Hlavní navigace

Od 1. února 2018 nová pravidla a nárok na poloviční nemocenské

12. 2. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mění se podmínky pro nárok na nemocenské v poloviční výši. Bude vyplaceno okamžitě, nemocní tak nezůstanou bez prostředků.

Od 1. února 2018 nebyla zavedena jen otcovská poporodní péče. Novela zákona o nemocenském pojištění přináší další změny v nemocenských dávkách.

Informace o pracovní neschopnosti zaměstnance

Změny, které přináší aktuální novela zákona o nemocenském pojištění, přivítají i zaměstnavatelé. V souladu s upraveným ustanovením § 116 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění může od 1. února 2018 zaměstnavatel příslušnou OSSZ požádat o sdělení, zda bylo lékařem zasláno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, případně zda již obdržela potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) nebo její ukončení.

To lze využít například v situaci, kdy se zaměstnanec bez omluvy nedostaví do práce a ani na výzvy zaměstnavatele nereaguje. Zaměstnavatel může požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o sdělení, zda má informace o pracovní neschopnosti zaměstnance. Mohl být kupříkladu hospitalizován a z důvodu vážného zdravotního stavu nemohl informovat zaměstnavatele. Nebo naopak zaměstnavatel požádá o informaci, zda dlouhodobě nemocný zaměstnanec, který nereaguje a nedodal potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, již pracovní neschopnost ukončil a neměl z tohoto důvodu nastoupit do zaměstnání. 

Čtěte také: Náhradní plnění za rok 2017. Již podle nových podmínek

Poloviční nemocenské a náhrada mzdy

Obdobně se při komunikaci s okresní správou sociálního zabezpečení využije ustanovení § 116 odst. 6 písm. c) zákona o nemocenském pojištění. Tentokrát musí OSSZ informovat zaměstnavatele automaticky (bez jeho předchozí žádosti).

Zavedlo se totiž nové ustanovení § 110a zákona o nemocenském pojištění. V případě podezření, že si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost např. z důvodu rvačky, v opilosti, pod vlivem návykových drog nebo při páchání trestného činu, se bude nemocenské vyplácet zálohově v poloviční výši. Než bude zjištěno, zda dočasná pracovní neschopnost z tohoto důvodu skutečně nastala nebo nenastala. Teprve po vyvrácení nebo neprokázání se nemocenské doplatí. Ve stejné výši (tedy 50 nebo 100 %) náleží i náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci poskytovaná zaměstnavatelem.

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Petr Sulekministerstva práce a sociálních věcí, v případech uvedených v § 31 zákona o nemocenském pojištění činí výše nemocenského polovinu. Na základě nového ustanovení § 110a zákona o nemocenském pojištění účinného od 1. 2. 2018 se bude při tomto podezření vyplácet nemocenské po zahájení šetření v poloviční výši, protože vždy je nesporné, že nemocenské bude aspoň v této výši náležet. Po prokázání nebo neprokázání tohoto podezření se nemocenské případně doplatí. Znamená to, že se s výplatou dávky již nebude čekat na prokázání nebo neprokázání podezření, což někdy trvá i několik měsíců, ale vyplatí se nesporná polovina bez zbytečného odkladu. Pojištěnec tak bude v době nemoci finančně zabezpečen. 

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti se od roku 2018 zvyšuje

Informace pro zaměstnavatele

O této skutečnosti musí být informován i zaměstnavatel. Jelikož potřebuje vědět, v jaké výši náleží náhrada mzdy. Pokud by vyplácel náhradu mzdy v plné výši a nemocenské by bylo pouze ve výši poloviční, musel by zaměstnanec tento přeplatek vrátit, případně by se tato polovina náhrady mzdy musela zaměstnanci zdanit. Podléhala by samozřejmě i odvodům pojistného.

Pokud se týká informovanosti zaměstnavatele, tak podle § 116 odst. 6 písm. c) zákona o nemocenském pojištění je okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) povinna bez žádosti sdělit zaměstnavateli, že výše nemocenského za kalendářní den se stanoví sazbou 50 %, a to do 8 dnů ode dne, kdy zjistila skutečnosti, které mají za následek stanovení nemocenského v této výši. Jestliže bude OSSZ rozhodovat v tzv. zkráceném řízení (dávku bez dalšího vyplatí podle § 153 zákona o nemocenském pojištění), zašle zaměstnavateli v uvedeném termínu písemné sdělení. Povede-li OSSZ ve věci řízení podle správního řádu, pak zaměstnavateli sdělí, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že dočasná pracovní neschopnost mohla vzniknout za okolností podmiňujících poskytování nemocenského v poloviční výši, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o nich OSSZ dozví, uvedl Petr Sulek. Dodal, že do 8 dnů od právní moci meritorního rozhodnutí pak OSSZ zaměstnavateli sdělí výsledek tohoto řízení, tzn. zda má zaměstnanec nárok na nemocenské v poloviční či v plné výši. 

cif - debata 2

Čtěte také: Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

Někteří zaměstnavatelé mají obavy, zda budou okresní správy sociálního zabezpečení tyto informace skutečně včas zaměstnavatelům zasílat. Což údajně ne vždy dělají. Česká správa sociálního zabezpečení server Podnikatel.cz prostřednictvím mluvčí Jany Buraňové ujistila, že okresní správy sociálního zabezpečení tyto skutečnosti mají povinnost zaměstnavateli sdělit, že u jeho zaměstnance byla výše nemocenského stanovena v poloviční výši a tuto povinnost dodržují. Protože nemocenské v poloviční výši lze v souladu se zákonem vyplácet již v případě podezření na skutečnosti uvedené v § 31 zákona o nemocenském pojištění, OSSZ o této skutečnosti zaměstnavatele informuje. Pokud bude ve výsledku zjištěno, že byl nárok na nemocenské v plné výši, je zaměstnavatel opět o této skutečnosti informován, uzavřela Jana Buraňová.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).