ručení aplikuje, bude rozhodovat soud na základě jasných důkazů, aby naopak nedocházelo k mechanickému dovolávání se odpovědnosti a tím i popření pravidla podnikatelského úsudku,“ upřesňuje. Před odpovědností přitom manažera nezachrání ani to, že včas rezignuje. Nová úprava tak podle ní jasně ukazuje, v jakých mantinelech se mají a mohou manažeři chovat. Čtěte také: Zavede se trestní odpovědnost firem. Jde o návrat k principu kolektivní viny?

Bedřich Danda, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, se domnívá, že již bylo načase občanský zákoník aktualizovat. Poukazuje však na konkrétní problém z praxe, který ani nový zákon neřeší: „Pokud např. někdo v USA vytuneluje firmu a majetek vyvede přes dvacet společností někam jinam, tak americké právo vrátí všechny smlouvy o 10 let zpět a věřitel se dobere majetku vytunelované firmy. A to vrácení smluv jde velmi rychle. To se asi v ČR nehodí. Navrhoval jsem to za Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR již v roce 1992!“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).