Hlavní navigace

Občanský zákoník: Za vadu dodávané stavby bude odpovědný i subdodavatel

17. 9. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Změny podle nového občanského zákoníku jsou v některých případech revoluční. Jak to často bývá, jedni změny vítají, druzí zatracují.

Nový občanský zákoník mění odpovědnost za vady dodávané stavby, kde budou kromě zhotovitele nově odpovědní i subdodavatelé, autoři projektu i stavební dozor.

Od nového roku společně a nerozdílně

Od příštího roku začne platit pravidlo, že pokud se na dodávané stavbě objeví vada, budou za ni odpovídat společně a nerozdílně se zhotovitelem subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo osoby provádějící dozor), ten, kdo dodal stavební dokumentaci (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada ve stavební dokumentaci) a osoba, která prováděla dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru).


Petr Dobeš, advokát

V případě, že zhotovitel odevzdá nemovitou věc s vadou, bude se objednatel moci hojit na kterémkoliv z uvedených subjektů, nebo na všech.

Uveďme si jednoduchý příklad. 

Majitel nemovitosti objeví vadu v podobě pronikání vlhkosti do stavby. Je tím pádem možné, že za věc odpovídá subdodavatel, který dodává hydroizolaci stavby a který ji špatně svařil. Odpovědnost však může ležet též na bedrech zhotovitele, jelikož izolaci poškodil v rámci jiné činnosti, či dozoru, protože se jednalo o věc, kterou mohl odhalit. V rámci dobrých sousedských vztahů to navíc mohl být i závistivý soused, který v noci vnikl na stavbu a izolaci poškodil. Pokud majitel stavbu ještě nepřevzal, bude za škodu i v tomto případě odpovídat zhotovitel, neboť ten odpovídá za poškození stavby až do jejího předání objednateli.

Sjednocení zjednoduší vymáhání odpovědnosti

Určitě lze přivítat, že se sjednotila odpovědnost výše uvedených subjektů, protože v současnosti odpovídá každý dle jiného typu odpovědnosti, z čehož vznikají velmi komplikované situace. Na druhou stranu se do nezáviděníhodné situace dostanou subdodavatelé, kteří nebudou k objednateli v žádném vztahu. I přesto však budou mít v důsledku nové úpravy ze zákona odpovědnost za vady vůči objednateli. Oproti tomu dodavatelé stavební dokumentace a stavební dozor mohou účinnost tohoto ustanovení vyloučit ve smlouvě s objednatelem.

Nová úprava tak umožní objednateli žalovat všechny uvedené subjekty. Pokud budou shledáni odpovědnými, může požádat o nařízení exekuce proti kterémukoli z nich. Ten, který škodu nakonec fakticky uhradí, se bude moci domáhat náhrady po ostatních (dle jejich pochybení). Přísnější legislativě se nevyhnou ani pojišťovny poskytující pojištění profesní odpovědnosti především architektům a autorizovaným inženýrům, což pravděpodobně povede ke zvýšení odpovídajících pojistek.

Petr Dobeš, advokát, TaylorWessing e|n|w|c advokáti 

Nový občanský zákoník přináší výrazné změny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).