Hlavní navigace

Očekávané změny v daních z příjmů v oblasti zaměstnávání

21. 11. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jsou připraveny hned tři významné změny novely zákona o daních z příjmů, které se dotknou velké části zaměstnanců, ale i podnikatelů.

Do konce roku však zbývá poslední měsíc a stále není jasné, zda a které z nich nabudou k 1. lednu 2017 účinnosti. Připravili jsme možné varianty.

Snížení základu daně darováním krve a kostní dřeně

První očekávanou novelou je novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 848. Momentálně je ve fázi prvního čtení. Vláda k této novele prozatím zaujala neutrální stanovisko. Její osud je tak prozatím nejasný. Dá se předpokládat, že k 1. lednu 2017 účinnosti nenabude.

Jedná se o změny v nezdanitelných částech základu daně. V současné době si může daňový poplatník snížit v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů základ daně o nezdanitelné částky v souvislosti s darováním krve. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek se ocení částkou 2000 korun. Daňový odpočet není nijak omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem, avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Novelou zákona o daních z příjmů se plánuje zvýšení této částky na 3000 korun.

Navrhuje se rovněž další možnost snížení základu daně. Týkala by se potenciálních dárců kostní dřeně. Nárok na nezdanitelnou část základu daně by poplatníci dokládali potvrzením o vstupu do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Tento skutek by byl pro daňové účely oceněn částkou 8000 korun. Nárok na odpočet se uplatní pouze jednou za život fyzické osoby. A to v daňovém přiznání, případně u zaměstnanců v ročním zúčtování daní u zaměstnavatele.

Změny ve zdanění výsluh

Z pohledu legislativního procesu je na tom nejlépe novela s číslem sněmovního tisku 866, která aktuálně postoupila do Senátu. Je tak pravděpodobné, že změny k 1. lednu 2017 účinnosti skutečně nabudou. Od roku 2011 bylo zrušeno osvobození od daně u některých výsluhových náležitostí vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních předpisů (bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace). Výsluhový příspěvek a odbytné se nyní zdaňují 15% srážkovou daní. Od roku 2012 se stejným způsobem upravil i příspěvek na bydlení u vojáků z povolání. Hlavním cílem těchto opatření bylo snížit schodek rozpočtů veřejných financí.

Nyní se vše navrací do původního stavu. Od roku 2017 bude zřejmě výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání a výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů osvobozen od daně z příjmu, stejně jako je tomu v případě ostatních výsluhových náležitostí.

Velká novela zákona o daních z příjmů

Poslední novelu s číslem sněmovního tisku 873 čeká druhé čtení. Vzhledem k pokročilému datu není vůbec jisté, zda projde k 1. lednu 2017 legislativním procesem. Proto je možné, že nabude účinnosti v průběhu roku 2017 a některé změny budou na základě přechodných ustanovení účinné zpětně k prvnímu dni daného zdaňovacího období.

O připravovaných změnách pro zaměstnavatele již server Podnikatel.cz průběžně informoval. Zde je výčet těch nejdůležitějších z nich:

  • Zavedení dalšího limitu pro zdanění srážkovou daní, a to 2500 korun pro příjmy ze závislé činnosti při neučiněném (nepodepsaném) tiskopisu Prohlášení k dani. Limit 10 000 korun pro odměny z dohody o provedení práce zůstává. Limity pro zdanění zvláštní sazbou daně budou dva.
  • Novinkou má být rovněž učiněné prohlášení k dani, dosud podepsané prohlášení k dani. Prohlášení bude možné učinit i elektronickou cestou. S tím souvisí i připravovaný elektronický tiskopis. Nezávisle na schvalovacím procesu je však pro rok 2017 vydán nový vzor „papírového“ tiskopisu č. 25. Čtěte více: Prohlášení k dani se od nového roku mění
  • Navrhují se sankce při výplatě částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření. 
  • Mění se podmínky uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Změny se návazně projeví i při uplatnění slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění. Čtěte také: Změny ve slevách na dani od roku 2017 a jejich dopad do praxe
  • Opět se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Upravují se i podmínky k získání daňového bonusu. Z limitu šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období potřebného pro nárok na roční daňový bonus se vypouští kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Rozhodující budou pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. 
  • Zpřesňuje se postup dodanění zaměstnavatelem poskytnutých zaměstnaneckých bezúročných půjček nad 300 000 korun. Dodanění bude možné pouze jedenkrát ročně, nejpozději na konci zdaňovacího období (ve výplatě za měsíc prosinec). Výpočet se však bude nadále provádět průběžně. 
  • Upravují se náležitosti prokázání slev a daňových zvýhodnění s ohledem na připravované, ale i již schválené změny. Například prokazování slevy za umístění dítěte nebo nezdanitelné části základu daně z titulu poplatníkem uhrazených příspěvků na penzijní připojištění. Více v článku: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).