Hlavní navigace

Obchodnice dostala pokutu za otevřené dveře. Může se jednat o policejní šikanu?

5. 8. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jsou do ulice otevřené dveře provozovny důvodem k pokutě? I takovým případem se dnes zabývá pražská městská policie. Jde o zákonný postup nebo „šikanu“?

Pokud si v horkých letních dnech otevřete dveře své provozovny do ulice, hrozí vám pokuta. Stejně tak můžete být pokutováni za to, že u vchodu do svého obchodu nebo restaurace, což je dnes poměrně běžné, postavíte misku s vodou pro psy. Tedy alespoň v Praze, kde za tyto prohřešky dostali v nedávné minulosti pokuty minimálně dva živnostníci. K případu došlo začátkem prázdnin na Vinohradech.

Pokutu za nepovolený zábor platila majitelka obchodu v Polské ulici na Vinohradech. Strážníci městské policie jí vytkli, že měla otevřené dveře svého obchodu do ulice. V místě je přitom chodník dostatečně široký a jedná se pouze o jednokřídlé dveře. Jako nepovolený zábor veřejného prostranství byla označena i miska s vodou pro psy o průměru 20 centimetrů, kterou dotyčná umístila u vstupu do své prodejny.

Oprávněnost pokuty prověřuje Městská policie Praha

Může toto být skutečně postihováno? Tuto otázku dostali zástupci Městské policie Praha a Technické správy komunikací. Odpověď na ni neznají, přesto byli podnikatelé za tyto údajné přestupky pokutováni. Smluvně zajištěna bývá standardně například okrasná zeleň, psí miska ne. S tím, že by kvůli ní někdo měl žádat o povolení záboru, se setkáváme poprvé, uvedla na dotaz Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy a odkázala na odbor dopravy Úřadu Městské části Praha 2. Právě ten totiž vydává příslušná Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Jenže ani tam se člověk konkrétní odpověď nedozví. Úřad odkazuje na vyhlášku hlavního města, která v souladu se zákonem o místních poplatcích dočasné užívání veřejného prostranství upravuje. V ní jsou jako příklady záboru uvedeny umístění stavebního zařízení, prováděný výkop, reklamní stojany do 0,6 m2, umístění stánku na tržišti i mimo něj, umístění lunaparků, cirkusů, kolotočů a podobně, stolečky a židle před prodejnou, kulturní akce a sportovní akce. O otevřených dveřích do ulice ani psí misce ani zmínka. 

Odbor dopravy druhé městské části ale zároveň upozorňuje, že povinnost požádat o zábor má každý, kdo pro svou činnost tento zábor potřebuje. Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty. V případě vyřizování záborů na území Prahy 2 je vydáván takzvaný předběžný souhlas, který garantuje budoucí nájemní vztah s TSK, respektive zvláštní užívání komunikace, dodává Barbora Lišková. Pokud se tedy chcete vyvarovat postihu, měli byste se obrátit na vaši městskou policii a příslušný městský nebo obecní úřad s žádostí o vysvětlení, jak na takový zábor veřejného prostranství pohlíží. Přístup se totiž může lišit.


Autor: Zdeněk Vesecký, Internet Info, podle licence: Rights Managed

Malá miska na chodníku u vstupu do provozovny městským strážníkům vadila. Pokutu podnikatelce udělili nejen za ni, ale také za otevřené dveře. Jak je ale vidět, není v ulici sama, která takto zabírá veřejné prostranství.  

Dotaz na oprávněnost nebo protiprávnost počínání podnikatelů a strážníků zjevně zaskočil i samotnou pražskou městskou policii. Váš podnět o uložené blokové pokutě za zábor veřejného prostranství, který měly tvořit otevřené dveře a miska s vodou pro pejsky, jsme předali k prošetření na Oddělení kontroly a stížností Městské policie hlavního města Prahy, a to z důvodu pochybností. O závěrech šetření podnětu vás budeme písemně informovat, reagovala Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele Městské policie Praha. Výsledek šetření zatím není k dispozici.

K případu se serveru Podnikatel.cz nezávisle vyjádřily dvě právní kanceláře. Podle zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně zabere veřejné prostranství. Pokud bychom tedy vycházeli pouze z přesného znění zákona, skutečně podnikatelka pochybila, neboť došlo k zabrání, i když pouze minimálnímu, bez jakéhokoli povolení. Zákonné ustanovení je však nutné vždy aplikovat na konkrétní situaci. Pokud byla na chodník položena miska s vodou pro psy a otevřeny dveře budovy v horkých letních dnech, mělo by být skutečně přihlédnuto k veřejné prospěšnosti tohoto jednání, neboť obchodnice prostranství neužívala žádným ze způsobů popsaných v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích. Dle mého názoru by mělo být také přihlédnuto k otázce, v jaké míře došlo k omezení veřejného prostranství, kdy je potřeba, aby volná šířka chodníku dosahovala minimálně 1,5 metru, a to bez jakýchkoli překážek, říká právnička Diana Schneiderová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

