Hlavní navigace

Od ledna se zvyšují všechny důchody

Počínaje lednem 2011 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému. Jedná se o řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Vláda o tom rozhodla v měsíci září samostatným nařízením.

Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvyšuje o 60 korun, tj. na 2230 Kč. Individuální procentní výměra důchodu závislá na výši příjmů a dobách důchodového pojištění, vzroste o 3,9 %. Navýšení se dotkne všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2011. Úprava bude provedena automaticky. Poživatelé důchodů obdrží od ČSSZ oznámení o zvýšení důchodových dávek.