Hlavní navigace

Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

15. 12. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 546762
Aktualizováno 15. 12. 2009 0:00
Změny dne platby se týkají i sociálního a zdravotního pojistného. Prakticky se zkrátí lhůta pro odvod plateb. To se týká jak zaměstnavatelů, tak i OSVČ, které by neměly zapomenout na změnu trvalého příkazu.

V listopadu 2009 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která upravila „Den platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu plátce nebo poplatníka daně. Nově je tímto dnem den, kdy bude platba připsána příjemci na bankovní účet. Při placení daní je tedy nutné počítat s časem, který budou banky potřebovat k převodu příslušné částky. Ovšem i bankovní převod by měl být od listopadu minimálně o jeden den rychlejší. Čtěte více: Lhůta pro výpočet i odeslání daní je od listopadu kratší

Daně letos počítejte s předstihem

Velká část poplatníků pravidelně podává daňové přiznání tzv. na poslední chvíli. To by se ale nyní, po novele zákona, nemuselo vyplatit. Jestliže do této skupiny patříte, nezapomeňte, že platba musí být odeslána nejlépe 2 dny předem, tj. nejpozději do 29. 3.2010. Při použití poštovní poukázky počítejte raději s několikadenním předstihem. Jedinou záchranou by mohla být platba v hotovosti, kdy dnem platby zůstává i nadále den převzetí finanční částky. Maximální možná denní hotovost, kterou může poplatník složit u pokladny finančních úřadů, je 500 000 Kč. Změna se samozřejmě týká všech daní, tedy DPH, silniční daně, daně z nemovitostí a dalších. Čtěte více: Zákony 2010: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

Budete daně od listopadu zasílat dříve?

Dochází ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného

Změna zákona o platebním styku ovlivní rovněž odvod sociálního a zdravotního pojistného. I tady se dnem platby stává den připsání částky na účet příjemce. Na rozdíl od plateb adresovaných finančnímu úřadu, které již od listopadu 2009 platíme podle nových podmínek, nastává změna u plateb pojistného s dvouměsíčním zpožděním, tj. od 1. ledna 2010. Čtěte více: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Pojistné na sociální zabezpečení je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Doposud mohl poplatník uhradit pojistné bez problémů i poslední den lhůty, tj. 20. den následujícího měsíce. Nově však musí podat bankovní příkaz minimálně s dvoudenním předstihem, aby měl jistotu, že bude finanční částka připsána na účet příjemce včas. Prakticky tak dojde ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného, i když splatnost stanovená na období 1. až 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, zůstává beze změny, uvádí Kamil Vařecha, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ.

Nezapomeňte změnit trvalý příkaz

Změna se týká nejen odvodu pojistného z mezd, ale i placení záloh na pojistné OSVČ. Jestliže má osoba samostatně výdělečně činná nastaven trvalý příkaz k placení záloh se splatností k 20. dni v měsíci, musí splatnost upravit, a to počínaje lednem 2010. Při záloze na pojistné odeslané z účtu až 20. ledna 2010 totiž naběhne penále z prodlení.

Stejně se bude postupovat i při placení doplatku po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009. Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po podání přehledu. Při podání bankovního příkazu posledním dnem této lhůty nebude pojistné připsáno na účet příjemce včas. Opět je možné situaci vyřešit platbou v hotovosti. Okresní správy sociálního zabezpečení přijímají tyto platby v maximální denní výši 5000 Kč.

MM_socky3

Mění se nejen splatnost, ale i den platby zdravotního pojistného

Největší změny se týkají zdravotního pojistného. Tam totiž mimo změny dne platby, dochází ke změně data splatnosti pojistného za zaměstnance. Doposud byl dnem splatnosti den výplaty mezd. Od ledna 2010 je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, bez ohledu na stanovený den výplaty. Dochází tedy ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. I zde je nutné při placení záloh i pojistného počítat s časem potřebným na převod prostředků mezi účtem plátce a příjemce. Maximální denní limit hotovostních plateb není u zdravotního pojištění na rozdíl od plateb daní a sociálního zabezpečení stanoven. Čtěte více: Vedlejší výdělečnou činnost už není nutné dokládat 

Postup při posuzování plateb pojistného na přelomu roku 2009/2010

Při bezhotovostních platbách nebo platbách na poštovních přepážkách do 31. 12. 2009 se bude postupovat podle pravidel platných do 31. 12. 2009. Při platbách odepsaných z účtu plátce po 31. 12. 2009 nebo předaných na poštovních přepážkách po tomto datu se bude postupovat podle nových pravidel. Pokud jde o splatnost pojistného, tak od 1. ledna 2010 již není pojistné u zaměstnavatelů splatné v den, který je určen pro výplatu mezd, ale vždy v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Poprvé se takto bude postupovat při platbě pojistného za prosinec 2009. Bez ohledu na den výplaty mezd bude pojistné za prosinec 2009 splatné v období od 1. do 20. ledna 2010, uvádí Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Den platby po novele zákona o platebním styku

Bezhotovostní převod na účet finančního úřadu

  • do 31. 10. 2009 je dnem platby den odepsání z účtu plátce
  • od 1. 11. 2009 je dnem platby den připsání na účet finančního úřadu

Bezhotovostní převod na účet OSSZ nebo zdravotní pojišťovny

  • do 31. 12. 2009 je dnem platby den odepsání z účtu plátce
  • od 1. 1.2010 je dnem platby den připsání na účet OSSZ nebo zdravotní pojišťovny

Platba poštovní poukázkou na účet finančního úřadu

  • do 31. 10. 2009 je dnem platby den přijetí platby u poštovní přepážky
  • od 1. 11. 2009 je dnem platby den připsání na účet finančního úřadu

Platba poštovní poukázkou na účet OSSZ nebo zdravotní pojišťovny

  • do 31. 12. 2009 je dnem platby den přijetí platby u poštovní přepážky
  • od 1. 1. 2010 je dnem platby den připsání na účet OSSZ nebo zdravotní pojišťovny
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).