S tímto výkladem se ztotožňuje i advokátní kancelář Taylor Wessing. Užívání veřejného prostranství ze strany kohokoli nesmí omezit, či dokonce vyloučit ostatní. V daném případě se tedy má posoudit, zda užívání chodníku omezilo či vyloučilo z obecného užívání ostatní. Myslím si, že jednoznačná je odpověď v případě umístění misky s vodou. Ta jistě ostatní v obecném užívání daného chodníku ani neomezí. Co se týče otevřených dveří, není zde posouzení jednoduché, neboť dveře při trvalejším otevření již určitou významnější část chodníku zabírat mohou. V konkrétním případě tedy půjde o to, jak byly dveře otevřené a zda mohly omezit v řádném užívání chodníku ostatní, a to s ohledem na konkrétní okolnosti případu, komentuje Markéta Cvrčková, advokátka a partnerka Taylor Wessing. Podle ní hraje roli to, kolik prostoru na chodníku dveře zabíraly, jaké bylo počasí, kolik v danou dobu po chodníku chodí lidí a tak dále. Bez hlubší právní analýzy se právnička domnívá, že v daném případě se o neoprávněný zábor veřejného prostranství ve smyslu zákona o přestupcích nejednalo.

Neplatí se při veřejně prospěšném účelu

Oprávněnost místních poplatků za zábor veřejného prostranství před lety řešil i Ústavní soud. Ten ve svém nálezu konstatoval, že účelem veřejného prostranství, jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích, je obecné a zvláštní užívání. Obecné užívání veřejného prostranství (například náměstí a místních komunikací chodci, vozidly) je v zásadě bezplatné. Naopak zvláštní užívání veřejného prostranství je definováno v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích a je úplatné. Ovšem pouze takto zákonem vymezené zvláštní užívání veřejného prostranství může být zpoplatněno místním poplatkem. Pokud tedy chtějí obce stanovit a vybírat poplatek za užívání veřejného prostranství, musí v obecně závazné vyhlášce jmenovitě stanovit (vybraná) veřejná prostranství určená pro zvláštní užívání (užívaní za úplatu).

Zvláštním užíváním podle zákona o místních poplatcích se pak rozumí:

  1. provádění výkopových prací,
  2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
  3. umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
  4. umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
  5. umístění skládek,
  6. vyhrazení trvalého parkovacího místa,
  7. užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce,
  8. užívání tohoto prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Je tedy na posouzení, zda je umístění misky s vodou pro psy v letních dnech možné považovat za veřejně prospěšné. Jak server Podnikatel.cz zjistil od některých podnikatelů, kteří vstupy do svých provozoven zkrášlují například květinami, truhlíky nebo květináči u vchodu do nich, to většinou strážníkům nevadí. V některých případech byli dokonce sami upozorněni, že se jedná o veřejně prospěšný účel. To se pak ale rozchází s informacemi poskytnutými Technickou správou komunikací.

Nepovolený zábor je nutné ihned odstranit

Podnikatel.cz se také ptal, proč byla situace okamžitě řešena pokutou, když s ohledem na nejasnosti porušení zákona a městské vyhlášky a zcela minimální škody stačilo pouze upozornění a domluva. Obecně strážník o tom, jak bude přestupek řešit, rozhoduje na místě s přihlédnutím ke všem okolnostem. V případě, že nepostačí domluva, může udělit blokovou pokutu či přestupkové jednání předat správnímu orgánu k dořešení, vysvětlila mluvčí městské policie Irena Seifertová s tím, že přestupce ovšem musí takový zábor ihned odstranit a nesmí jít o opakované jednání nebo o zábor, který by byl většího rozsahu spojený například s rušením nočního klidu, znečištěním veřejného prostranství a podobně. Jen za minulý rok strážníci pražské městské policie řešili domluvou přes 2800 těchto protiprávních jednání.

Pravdou je, že nepovolených záborů je mnoho a podnikatelé buď nerespektují městské a obecní vyhlášky, nebo o svých povinnostech ani neví, což je ale neomlouvá. Jen za rok 2015 zjistili pražští strážníci 16 160 neoprávněných záborů veřejného prostranství a uložili za ně na místě blokové pokuty v celkové výši 1,4 milionu korun. Mezi častá protiprávní jednání podnikatelů patří větší plocha předzahrádky, než byla příslušným úřadem městské části povolena, nebo provozování předzahrádky přes dobu úředně povolenou. Ojedinělé ale nejsou ani případy, kdy si majitel zabere veřejné prostranství a bez povolení provozuje u restaurace předzahrádku. Za přestupek záboru veřejného prostranství mohou strážníci na místě uložit blokovou pokutu až do výše 5000 korun.

školení účto leden 23 Kučerová

Připomeňme, že za zábor se považuje i umístění reklamní či naváděcí tabule do velikosti 0,6 m2. Pokud se rozhodnete zviditelnit svůj obchod venkovní reklamou, není možné ji umístit jen tak na chodník. I na to potřebujete dostat povolení od radnice. Více si k tomu přečtěte v článku I na reklamní áčko je potřeba povolení. A nebude to zadarmo.

A jaké jsou vaše zkušenosti s městskými policisty? Co v podnikání považujete za byrokracii a šikanu? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).