Hlavní navigace

Ochranná známka a logo jsou přístupné i pro OSVČ

12. 8. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Ochranná známka a logo nejsou rozhodně věci, na které by měly nárok pouze právnické osoby. I podnikatelé - osoby samostatně výdělečně činné mohou jejich výhod využít. Není to však ani zadarmo, ani navždy.

Je možné jako OSVČ používat obchodní značku, logo a jak je popř. registrovat? – zeptal se čtenář business serveru Podnikatel.cz. Odpověď zní ano. Ovšem pozor – správný název tohoto průmyslového práva není obchodní značka, ale ochranná známka.

Kdo si může registrovat ochrannou známku a kde?

Ochrannou známku si může registrovat jak právnická, tak fyzická osoba, případně sdružení bez právní subjektivity, jedná-li se o kolektivní ochrannou známku. Ochranné známky se řídí Zákonem číslo 441/2003 Sb., o ochranných známkách a Vyhláškou číslo 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách. Do rejstříku ochranných známek ochranné známky zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví a patří mezi průmyslová práva. O registraci ochranné známky je nutné Úřad písemně požádat, respektive podat přihlášku ochranné známky na zápis do rejstříku.

Co je ochranná známka?

Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb, definuje ochrannou známku Úřad průmyslového vlastnictví.

Úřad samozřejmě nezapíše ochrannou známku automaticky. Především prozkoumá, jestli nová ochranná známka, která aspiruje na zápis do rejstříku, není shodná s již zapsanou ochrannou známkou. Úřad proto podnikatelům doporučuje udělat si před podáním přihlášky rešerši, jestli obdobná ochranná známka již není v evidenci. A to buď online na internetových stránkách Úřadu nebo přímo osobně ve studovně Úřadu.

V přihlášce je pak nutné vyplnit zejména údaje o přihlašovateli ochranné známky – obchodní jméno (název) nebo jméno a příjmení přihlašovatele a sídlo nebo bydliště přihlašovatele. Dále údaje o přihlašované ochranné známce. A v neposlední řadě seznam konkrétních výrobků nebo služeb přihlašovaných k ochraně, včetně tříd mezinárodní klasifikace.

Je možné si nechat registrovat:

Zápis do rejstříku není na dobu neurčitou, ale na 10 let. Po této lhůtě je možné zápis ochranné známky vždy opět o deset let prodloužit. Zápis ochranné známky také podléhá správnímu poplatku.

Registrace ochranné známky – ceník
Přijetí přihlášky
 – individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5000 Kč
 – kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000 Kč
 – za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500 Kč
Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1000 Kč
Přijetí žádosti
 – o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2500 Kč
 – o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky 5000 Kč
 – o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data 5000 Kč
 – o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data 10 000 Kč
Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2000 Kč
Přijetí žádosti
 – o mezinárodní zápis ochranné známky 2500 Kč
 – o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3000 Kč
 – o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky 500 Kč

Zdroj: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Úřad průmyslového vlastnictví na svých velice přehledných internetových stránkách nabízí vyčerpávající informace k registraci všech ochranných známek, všechny potřebné formuláře, systém třídění výrobků a služeb, který bude podnikatel k vyplnění žádosti potřebovat, i online databází ochranných známek pro předběžnou rešerši.

Anketa

Užíváte či plánujete užívat

Pro upřesnění: Obchodní známka je pro fyzickou osobu – osobu samostatně výdělečně činnou něco zcela jiného než obchodní firma. Čtěte více: Nechcete podnikat pod svým jménem? Musíte založit firmu

Logo jako ochranná známka i součást Corporate identity

Fyzická osoba – osoba samostatně výdělečně činná může mít také své vlastní logo, respektive logo svých výrobků nebo služeb. Jak je zřejmé z definice ochranné známky, logo, tedy grafické znázornění či značka, může být součástí ochranné známky (spolu například se slovním vyjádřením = kombinovaná ochranná známka), respektive samostatnou ochrannou známkou (= obrazová ochranná známka). V tomto případě se na logo vztahují veškeré zákonné podmínky spojené s ochrannými známkami, registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví a poplatky související s ochrannou známkou.

Příklad kombinované ochranné známky (již zaniklé) podle online databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví:

Ochranná známka kombinovaná Mya

Příklad obrazové ochranné známky (již zaniklé) podle online databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví:

školení-leden22-molín

Ochranná známka obrazová

Logo je nedílnou součástí vizuálního stylu firmy, šířeji Corporate identity. Čtěte více: Firemní logo: zákazník ocení originalitu 

Podnikatel může logo využívat i bez toho, aby ho registroval jako ochrannou známku. Chce-li však mít na jeho užívání jasné právo a chce předejít případným sporům, je lepší si logo jako ochrannou známku nebo jako její součást registrovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).